31 Ağustos 2014 Pazar

Filistin ve İsrail, Kutsal topraklarda kardeşçe yaşasınlar...


Filistin ve İsrail, Kutsal topraklarda kardeşçe yaşasınlar...
Müslümanlar ve Yahudiler kutsal topraklarda savaşmayı bırakıp kardeşçe yaşamalılar.

Müslümanlar, Yahudiler ve Hıristiyanlar tarihi kaynaklarda Kenan Diyarı olarak adlandırılankutsal topraklarda artık kardeşçe yaşamalılar. Müslümanlar da Yahudiler de, her iki taraf ta peygamber soyundan geliyor. Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. İsmail, Hz. Yusuf, Hz. Süleyman bunlar hep bizim peygamberlerimiz ve Yahudiler de bu soydan geliyorlar, dolayısıyla Musevi soyunu ortadan kaldırmaya kalkanlar Hz. İbrahim’in soyunu ortadan kaldırmaya kalkmış oluyorlar.
Allah Kuran’da Yahudileri ve Hıristiyanları, Kitap Ehli olarak bildirmiş ve Müslümanların Kitap Ehli’ne karşı tutumlarının nasıl olması gerektiğini detaylı olarak açıklamıştır. Kitap Ehli, temeli Allah’ın vahyine dayanan ahlaki kıstaslara, haram ve helal kavramlarına sahiptir. Kuran ahlakına ve Peygamberimiz’in sünnetine göre Müslümanların, Yahudilerden ve Hıristiyanlardan iman edenlere sevgi, şefkat, hoşgörü ve saygıyla yaklaşmaları gerekir. Müslümanların Yahudilere ve Hıristiyanlara çağrısı Kuran’da şöyle bildirilmiştir:
“Bize ve size indirilene iman ettik; bizim İlahımız da, sizin İlahınız da birdir ve biz O’na teslim olmuşuz.” (Ankebut Suresi, 46)
De ki: “Biz Allah’a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa’ya, İsa’ya ve peygamberlere Rablerinden verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbiri arasında ayrılık gözetmeyiz. Ve biz O’na teslim olmuşlarız.” (A-li İmran Suresi, 84)
İsrail ve Filistin 10
Aynı Allah’ın önünde eğilen, aynı peygamberlere inanan iki kardeş kavmin birbirine bu kadar düşman olması Deccal’in oyunudur. Filistin topraklarının ve İsrail topraklarının çoğu bomboş araziden oluşuyor. Bu topraklarda hem Filistin’liler, hem Yahudiler rahatlıkla, kardeşçe, birbirlerine sevgiyle ve merhametle yaklaşarak yaşayabilirler. Yıksınlar o yüksek duvarları, iki tarafta rahat bir nefes alsın. Savaş iki tarafın da belini büküyor. Filistin tarafı ağır kayıplar verirken İsrail tarafı da bombalanma korkusuyla yaşayıp giderek savaşa harcadığı paralar yüzünden fakirleşiyor.
İsrail ve Filistin 3
Şu anda Filistin’in Ortadoğu’dan adım adım silinmesi için bazı çevrelerin sinsi planlar yaptığı çok açık görülüyor. Bu karanlık çevreler olayları iyice provoke edip savaşı körüklüyor ve Filistin’in paramparça olmasını, her gün yüzlerce insanın şehit edilmesini uzaktan izliyorlar. 1946’dan 2000 yılına kadar Filistin topraklarına baktığımızda 2000 yılında Filistin’e ait nerdeyse bir avuç toprak kaldığını görüyoruz. Filistin savaşarak hiçbir şey kazanmıyor. Bu yüzden Müslümanlar bu kirli oyuna gelmemeli. Mutlaka barıştan yana olmalı, ateşkesten yana olmalı.
İsrail ve Filistin 8
Filistin ve İsrail savaşını körükleyen Siyonist Yahudilerin ve hükümetin karşısında bir de dindar ve samimi Yahudiler var. Şu anda bu dindar Yahudiler tüm dünyada sokaklara çıkıp İsrail – Filistin savaşını protesto ediyorlar. Kutsal topraklarda Müslümanlarla birlikte kardeşçe yaşamak istiyorlar, daha fazla Müslüman’ın şehit edilmemesini istiyorlar. Bu yüzden Müslümanların da tüm Yahudilere nefret beslemesi, onları huzursuz etmeleri Kuran’a uygun olmaz. Kuran Müslümanlara kitap ehline karşı sevgiyle ve merhametle yaklaşmalarını emreder.
İsrail ve Filistin 9
Hz. İsmail’in evlatları olan Müslüman Araplar, Hz. Musa’nın evlatları olan Yahudiler, Hz. İsa’nın evlatları olan Hıristiyanlar Kenan diyarında istedikleri gibi yaşamalılar. Kenan diyarı artık Yahudilerin ve Filistinli Müslümanların korku ve dehşet içinde yaşadığı yerler olmamalı. Bu nedenle Müslümanların ve Yahudilerin bu kutsal topraklarda süren dehşet politikasına, acımasızlığa, zulme, saldırganlığa kısaca şiddete bir an önce son vermeleri gerekiyor. Tüm ilahi dinlerden iman sahibi kimseler, bu topraklarda rahat, huzurlu, güven ve barış içinde olmalı, müreffeh bir yaşam sürdürebilmeli. Nitekim Yüce Allah’ın tarif ettiği üstün ahlakta böyle bir düşmanlığın yeri yoktur. Bunun çözümü Allah’ın rızası için karşılık beklemeden, tek yanlı dostlukta, sevgi ve şefkatte kararlı olmaktır. Müslümanlar ve Yahudiler Deccal’in oyununa gelip artık kan dökmesinler, kutsal topraklarda el ele verip kardeşçe hayatlarını sürdürsünler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder