31 Ağustos 2014 Pazar

Belki de yanından sessizce geçen bir Mehdi talebesidir...


Belki de yanından sessizce geçen bir Mehdi talebesidir...
Mehdi talebelerinin en önemli özellikleri güçlü ve sarsılmaz imanlarıdır.

Peygamberimiz diyor ki hadisinde Hz. Mehdibile Mehdi olduğunu bilmez, onun yanındakiler ise onu imanın nuruyla tanırlar.” Ahir zaman öyle değişik ve özel bir dönem ki düşünün ki Hz. Mehdi bile Hz. Mehdi olduğunu bilmiyor. Yanındaki sadık 313 talebesi ise her türlü zorlukta, sıkıntıda, mücadelede onun yanından hiçbir şekilde ayrılmıyorlar. En sonunda ahir zaman öyle bir çetin hale geliyor, insanlar öyle köşeye sıkışıyorlar ki Hz. Mehdi’ye “artık kurtar bizi, başa geç” diye baskı yapıyorlar ve onu zorla başa geçiriyorlar. Hz. Mehdi’nin insanların arasında gezineceğini fakat tanınmayacağını peygamberimiz şöyle bildiriyor:
“Sedir-i Seyrefi der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam’dan duydum ki: ... Hakkı gasp olunan ve inkar olunan mazlum imamınız ve bu (gaybetin) sahibi (Hz. Mehdi  onların arasında dolaşır, pazarlarında gezer, onların bastığı yerlerden geçer. Ama onlar onu (Hz. Mehdi'yi tanımazlar, ta ki sonunda Allah kendisini onlara tanıtması için tıpkı Hz. Yusuf’a verdiği gibi ona izin verir.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 189)
Nasıl Hz. Mehdi çok özel ve seçilmiş bir insansa yanındaki 313 talebesi de öyle. Daha analarının karnından doğmadan kaderde Mehdi talebesi olacakları Allah tarafından belirlenmiş. Kimi Avrupa’dan geliyor, kimi batıdan, kimi ise doğunun en uzak bir şehrinden... Ama sözleşmişçesine hepsi Hz. Mehdi’nin çevresinde bir bir toplanıyorlar. Kimse kaderinde belirlenen bu güzel yaşamın dışına çıkmıyor, Hz. Mehdi ile birlikte samimi, ihlaslı ve  fedakarane bir mücadele başlıyor. Onların hepsi dava adamı, İslam’ın ve Kuran’ı yayılmasını yaşama amaçları olarak biliyorlar. Bunun için de ihlasla çabalarken tıpkı Hz. Mehdi gibi en ufak bir karşılık beklemiyorlar. Onların tek isteği Allah’ın rızasını kazanmak, bu dünyadan başka hiç bir beklentileri yok.
Ahir zamanda o Deccal’in azgınlığının her köşeye ulaştığı dönemdeyiz ya, tıpkı Hz. Mehdi gibi onun sadık 313 talebesi de diğer insanlar tarafından tanınmıyor. Belki de sokakta yürüken yanınızdan geçiyorlar, bir işyerinde, bir alışveriş merkezinde karşınıza çıkıyorlar. Ama kimse onları tanımıyor. Kimse onların Hz. Mehdi talebesi olduğunu bilmiyor. Onlar da hayatlarının her gününü Allah’a ve Kuran’a hizmet ederek geçiriyorlar ve Hz. Mehdi’ye biat edileceği günü büyük bir şevkle bekliyorlar.
Hz.Mehdi talebelerinin nasıl insanlar olduklarını en güzel peygamberimiz anlatıyor:
Hz. Mehdi ve talebeleri seçilmiş kişilerdir:
Onun (Hz.Mehdi’nin) yanına gelenler kaçınılmaz olarak seçilecekler, ayrılacaklar ve elenecekler. Büyük çoğunluğu bu elemeden geçemeyecek. (Gaybet'ül Numani, Bölüm 12, Sayfa 299)
Eğitimli ve kültürlü kişilerdir:
Hz. Mehdi’nin yardımcıları asil ve eğitimli olacaklar. (El-Melahim ve el Fitan, sayfa:205)
Çok mübarek insanlardır:
Ata b. Said'den İbni Eşaz'ın emir olduğu günlerde Abdurrahman el-Hadrami hutbesinde şöyle diyordu: Rasulullah (sav)'den şöyle rivayet ettiğini işittim: "Ümmetimin sonunda öyle kimseler olacak ki ümmetimin ilklerine verilen sevabın aynısı onlara da verilecektir. Fitne ehliyle (fikren) mücadele ederler ve münkerden nehyederler." (İbn Hacer Askalani, Metalib-u Aliye)
Yiğit kimselerdir:
(Hz. Mehdi’nin) dostları yiğit, şecaatli, salih, imanlı kişilerdir. Ona itaatte gayretlidirler. Nereye ve hangi işe yönelseler mutlaka zafere ulaşırlar... (Bihar'ul- Envar, cilt52, s.279 ve cilt 53, s.12; İkmal'ud- Din, cilt2, s. 367)
Aralarında dünyanın farklı yerlerinde yaşayanlar olacak:
Uzak yerlerdeki talebeleri Hz. Mehdi’ye biat edecek. Zulümü ve zalimleri fikren etkisiz hale getirecek, ülkeler düzelecek... (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal)
Arap değildirler:
Hz. Mehdi’nin yardımcıları Arap olmayacak. Diğer milletlerden olacak... (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 187)
Hz. Mehdi’ye tam destek olacaklar:
Hz. Mehdi’nin talebeleri, Hz. Mehdi’yi (fikri) mücadelelerinde de destekleyecekler, isteklerini yerine getirecekler... (Mikyal el-Mekarim, Cilt:1, sayfa: 65)
Ahlakları çok mükemmel olacak:
Onun (Hz. Mehdi’nin) talebelerinin tabiatı ari ve kusursuz olacaktır. Riyakarlıktan ve tüm diğer kirlerden arınmış olacaklardır. (Bihar-ül Envar, cilt 52, Sayfa 35)
Çok güçlü bir imana sahiptirler:
İmam–ı Zaman (Hz. Mehdi)'nin talebelerinin her şeye kadir Allah’a dair zerre kadar şüphesi olmayacaktır ve O’nu O’nun tanınması gerektiği gibi tanıyacaklardır. (Bayaan Fi Akhbaar - e -Mahdi Aakher al -Zamaan ( a .s.) , Bölüm 5; Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, Sayfa 65)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder