3 Ağustos 2013 Cumartesi

Tevrat’ta ve diğer Musevi kaynaklarda Hz. Mehdi’ye işaret ediliyor mu? 2

Tevrat’ta ve diğer Musevi kaynaklarda Hz. Mehdi’ye işaret ediliyor mu? 2
Yahudilerde Tevrat'ta bildirilen Şiloh'u özlemle bekliyorlar.

Yazıma ikinci bölümde devam ediyorum.Tevrat’ta Hz. Mehdi, büyük kurtarıcı Şiloh’tan çok detaylı olarak bahsediliyor. Ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi Hz. Musa’nın Kutsal sandığını Antakya’dan çıkaracak. Yahudiler kutsal emanetleri bulan Hz. Mehdi’ye tam anlamıyla güvenecekler, çünkü yıllardır bu kutsal emanetlerin bulunmasını bekliyorlar. Hz. Mehdi onlara Tevrat’ın aslıyla hitap edecek ve onları hak din olan İslam’a döndürecek. Şimdi Tevrat’ta Hz. Mehdi’den nasıl bahsedildiğini anlatmaya devam edelim: 
Milletler kendi rızalarıyla ona tabii olacaklar: 
Ve senin ışığına milletler ve sana doğan günün parlaklığına krallar gelecekler. (Yeşaya, 60:3) 
... Halklara sancak olacak, uluslar ona yönelecek... (Yeşaya, 11:10) 
Dünyayı bulunduğu yerden yönetecek: 
... (Mehdi) sadece sedirinden hükümdarlık edecek... (Talmud, Sanhedrin 20b) 
Dünya çapında barışı sağlayacak:  
... (Mehdi) uluslara barışı duyuracak... (Zekeriya, 9:10) 
Onun (Mehdi'nin) doğruluğu ve onun getireceği kerametler, bütün insanların onunla barış yapmalarına... sebep olacak... (Maimonides, Mişna Tefsiri, Sanhedrin 10:1) 
Çok dindar olacak: 
... (Mehdi'nin) fevkalade dindarlığı nedeniyle... (Maimonides, Mişna Tefsiri, Sanhedrin bölüm 10) 
Çok akıllı olacak: 
... (Mehdi), Süleyman'dan bile daha akıllı olacak... (Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2) 
... akılda olağanüstü olan... (Mehdi) tarafından yönetilecek... (Maimonides, Mişna Tefsiri, Sanhedrin 10:1) 
Allah korkusu ile dolu olacak:  
... Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. Rab korkusu hoşuna gidecek... (Yeşaya, 11:2-3) 
Güzel bir insan olacak: 
(Halk Mehdi'yi) bütün güzelliğiyle görecek... (Yeşaya, 33:17) 
Sen insanların en güzelisin... (Mezmurlar, 45:2) 
İnsanları Allah’ın yoluna davet edecek ve eğitecek: 
(Mehdi) çıktığında... itaatsizliklerini düzeltecek... (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4) 
[Mehdi] bütün dünyayı Allah'a kulluk etmeleri için mükemmelleştirecek. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4) 
Heybetli ve görkemli bir görünüşü olacak: 
... üzerine celal ve haşmet koydun... (Mezmurlar, 21:1-7) 
Alçakgönüllü olacak: 
... O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür. (Zekeriya, 9:9) 
Şefkat ve merhamet sahibi olacak 
... yardım isteyen yoksulu, dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır. (Mezmurlar, 72:12) 
Yoksula, düşküne acır, düşkünlerin canını kurtarır. (Mezmurlar, 72:13) 
Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar onları, çünkü onun gözünde onların kanı değerlidir. (Mezmurlar, 72:14) 
Ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek... (Yeşaya, 42:3) 
Tevrat’ta Hz. Mehdi’den bu bahsettiklerimin dışında çok fazla yerde bahsediliyor ve hakkında birçok detay veriliyor. Onları da sizlerle ileride yazacağım yazılarda paylaşacağım. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder