31 Ağustos 2014 Pazar

Hz. Mehdi’nin talebeleri nasıl insanlar olacak-3


Hz. Mehdi’nin talebeleri nasıl insanlar olacak-3
Mehdi (as) talebeleri Allah’ın hıfzı altındadır.

Daha önceki yazılarımda bahsettiğim gibi ahir zamanda olduğumuz bu dönemde zuhur edecek olan Hz. Mehdi’nin çevresinde ona tam anlamıyla güvenen, çok sadık tam 313 talebesi olacaktır. Bu talebeler kınayıcının kınamasından korkmadan, dünya hayatına dalmadan, varlarını yoklarını Allah yolunda harcayarak Hz. Mehdi’ye tabi olacaklardır. Bu samimi talebeler o kadar ihlaslı olacaklar ki, peygamberimiz “ne öncekiler, ne sonrakiler onlara erişemez” diyerek bu gerçeği çok güzel ifade etmiştir.
İçinde yaşadığımız ahir zaman gerçekten de çok zorlu bir dönem. İnkar edenler binbir türlü tuzak kurarak Hz. Mehdi’yi ve talebelerini yollarından döndürmeye çalışacaklar ama asla muvaffak olamayacaklardır. Hz. Mehdi’nin bir lakabı da “aslan” dır. Dolayısıyla onun inkar edenlerden korkması, çekinmesi ya da Kuran’ı terk etmesi mümkün değildir. Talebeleri de tıpkı Hz. Mehdi gibi korkusuz, cesur ve Kuran’a tam bağlı kimselerdir. Şimdi peygamberimizin Hz. Mehdi talebeleri ile ilgili söylediği hadislere bakalım:
Çok güçlü bir imana sahiptirler:
İmam–ı Zaman (Hz. Mehdi)nin talebelerinin HER ŞEYE KADİR ALLAH’A DAİR ZERRE KADAR ŞÜPHESİ OLMAYACAKTIR ve O’nu O’NUN TANINMASI GEREKTİĞİ GİBİ TANIYACAKLARDIR. (Bayaan Fi Akhbaar – e -Mahdi Aakher al -Zamaan ( a .s.) , Bölüm 5; Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, Sayfa 65)
Allah’tan çok korkarlar:
Onlar (Hz. Mehdi’nin talebeleri) İLAHİ KORKUDAN ÜRPERİRLER. (Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, sayfa 65)
Ruhen ve bedenen çok sağlam insanlardır:
İmam Muhammed Bâkır ve İmam Cafer Sadık Hz. Mehdi’nin yardımcıları hakkında şöyle buyurmuştur: “Onlar dünyanın doğusunu ve batısını ele geçireceklerdir. ONLARDAN HER BİRİSİNİN KIRK İNSAN KADAR GÜCÜ VARDIR. KALPLERİ DEMİR GİBİDİR. …” (Bihar-ul Envar,cilt 52, s. 340)
Manevi yönleri çok güçlüdür:
Onların (Hz. Mehdi’nin talebelerinin) RUHLARI LAMBALAR GİBİ AYDINLIKTIR VE KALPLERİ DE AYDINLIKTIR. (Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, sayfa 65)
Çok tevekküllüdürler:
Onlar (Hz. Mehdi’nin talebeleri) herşeye kadir olan ALLAH’A TAMAMEN TESLİM OLACAKLAR. (Bihar-ül Envar, Cilt 52, s. 35 & s. 311, Oyoon-o-Akhbaar al-Reza (as)’dan aktarıyor.)
Bütün hayatlarını Allah’a adarlar:
Gecelerini KONFOR İÇERİSİNDE GEÇİRMEK YERİNE onlar (Hz. Mehdi’nin talebeleri) Rablerine ibadet ederek geçireceklerdir. (Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, sayfa 65)
Gecelerini ibadetle geçirirler:
… ONLAR gündüz arslan, GECE DE ABİDDİRLER*… (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57-68)
Yazıma dördüncü bölümde devam edeceğim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder