31 Ağustos 2014 Pazar

Hz. Mehdi’nin talebeleri nasıl insanlar olacak- 2


Hz. Mehdi’nin talebeleri nasıl insanlar olacak- 2
Ne öncekiler ne sonrakiler Mehdi talebelerinin aldığı sevabı alacaklar...

Ahir zamanda insanlar Hz. Mehdi’ye karşı muhalefet olacaklar, ona düşmanlık besleyecekler ve onu engellemeye çalışacaklar. İşte bu dönemde Hz. Mehdi’nin çevresinde ona inanan, ona güvenen ve ona destek olan 313talebesi olacak. Bakın peygamberimiz hadisinde Hz. Mehdi’nin talebelerini nasıl bildiriyor:
“Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz arslan, gece de abiddirler. Ne evvelkiler, ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez.” (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi BeyanıEnne’l Mehdi min EvladıAli b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)
Peygamberimiz bir hadisinde “yataklarından kaybolanlar 313 kişidir” diye buyuruyor. Burada Mehdi talebelerinin sabit bir evi olmadığından, bir orada, bir burada kaldıklarından bahsediliyor.“Evvelkiler onları geçemediği gibi sonrakiler de onlara yetişemezler.” diyor peygamberimiz başka bir hadisinde. O kadar kıymetli oluyor Hz. Mehdi talebeleri. Peygamberimiz Hz. Mehdi talebelerini hadislerinde çok detaylı anlatmış. Şimdi o hadisleri inceleyelim.
Seçilmiş kişilerdir:
O'NUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) YANINA GELENLER KAÇINILMAZ OLARAK SEÇİLECEKLER, ayrılacaklar ve elenecekler. Büyük çoğunluğu bu elemeden geçemeyecek. (Gaybet'ül Numani, Bölüm 12, Sayfa 299)
Eğitimli, kültürlü kimselerdir:
Hz. Mehdi (as)'ın YARDIMCILARI ASİL VE EĞİTİMLİ OLACAKLAR. (El-Melahim ve el Fitan, sayfa:205)
Çok mübarek insanlardır:
Ata b. Said'den İbni Eşaz'ın emir olduğu günlerde Abdurrahman el-Hadrami hutbesinde şöyle diyordu: Rasulullah (sav)'den şöyle rivayet ettiğini işittim: "ÜMMETİMİN SONUNDA ÖYLE KİMSELER OLACAK Kİ ÜMMETİMİN İLKLERİNE VERİLEN SEVABIN AYNISI ONLARA DA VERİLECEKTİR. Fitne ehliyle (fikren) mücadele ederler ve münkerden nehyederler." (İbn Hacer Askalani, Metalib-u Aliye)
Yiğit kimselerdir:
(Hz. Mehdi (as)'ın) DOSTLARI YİĞİT, ŞECAATLİ, SALİH, İMANLI KİŞİLERDİR, ONA İTAATTE GAYRETLİDİRLER. Nereye ve hangi işe yönelseler mutlaka zafere ulaşırlar... (Bihar'ul- Envar, cilt52, s.279 ve cilt 53, s.12; İkmal'ud- Din, cilt2, s. 367)
Aralarında dünyanın farklı yerlerinde yaşayanlar olacak:
UZAK YERLERDEKİ TALEBELERİ HZ. MEHDİ (AS)'A BİAT EDECEK. Zulümü ve zalimleri fikren etkisiz hale getirecek, ülkeler düzelecek... (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal)
Arap değillerdir:
HZ. MEHDİ (AS)'IN YARDIMCILARI ARAP OLMAYACAK. Diğer milletlerden olacak... (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 187)
Hz. Mehdi’ye tam destek olurlar:
Hz. Mehdi (as)'ın talebeleri, HZ. MEHDİ (AS)'I (fikri) MÜCADELELERİNDE DE DESTEKLEYECEKLER, isteklerini yerine getirecekler... (Mikyal el-Mekarim, Cilt:1, sayfa: 65)
Ahlakları çok mükemmeldir:
Onun (Hz. Mehdi (as)) TALEBELERİNİN TABİATI ARİ VE KUSURSUZ OLACAKTIR. Riyakarlıktan ve tüm diğer kirlerden arınmış olacaklardır. (Bihar-ül Envar, cilt 52, Sayfa 35)
Allah onların kalplerini kötü ahlaktan arındırmıştır:
Onların (Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin) KALPLERİ KÖTÜLÜK, KISKANÇLIK VE HUSUMETTEN ARINMIŞ VE KUSURSUZ OLACAKTIR. (Bihar-ül Envar, cilt 52, Sayfa 35)
Yazıma üçüncü bölümde devam edeceğim. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder