31 Ağustos 2014 Pazar

Peygamberimizin gizlenen mucizeleri -1

Peygamberimizin gizlenen mucizeleri -1
Peygamberimizin söylediği hadisler arka arkaya gerçekleşiyor.


Ahir zamanda, inkarcıların, Mehdi karşıtlarının, imanlı gözüken ama aslındaa imansız olan yobazların etrafı tam anlamıyla sardığı bir dönemdeyiz. Öyle bir dönem ki bu dönem İslam alimlerinin çoğu doğruları anlatmıyor. Hz. Mehdi’nin ve Hz. İsa’nın zuhurunun vekıyametin yakın olduğu ve Hz. Mehdi’nin zuhurunu haber veren peygamberimizinhadislerinin arka arkaya gerçekleştiği insanlardan gizleniyor. Peygamberimiz de zaten hadislerinde başı tıraşlı İslam alimlerinin kendi çıkarlarının bırakmama uğruna Hz. Mehdi’ye karşı olacaklarını, onunla mücadele edeceklerini bildiriyor.
Her zaman söylediğim gibi samimi müminlere düşen bu insanlardan özenle gizlenenpeygamberimizin mucizelerini mutlaka detaylı olarak anlatmak ve açıklamaktır. Peygamberimiz Hz. Mehdi’nin çıkışını haber veren 600’den fazla alamet bildirmiştir. Bu alametlerin hepsi Hicri 1400 Miladi 1979 tarihinden itibaren arka arkaya gerçeleşmiştir. Hadisler gerçekleşerek sahih olduğunu ispat etmiştir. Yüzlerce alametin arka arkaya belli bir zaman dilimi içinde gerçekleşmesi, 1400 yıldır ilk defa bu yüzyılda olmuştur. Bu kuşkusuz peygamberimizin çok büyük bir mucizesidir.
Peygamberimizin özenle gizlenen ve gerçekleşen alametlerinden biri Fırat’ın suyunun kesilmesidir. Hicri 1400’de Fırat’ın suyu ilk defa kesilmiştir. Gazete “Fırat’ın yatağı ilk kez kuruyor” şeklinde haber çıkmıştır. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki Keban Barajı Fırat’ın akışını kesmiş, böylece peygamberimizin bir mucizesi daha gerçekleşmiş, haber verdiği bir olay aynen olmuştur.
Fırat 3

Peygamberimizin Fırat’ın suyunun kesileceğine dair hadisleri şöyledir:
Fırat nehrinin durdurulması Mehdi’nin alametlerindendir. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.39)
“Fırat Nehri’nin suyu çekilerek altın hazinesini açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim, o zaman orada bulunursa o hazineden bir şey almasın.” (Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Riyazü’s Salihin, 3/332)

Fırat 1

“Resulullah: Fırat Nehri altın bir dağ üzerinden açılmadıkça kıyamet kopmayacaktır…”
(Sahih-i Müslim, 11/320)
“(Resulullah:) “Fırat Nehri bir altın dağını açığa çıkarır” dedi.”(Sünen-i Ebu Davud, 5/116)

Fırat 2

Yapılan baraj sayesinde elektriğin üretilmesi, toplanan suyun arazide kullanılarak toprağın veriminin artması ve ulaşım kolaylığının sağlanması gibi sebeplerle buradaki topraklar altın gibi kıymetli hale gelmiştir. Keban barajı betondan dev bir dağı andırmaktadır.
“FIRAT NEHRİ’NİN ALTIN BİR DAĞ ÜZERİNDEN AÇILMASI YAKINDIR. İnsanlar bunu işitince ona yürüyecekler ve onun yanında bulunan insanlar, ‘bundan bir şey alınmasına müsaade edersek, bunun hepsi götürülür’ diyecektir. MÜTEAKİBEN ONUN İÇİN HARB EDECEKLER VE HER YÜZ KİŞİDEN DOKSAN DOKUZU ÖLDÜRÜLECEK.” (Müslim, Fiten, 29)
Fırat 4

Her yüz kişiden 99’u öldürülecek ifadesiyle bölgede yaşanacak terör olaylarına işaret vardır. Görüldüğü gibi olaylar tam peygamberimizin tarif ettiği şekilde gerçekleşmektedir. Bu mucizevi durumun bazı İslam alimleri tarafından gizlenmesi büyük bir vebaldir.

Peygamberimizin gerçekleşen mucizelerini bir sonraki yazımda anlatmaya devam edeceğim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder