3 Ağustos 2013 Cumartesi

Tevrat Musevilere hâkimiyet vaad ediyor mu?

Tevrat Musevilere hâkimiyet vaad ediyor mu?
Museviler yıllardır bekledikleri Hz. İsa'ya kavuşacaklar ve hak dine dönecekler.

Hepimiz biliriz Musevilerde hep bir hâkimiyet isteği vardır, hep bir dünyaya hâkim olma, üstün olma isteği. Son derece dindar olan, sürekli Tevrat okuyan Museviler bu inançlarını Tevrat’ta yazan şu satırlardan alıyorlar: 
Uymanız için size bildirdiğim bu buyrukları eksiksiz yerine getirir, Allah'ınız Rab'bi sever, yollarında yürür, O'na bağlı kalırsanız,önünüzden kovacak. Sizden daha büyük, daha güçlü ulusların topraklarını mülk edineceksiniz. Ayak basacağınız her yer sizin olacak... (Yasanın Tekrarı, 11:22-24) 
Allah Yahudilere hâkimiyet için Allah’a samimiyetle bağlılığı, O’nun emirlerini eksiksiz yerine getirmeyi ve Allah sevgisini şart koşmuştur. Tevrat'taki bu pasajın devamında ise, Yahudilere iki yol sunulduğu; imanı seçerlerse nimet, imandan yüz çevirirlerse bela ile karşılaşacakları şöyle bildirilir: 
Ve bakın, bugün önünüze kutsamayı ve laneti koyuyorum: Bugün size bildirdiğim Allah'ınız Rab'bin buyruklarına uyarsanız kutsanacaksınız. Ama Allah'ınız Rab'bin buyruklarını dinlemez, bilmediğiniz başka ilahların ardınca giderek bugün size buyurduğum yoldan saparsanız, lanete uğrayacaksınız.(Yasanın Tekrarı, 11:26-28) 
Hâkimiyet vadedilen topluluğun özellikleri, diğer Tevrat pasajlarında şöyle bildirilmektedir: 
.. Allah'ın Rab, Allah O'dur, Kendisini sevenler ve emirlerini tutanlar için bin nesle kadar ahdi ve inayeti koruyan, sadık Allah'tır... (Yasaların Tekrarı, 7: 9-10) 
Allah'ınız Rab'bi sevin, sözüne uyup O'na bağlanın... söz verdiği ülkede uzun yaşamanızı sağlayacaktır. (Yasaların Tekrarı, 30:20) 
Allah'ınız Rab el attığınız her işte sizi başarılı kılacak; çok sayıda çocuğunuz olacak, hayvanlarınızın yavruları, toprağınızın ürünü bol olacak. Rab atalarınızdan nasıl hoşnut kaldıysa, sizden de öyle hoşnut kalacak ve sizi başarılı kılacak. Yeter ki, Allah'ınız Rab'bin sözünü dinleyin, bu Yasa Kitabı'nda yazılı buyruklarına, kurallarına uyun ve bütün yüreğinizle, bütün canınızla O'na dönün. (Yasaların Tekrarı, 30:9-10) 
Tevrat'tan bir başka bölümde ise, hâkimiyetin Allah'tan korkanlara vadedildiği bildirmektedir: 
Rab'den korkan o adam kimdir?... Canı iyilikte oturacak; onun soyu yeryüzünün varisi olacaktır. Rab'bin sırrı ondan korkanlara olacaktır... (Mezmurlar, 25:12-14) 
Yine Tevrat'ta Allah'a dayanıp güvenen, alçakgönüllü olan, Allah'a imandan zevk duyan kişilerin, hâkimiyete ve Allah'ın nimetlerine varis oldukları bildirilmektedir: 
Sen Rab'be güven ve iyilik yap... Rab'den zevk al, O senin içindeki istekleri yerine getirecektir. Her şeyi Rab'be bırak, O'na güven. Rab'be umut bağlayanlar yeryüzünün varisi olacaklardır... alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak, derin bir huzurun zevkini tadacak. (Mezmurlar, 37:3-11) 
Eğer Allah'ın Rab'bin emirlerini tutarsan ve O'nun yollarında yürürsen, ... Rab ülkenize yağmuru zamanında yağdırmak ve bütün emeğinizi verimli kılmak için, göklerdeki zengin hazinesini açacak. Birçok ulusa ödünç vereceksiniz; siz ödünç almayacaksınız. Ve eğer bugün sana emretmekte olduğum Allah'ın Rab'bin emirlerini tutmak ve yapmak için onları dinlersen ve başka ilahlara kulluk etmek için, onların ardınca yürümek üzere, bugün sana emretmekte olduğum bütün sözlerden sağa ve sola sapmazsan, Rab seni kuyruk değil baş yapacak ve ancak üstün olacak, alt olmayacaksın. (Yasanın Tekrarı, 28:9-14) 
Tevrat'ta hâkimiyet vadedilen topluluğun özelliklerine baktığımızda bu insanların Allah yolunda yaşayan, Allah’ın emirlerini eksiksiz yerine getiren, Allah’ı seven ve O’ndan korkan, Allah’a şirk koşmayan, yalnız O’na dayanıp güvenen alçakgönüllü insanlar olduğunu görüyoruz. Tevrat’ta bahsedilen hakimiyetin de hak din yani İslam olduğunu anlıyoruz. "Kim İslam'dan başka bir din ararsa asla ondan kabul edilmez..." (Al-i İmran Suresi, 85) Samimi Yahudilerin nasıl olup da İslam’a dönecekleri sorusunun cevabı ise Hz. İsa’nın geri dönüşünde gizlidir. Hz. İsa, Hz. Mehdi ile birlikte hem Yahudileri hem de Hıristiyanları hak din olan İslam’a döndürecektir. 
Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman,  
Ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde,  
Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.(Nasr Suresi, 1-3

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder