31 Ağustos 2014 Pazar

Hz. İsa Allah’ın oğlu değildir...


Hz. İsa Allah’ın oğlu değildir...
Bütün İslam alemi, Hıristiyan alemi, Musevi alemi huzursuz. Çünkü ahir zamandayız. O iki kutlu, mübarek şahıs Hz. Mehdi ve Hz. İsazuhur etmeden dünyanın rahat bir nefes alması mümkün değil. Bildiğiniz gibi Hz. İsa’nın zuhurunu yüzyıllardır Müslüman alemi de, Hıristiyan alemi de çok büyük bir heyecanla bekliyor. Hz. İsa tekrar bütün güzelliğiyle zuhur ettiğinde Hıristiyan aleminin içine düştüğü büyük yanılgıyı onlara açıklayacak. Onları yıllardır içine düştükleri üçleme (baba,, oğul, kutsal ruh) inancından kurtarıp hak dine yöneltecek.Peygamberimiz hadisinde Hz. İsa!nın tekrar dünyaya geldiğinde haçı kıracağını şöyle bildiriyor:
Benliğime hakim olan zata yemin ederim ki, Meryem'in oğlunun adaletli bir hakem olarak size inmesi pek yakındır. O, Haç'ı kıracak (haça tapınmayı kaldıracak), domuzu öldürecek (domuz eti yemenin haram olduğunu bildirecek), cizyeyi kaldıracak; mal çoğalacak ki, kimse onu kabul etmeyecektir. (Sünen-i Tirmizi, 4/93)
Rabbimiz tüm kainatın sahibidir, dünyada meydana gelen tüm olayları kaderde meydana getirmiştir. Dünyadaki her olay belli sebeplere bağlanmıştır ama Allah’ın sebebe ihtiyacı yoktur. Babalık, oğulluk, çocuk edinme gibi durumları Allah insanlar için var etmiştir. Dolayısıyla “Allah çocuk edindi demek, Allah’a haşa Baba sıfatı yakıştırmak, Hz. İsa’yı da Allah’ın oğlu olarak görmek” son derece yanlıştır, Allah’ı gereği gibi tanıyamamaktır.
Allah Kuran’da Allah’ı gereği gibi tanıyamayıp ona oğul yakıştıranların çok ciddi bir günah içine girdiklerini birçok ayette şöyle bildirir.
"Rahman çocuk edinmiştir" dediler. Andolsun, siz oldukça çirkin bir cesarette bulunup-geldiniz. Neredeyse bundan dolayı, GÖKLER PARAMPARÇA OLACAK, YER ÇATLAYACAK VE DAĞLAR YIKILIP GÖÇECEKTİ. Rahman adına çocuk öne sürdüklerinden (ötürü bunlar olacaktı.) Rahman (olan Allah)a çocuk edinmek yaraşmaz. Göklerde ve yerde olan (herkesin ve herşeyin) tümü Rahman (olan Allah)a, yalnızca kul olarak gelecektir. (Meryem Suresi, 88-93)
Ayetlerde açıkça görüldüğü gibi, Allah'a çocuk isnad etmek; tüm kainatı yerle bir edecek kadar şiddetli, Rabbimiz'in gazabını hak eden çok büyük bir suçtur. Kuran'da Rabbimiz'in çocuk edinmediğine pek çok ayet ile vurgu yapılmıştır. Ayetlerde, Rabbimiz'in çocuk edinmekten münezzeh olduğu, "doğurmamış ve doğurulmamış" olduğu, hiçbir şeyin O'nun dengi olamayacağı açıkça ifade edilmektedir. Konu ile ilgili ayetler şöyledir:
De ki: O Allah, birdir. Allah, Samed'dir (herşey O'na muhtaçtır, daimdir, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır). O, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey O'nun dengi değildir. (İhlas Suresi, 1-4)
Dikkat edin; gerçekten onlar, düzdükleri yalanlardan dolayı derler ki "Allah doğurdu." Onlar, hiç şüphesiz, muhakkak yalan söyleyenlerdir.(Saffat Suresi, 151-152)
"Allah çocuk edindi" dediler. O, (bundan) yücedir; O, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır.Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Kendinizde buna ilişkin bir delil de yoktur. Allah'a karşı bilmeyeceğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? (Yunus Suresi, 68)
Eğer Allah, çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini elbette seçerdi.O, yücedir; O, bir olan, kahredici olan Allah'tır. (Zümer Suresi, 4)
Yüce Rabbimiz tüm kainatın mutlak Hakimi'dir, Rabbimiz'in hiçbir ortağa veya yardımcıya ihtiyacı yoktur (Allah'ı tenzih ederiz). O istediğinde "Ol" der ve o olur. Allah ayetlerinde şöyle bildirir:
Göklerin ve yerin mülkü O'nundur; çocuk edinmemiştir.O'na mülkünde ortak yoktur, herşeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. (Furkan Suresi, 2)
Ve de ki: "Övgü (hamd), çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan ve düşkünlükten dolayı yardımcıya da (ihtiyacı) bulunmayan Allah'adır." Ve O'nu tekbir edebildikçe tekbir et. (İsra Suresi, 111)
Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değil.O yücedir. Bir işin olmasına karar verirse, ancak ona: "Ol" der, o da hemen oluverir. (Meryem Suresi, 35)
Rabbimiz "Allah oğul edindi" iddiasında bulunanları Kuran ile uyarır.  Demek ki üçleme ile hataya düşmüş olan Hristiyanlara Kuran doğru yolu gösterecektir. Allah onları Kuran vesilesi ile bu önemli hatadan alıkoymaktadır.
(Bu Kur'an) "Allah çocuk edindi" diyenleri uyarıp-korkutur.Bu konuda ne kendilerinin, ne atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan söz ne (kadar da) büyük. Onlar yalandan başkasını söylemiyorlar. (Kehf Suresi, 4-5)
Yukarıdaki ayetlerde ayrıca, Allah çocuk edindi diyenlerin bu konuda ne kendilerinin ne de kendilerinden öncekilerinin hiçbir bilgisi olmadığı yani bunun tamamen bir aldatmaca olduğu belirtilmektedir. Allah bilgisizce türetilmiş bu iddianın tehlikesini Kuran'da, "ağızlarından çıkan söz ne (kadar da) büyük", ifadesiyle hatırlatmaktadır. Hz. İsa tekrar dünyaya geldiğinde üçleme yanılgısında düşen Hıristiyan alemini bu yanlıştan kurtaracak, onlara Allah’ın oğlu olmadığını söyleyecek ve onları tek ve bir olan Rabbimize döndürecektir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder