31 Ağustos 2014 Pazar

Hz. Mehdi nasıl bir dönemde zuhur edecek -4

Hz. Mehdi nasıl bir dönemde zuhur edecek -4, Resimler
Mehdi (as)’ın özelliği sevgi insanı olmasıdır. Barışı, adaleti, sevgiyi kim sağlıyorsa o Mehdi (as)’dır.

Şu anda dünyada Mehdiyet ile Deccaliyetin çekişmesi var. Deccal tüm dünyayı sevgisizliğe, kana, acımasızlığa ve şiddete boğmuşken Hz. Mehdiortaya çıkacak ve akan tüm kanı durduracak. Hz. Mehdi döneminde tüm dünyaya müthiş bir huzur ve güvenlik gelecek.Peygamberimizin hadislerine göre Hz. Mehdi o kadar sevgi dolu ve şefkatli olacak ki, uyuyan kimseyi bile uyandırmayacak. Onun döneminde savaşa, tanka, topa harcanan tüm para insanlığın rahatına ve mutluluğuna harcanacak. Bu yüzden de dünyada görülmemiş bir bereket ve bolluk olacak.
İnsanlar, balarılarının beyleri etrafından toplanması gibi, Hz. Mehdi (as)’ın çevresinde toplanırlar. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı, o adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki, uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya adeta asr-ı saadet devrine geri döner. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)
(Hz. Mehdi (as)) Zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, NE DE BİR KİMSENİN BURNU KANAYACAKTIR. (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 44)
Ona (Hz. Mehdi (as)’a) biat edenler, (Kabe civarındaki) rükun ve makam arasında biat ederler. Uyuyanı uyandırmaz, ASLA KAN DÖKMEZLER. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)
Hz. Mehdi tekbir ve teşbihle, ilim ve sevgiyle İslam’ı tüm dünyaya son kez hâkim edecek. Yalnız onun zuhurundan önce peygamberimizin bildirdiği gibi oldukça zorlu bir dönem yaşanacak, Hz. Mehdi insanların tam anlamıyla yalvararak “Ya Mehdi, artık gel de bizi kurtar” dedikleri dönemde çıkacak. Şimdi Hz. Mehdi’nin zuhur edeceği döneme ait hadislerin resimlerine bakalım.
Hz. Mehdi 1 Hz. Mehdi 2 Hz. Mehdi 3 Hz. Mehdi 4 Hz. Mehdi 5

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder