3 Ağustos 2013 Cumartesi

Hz. Mehdi’ye inananlar nasıl insanlar olacak?

Hz. Mehdi’ye inananlar nasıl insanlar olacak?
Hz. Mehdi'ye çevresine toplanan 313 talebesi inanacak.

Hz. Mehdi ile ilgili söylenecek ve konuşulacak çok fazla konu var, yazılacak çok fazla detay var. Hz. Mehdi’nin çıkış alametlerinden tutun da, dış görünüşünün nasıl olacağı, nasıl yıllarca gizleneceği, ona kimlerin inanacağı, nasıl imanı gizliden gizliye, daha sonrada aleni bir şekilde yayacağı hadislerde çok detaylı bildirilmiştir. Hadislerde Hz. Mehdi’nin yaklaşık kırk yıl boyunca inkârcıların içinde gizleneceği ve 313 tane talebesinin ona büyük bir sadakatle bağlanacağı anlatılıyor ve Hz. Mehdi’nin talebeleri ile ilgili detaylar şöyle bildiriliyor: 
(Hz. Mehdi (as)'ın) Dostları yiğit, şecaatli, salih, imanlı kişilerdir, ona itaatte gayretlidirler. Nereye ve hangi işe yönelseler mutlaka zafere ulaşırlar... 1 
“Onlar ileri görüşlüdürler, takvalı ve alçak gönüllüdürler. Dünya malına ilgi göstermezler, iman ve irfan sahibidirler, Geceleri abid, gündüzleri arslandırlar. Merhamet, şefkat, onur ve cehd (gayret) ehlidirler. Çelik yürekli ve güçlü bir imana sahiptirler. Yorulmak bilmez, güçlüdürler. O kadar dayanıklıdırlar ki dağlara gönderilseler delik deşik eder yerinden sökerler. Hakka inanan, Hz. Mehdi (a.s.)’a itaat edip teslim olan, şehadet aşığı, Allah’a ulaşmak için can atan, tehlikelerin ve zorlukların eşiğinde yetişmiş fedakârlar, ... cehd (gayret) ve şehadet aşığıdırlar. Sabır onların özelliğidir. Tevekkül onların yol azığıdır. Çelik yürekli, demir iradeli, gece namazlarını kılan, kanaatkâr, her biri kırk yiğit gücünde mert insanlardır. 2 
“Onları görüyor gibiyim; aynı renk, aynı boy, yüzleri aynı ve elbiseleri de aynı… olarak Hazret-i Mehdi’ye biat ederler.” 3 
Bediüzzaman’da Hz. Mehdi’nin talebelerini şu sözlerle tarif ediyor: 
...Şimdi hatıra geldi ki, eğer şeddeli "lamlar" ve "mimler" ikişer sayılsa bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise, Hazret-i Mehdi’nin şakirtleri olabilir…
Bu sözde Bediüzzaman’ın “bundan bir asır sonra” ifadesi son derece önemlidir. Bediüzzaman kendisinden bir asır sonra gelecek olan Hz. Mehdi’yi ve talebelerini müjdelemektedir. 
Kaynaklar: 
1. Bihar’ul- Envar, c.52, s.279 ve c.53, s.12. İkmal’ud- Din, c.2, s. 367 
2. Safi Golpeygani, Muntahabu’l-Eser, s.486 
3. İbn Tavus, el-Melahimu ve’l-Fiten, s.122 
4. Şualar, 1. Şua, s. 605, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 90 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder