9 Ağustos 2015 Pazar

Kuran’a göre her söylediğimizden sorumluysak insan nasıl konuşmalı?


Kuran’a göre her söylediğimizden sorumluysak insan nasıl konuşmalı?
Hikmet verilene büyük bir hayır verilmiştir.

İnsanlar ağızlarına geleni hiç düşünmeden savuruyorlar ya, tüm söylediklerinden, ağızlarından çıkan her sözden sorumlu olduklarını hiç düşünmüyorlar.
Oysa Kuran’ı bilen mümin sözlerinden sorumlu tutulacağının farkındadır. İnsan nasıl eliyle yaptığı bir eylemden sorumlu tutulacaksa, diliyle söylediği her sözden de sorumlu tutulacaktır. Bu yüzden mümin daima dikkatini açık tutmalı ve her zaman Kuran’a uygun konuşmalı, boş sözlerden şiddetle kaçınmalıdır.
İnsanın dili kalbini yansıtır, kafasından geçen düşünceleri, kalbinden geçen hisleri yansıtır. Bu yüzden samimi müminin dilinde daima Allah olur. Allah sevgisiyle coşan kalp, bu derin sevgisini sözcüklere yansıtır. Müminin nasıl konuşması gerektiği Kuran’da şöyle bildirilir:
1. Kibarca Konuş:
Hani İsrailoğulları’ndan, "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, anneye-babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikle davranın, insanlara güzel söz söyleyin, namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin" diye misak almıştık. Sonra siz, pek azınız hariç, döndünüz ve (hala) yüz çeviriyorsunuz.(Bakara Suresi, 83)
2. Gerçeği Konuş:
Sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve 'seher vakitlerinde' bağışlanma dileyenlerdir. (Ali İmran Suresi, 17)
3. Adaleti Konuş:
"Yetimin malına, o erginlik çağına erişinceye kadar -o en güzel (şeklin) dışında- yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yapın. Hiçbir nefse, gücünün kaldırabileceği dışında bir şey yüklemeyiz. Söylediğiniz zaman -yakınınız dahi olsa adil olun. Allah'ın ahdine vefa gösterin. İşte bunlarla size tavsiye (emr) etti; umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz." (En'am Suresi, 152)
4.  Zarifçe Konuş:
Rabbin, O'ndan başkasına kulluk etmemenizi ve anne-babaya iyilikle-davranmayı emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara: "Öf" bile deme ve onları azarlama; onlara güzel söz söyle. (İsra Suresi, 23)
5. Yumuşak, mülayim Konuş:
Eğer Rabbinden ummakta olduğun bir rahmeti beklerken (darlıkta olduğundan) onlara sırt çevirecek olursan, bu durumda onlara yumuşak söz söyle. (İsra Suresi, 28)
6.  En güzel sözcükleri seçerek Konuş:
Kullarıma, sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır. (İsra Suresi, 53)
7. Yumuşak dilli konuş:
"Ona yumuşak söz söyleyin,umulur ki öğüt alıp-düşünür veya içi titrer-korkar." (Taha Suresi, 44)
8. Yalansız Konuş:
İşte böyle; kim Allah'ın haram kıldıklarını (gözetip hükümlerini) yüceltirse, Rabbinin Katında kendisi için hayırlıdır. Size (haklarında yasaklar) okunanlar dışındaki hayvanlar helal kılındı. Öyleyse iğrenç bir pislik olan putlardan kaçının, yalan söz söylemekten de kaçının. (Hac Suresi, 30)
9. Hikmetli Konuş:
Onlar, 'tümüyle boş' şeylerden yüz çevirenlerdir;(Mü'minun Suresi, 3)
10.  Düzgün ve doğru Konuş:
Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve sözü doğru söyleyin. (Ahzab Suresi, 70)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder