31 Ağustos 2014 Pazar

Bir Kuran mucizesi paylaşalım: Kroner By – Pass ameliyatı


Bir Kuran mucizesi paylaşalım: Kroner By – Pass ameliyatı
Akıl ve Kuran iç içedir. Akıllı olmak için Kuran’a vakıf olmak gerekiyor. Onun için Kuran’a göre düşünmek gerekiyor.

Kuranmucizelerle dolu bir kutsal kitap. Allah insanı kupkuru bir çamurdan yarattı ve daha sonra kendi ruhundan vererek onu düşünen ve akleden bir varlığa dönüştürdü. İnsanı Kendisi yarattığı için insanın acizliklerini, ihtiyaçlarını en iyi bilen de Rabbimizdir. Ona Kuran ile izlemesi gereken dosdoğru yolu bildirmiştir.
“O, yarattığını bilmez mi? O, Latif'tir; Habir'dir. (Mülk Suresi, 14)” ayetiyle Allahbize kainatta yarattığı tüm varlıklardan haberdar olduğunu bildirir. Allah Kuran’la yarattığı bu aciz kullarına imanlarını arttıracak, sağlıklarını arttıracak türlü türlü yollar gösterir. Bu ayetlerle iman edenlerin imanlarına iman katılır. Birbirinden hikmetli Kuran mucizeleri de müminlerin kalplerindeki imanın derinleşmesine vesile olur. Bugün sizlere yine bir Kuran mucizesinden bahsedeceğim.
Biz, senin göğsünü yarıp-genişletmedik mi? Ve yükünü indirip- atmadık mı? Ki o, senin belini bükmüştü; Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi? Demek ki, gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. (İnşirah Suresi, 1-6)
Bilindiği gibi her organın canlılığını sürdürmesi ve görevini yapması için kan yoluyla beslenmesi gereklidir. Kan, kalp kasımıza da "koroner arter" adı verilen atardamarlar yoluyla gelmektedir. Damar sertliği (ateroskleroz) durumunda, bu damarlarda daralma ve tıkanmalar oluşabilmektedir. Bu durum ilerlediğinde ise kan akışı engellenir ve kalp yeterince beslenemez hale gelir. Bu da kalbin görevini yapamadığını gösteren göğüs ağrısına ve kalp krizine neden olmaktadır.
Yukarıdaki ayetlerde "Biz, göğsünü yarıp-genişletmedik mi" olarak tercüme edilen "E lem neşrah leke sadreke" ifadesi, bu tür bir kalp rahatsızlığına ve günümüzde yapılan koroner by-pass ameliyatlarına bir işaret olabilir. (Doğrusunu Allah bilir.) Çünkü ayette geçen "lem neşrah" ifadesi, ilk anlamı itibariyle eti ve benzeri şeyleri açmak fiilini ifade etmektedir. Nitekim bu ameliyatlarda da göğüs kemiği boydan ikiye ayrılarak göğsün içine girilmektedir. Yapılan ameliyat sonucunda kan akışı tekrar sağlanmakta ve göğüs ağrısı ortadan kalkmaktadır. Ayette geçen genişleme ifadesi de söz konusu damarlardaki daralmaların ortadan kaldırılmasına işaret olabilir.
Ayrıca bu surenin hemen ardından Allah'ın kalp sağlığına faydalı bir bitki olan "zeytin" üzerine and içmesi de (Tin Suresi, 1), son derece hikmetlidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder