3 Ağustos 2013 Cumartesi

Birbiri ardınca gelen ve ülkelerini kana bulayan diktatörler…

Birbiri ardınca gelen ve ülkelerini kana bulayan diktatörler…
Bu liderler kendileir uçuruma sürüklenirken halklarını da birlikte götürüyorlar.

Ortadoğu, birbirleri ardınca gelip ülkelerini kana bulayan diktatörlerle dolu. Halk yoğun baskı altında eziliyor, isyan ederse de herkesin gözü önünde öldürülüyor. Devletin askerleri halkın üzerine hiç çekinmeden silah doğrultuyor ve tüm dünyada bunu durup seyrediyor. Halk babadan oğula geçen bu zalim sistemle nefes almadan sindiriliyor. İşte Mısır, işte Lübnan, işteLibya ve şimdi de Suriye… 
Bundan bir önceki yüzyılda da durum değişik değildi aslında. Mao, Stalin, Hitler, Lenin ve Musollini, kurdukları diktatörlüklerle milyonlarca masum insanı öldürdüler, tüm dünyaya adeta dehşet saçtılar. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki, yaşadığımız nerdeyse tüm olaylar bundan yıllar önce hadislerde tüm açıklığıyla bildirilmiş ama insanlar bu hadisleri bilmiyorlar. Bilenlerde gizliyor zaten. Her ne hikmetse bir şekilde ahir zamanda olduğumuz insanların gözlerinden özenle gizlenmeye çalışılıyor. Oysa bulunduğumuz dönemde hükümetin başında olan bütün politikacılarda, bilim adamları da, haltan insanlar da bu hadisleri bilmeli. Çünkü olaylar arka arkaya tam tarif edildiği şekilde gerçekleşiyor. Bakın kıyametten önce yaşadığımız bu dönemde arka arkaya zalim diktatörlerin geleceği hadislerde nasıl bildirilmiş: 
4420- Muaviye b. Ebu Süfyan’dan Rasulullah’tan şöyle işittim:“KENDİLERİNE CEVAP VERİLMEKTEN KORKULAN EMİRLER GELECEKTİR. İşte o emirler ateşe atılacaklardır. Sonra bir birlerini izlerler.” 
4417- Ebu Hureyre den Rasulullah şöyle buyurdu:“Benden sonra öyle liderler gelecek ki ONLARA İTAAT EDERSENİZ SİZİ DİNDEN ÇIKARIRLAR ONLARA İSYAN EDERSENİZ SİZİ ÖLDÜRÜRLER, işte onlar küfrün imamları ve dalalatin başlarıdır.” 
Kaynak: 
1. (İbn Hacer Askalani, Metalib-u Aliye) 
2. (İbn Hacer Askalani, Metalib-u Aliye) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder