3 Ağustos 2013 Cumartesi

Tevrat’ta ve diğer Musevi kaynaklarda Hz. Mehdi’ye işaret ediliyor mu? 1

Tevrat’ta ve diğer Musevi kaynaklarda Hz. Mehdi’ye işaret ediliyor mu? 1
Hz. Mehdi yeryüzünde adaleti sağlayana dek umudunu, cesaretini yitirmeyecek...

Büyük kurtarıcı: Müslümanlar için Hz. Mehdi, Hıristiyanlar için Mesih, Yahudiler için de Şiloh…Hepsi aynı kişi. Müslümanlar’da, Hıristiyanlar’da, Yahudi’lerde ahir zamanda, kıyametten önce gelecek bu büyük insanı heyecanla bekliyorlar. Bildiğiniz gibi Hıristiyanlar aynı zamanda Hz. İsa’nın da tekrar yeryüzüne gönderileceğini biliyorlar ve biran önce gelmesi için dua ediyorlar. Bundan birkaç yıl önce kutsal kitaplara baktığımda Hz. Mehdi’den birçok yerde çok detaylı bahsedildiğini görmüş ve gerçekten hayret etmiştim. Bugün özellikle Tevrat’ta Hz. Mehdi’den nasıl bahsedildiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Musevilere göre, Mehdi (onların tabiriyle Şiloh) gelmeden önceki devirde, dünyaya dinsizlikten kaynaklanan ahlaki çöküntü hâkim olacaktır. İnsanlarda utanma hissi azalacak, zulüm ve kibir artacak, merhamet sahibi kimse kalmayacak, dindarlar hor görülecek, küfür ve fitne yaygınlaşacak; diğer taraftan felaketler, zulüm ve savaşlar birbirini izleyecek; toprakların bereketi azalacak, pahalılık, kıtlık ve yoksulluk artacaktır. İşte böyle bir dönemde Hz. Mehdi tüm Yahudileri içinde bulundukları zulümden kurtarmak için gelecektir. Şimdi Tevrat’ta geçen detayları inceleyelim: 
Tüm dünyada adaleti sağlayacak:  
... Adaleti uluslara ulaştıracak. (Yeşaya, 42:1) 
Doğudan adaleti harekete geçiren, hizmete koşan kim? Ulusları önüne katıyor, krallara baş eğdiriyor... ?(Yeşaya, 41:2) 
Mazlumun hakkını koruyacak:  
Mazlumlara hakkını versin; yoksulların çocuklarını kurtarsın... (Mezmurlar, 72:4) 
... yoksullara müjde iletmek için... Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için; tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını... ilan etmek; yas tutanların hepsini avutmak için. (Yeşaya, 61:1-2) 
Dünyayı tebliğ yaparak etkileyecek: 
... Dünyaya ağzının değneğiyle vuracak ve kötüyü dudaklarının soluğuyla öldürecek. (Yeşaya 11:4) 
... Onun adı Harika Öğütçü... olacak. (Yeşaya, 9:6) 
Kalplere etki eden sözler söyleyecek: 
Okların sivridir, kral düşmanlarının yüreğine saplanır. (Mezmurlar, 45:5) 
Tüm dünyayı Allah’a yöneltecek: 
... tüm dünyayı Allah'a birlikte kulluk etmeleri için ıslah edecek, çünkü şöyle yazılmıştır: "Bundan sonra uluslara kötülükten uzak bir konuşma dili vereceğim, böylece hepsi O'na bir olarak kulluk etmek için Allah'a yönelecekler." (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4) 
İnsanları ruhen arındırıp temizleyecek
Onun geleceği güne kim dayanabilir? O belirince kim durabilir? Çünkü o maden arıtıcının ateşi, çamaşırcının kül suyu gibi olacak; gümüş eritip arıtan gibi davranacak... arındırıp altın, gümüş temizler gibi temizleyecek. (Malaki, 3:2-3) 
Şiddet kullanmayacak, kan dökmeyecek: 
"... Güçle kuvvetle değil, ancak benim Ruhum'la başaracaksın" diyor. Böyle diyor herşeye egemen Rab. (Zekeriya, 4:6) 
Güç ve iktidar sahibi olacak: 
... güçlü bir kral (Mehdi) çıkaracağım, ...soyunu ışık olarak sürdüreceğim... (Mezmurlar, 132:17-18) 
... (Rab Mehdi'yi) kuvvet verecek ve ... (Mehdi'nin) kuvvetini yükseltecektir. (I. Samuel, 2:10) 
Siyasi bir lider olacak olacak
... (Mehdi) muhteşem bir kral olacak... (Maimonides, Mişna Tefsiri, Sanhedrin 10:1) 
Ve milletler arasında hükmedecek ve çok kavimler hakkında karar verecek... (Yeşaya, 2:4) 
... Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona hizmet etti... (Daniel, 7:14) 
... bütün uluslar ona hizmet edip sözünü dinleyecek. (Daniel, 7:27) 
Yazıma Tevrat’ta Hz. Mehdi çok detaylı olarak anlatıldığı için ikinci bölümde devam edeceğim. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder