3 Ağustos 2013 Cumartesi

1956 yılı neden önemli?

1956 yılı neden önemli?
Neden 1956 yılı önemli biliyor musunuz? Çünkü 1300’lü yılların Müceddidi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Risale-i Nur’da 1956 tarihinin üzerinde özellikle durmuştur. 1956 yılında gerçekleşen olaylar göz önünde bulundurulduğunda, Said Nursi Hazretlerinin özellikle bu yıla dikkat çekmesi çok şaşırtıcıdır. Bugün size bu konuda edindiğim bilgileri paylaşmak isiyorum. 
Risale-i Nur talebesi Ahmed Feyzi Kul, 1950 yılında yazdığı “Maidet-ül Kur’an ve Hazinet-ül Bürhan” adlı eserinde bazı ayetlerin ebceddeğerlerini hesap etmiştir. Bu eser, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri tarafından kabul görerek, “Tılsımlar Mecmuası”nın sonuna eklemiştir. Bu eserde ebced değeri olarak Miladi 1956 yılını veren ayet Taha Suresi’nin 68. ayettir. 
“Korkma! dedik, üstün gelecek olan kesinlikle sensin.” (Taha Suresi, 68) 
Bu ayette geçen “Kesinlikle sensin” ifadesinin ebced değeri Miladi 1956’dır.  
1956 yılı çok önemli bir tarihtir. Bediüzzaman Said Nursi de Ahmed Feyzi Kul da bu tarihin üzerinde önemle dururlar. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 1956 yılına işaret eden bir başka ayetin yorumunu Emirdağ Lahikası adlı eserinde şöyle yapmıştır: 
Gerçekten münafıklar, ateşin en alçak tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı bulamazsın. (Nisa Suresi, 145) 
... Eğer şedde iki nun sayılsa, okunmayan hemzeler ve (ye) de sayılsa 1376 (1956-1957) ederek, bu zulümatlı nifakın (dinsizlik ve zulme dayalı, ikiyüzlü münafıkane sistemin) sukut mertebesine (susma, son bulma derecesine)...(Emirdağ Lahikası (1), Mektup no: 15) 
Bediüzzaman Hazretleri buradaki “bu zulümatlı nifakın sukut mertebesine” sözleriyle, 1956 YILININ, zalimane küfür sisteminin, münafıklığın, materyalist sistemin yıkılışının Miladi başlangıcı olduğunu bildiriyor. Hakikaten 1956 yılından sonra İslam aleminde büyük bir ilerleme görülmüştür. 
Kuran’da “1956 yılının” ebcedini veren bir başka ayet ise Al-i İmran Suresi’nin 81. ayetidir. 
Hani Allah peygamberlerden 'kesin bir söz (misak)' almıştı: "Andolsun size kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğrulayan bİr elçi geldiğinde, ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız." Demişti ki: "Bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı?" Onlar: "İkrar ettik" demişlerdi de "Öyleyse şahid olun, Ben de sizinle birlikte şahid olanlardanım." demişti.(Al-i İmran Suresi, 81) 
Bu ayette geçen “... sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldi...” sözlerinin ebcedi “1956 YILINI” göstermektedir. Nİtekim Risale-i Nurlar’a uygulanan yasağın kaldırılması da bu tarihe denk gelmektedir. 1956 yılı Risale-i Nur açısından çok önemli bir yıl olmuştur. Bu yıla kadar Risale-İ Nur bulundurmak, okumak, dağıtmak yasaklanmış, Nur Risaleleri hakkında 1500 kadar kamu davası açılmıştı. 1956 yıIında İse, 8 yıldır Afyon’da süren dava sonuçlanmasıyla bu konuda verilen büyük hukuk mücadelesi de son bulmuş ve Risalelerin hiçbir suç unsuru taşımayan İMANİ eserler olduğu, mahkeme huzurunda karara bağlanmıştır. Afyon Mahkemesi, 1956'da Diyânet İşleri Riyaseti Müşavere Kurulu, bütün Risale-i Nur Külliyâtı'nı tek tek İnceleyerek her bir Risale hakkında, olumlu ve yararlı Kur'anî bİr tefsir olduğuna İlişkin bir rapor sunmuş, Nur Risaleleri’nin beraat ve İadesine karar vermiş ve böylece Rİsale-i Nurlar’ın yayınlanması serbest bırakılmıştır. 
Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risalelerde 1956 yılına özellikle vurgu yapmasının önemi, 1956 yılında Türkiye’de ve dünyada yaşanan büyük ve önemli olaylara baktığımızda da açıkça ortaya çıkmaktadır. 1956 yılında Sudan bağımsız bir cumhuriyet olduğunu ilan etti, Tunus, Fransa’dan bağımsızlığına kavuştu, Pakistan, dünyanın ilk İslami Cumhuriyeti oldu, Fas bağımsızlığını ilan etti ve ortaokullarda din dersi okutulmaya başlanmıştır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder