31 Ağustos 2014 Pazar

Ve ahir zamanda Irak da üçe bölündü...


Ve ahir zamanda Irak da üçe bölündü...


Ahir zamanda Deccal’in çok kan döktüğü, belaların, karışıklıkların, bozgunculuğun, fitnelerin ülkeden ülkeye sıçradığı bir dönemdeyiz. Öyle bir dönemki bu, aynı Allah’a inanan, aynı peygambere ve Kuran’a inanan Müslümanlar kendi kardeşlerini vuruyorlar. Şiddet şiddeti doğuruyor, insanlar birbirlerine sevgiyle ve merhametle yaklaşacakları yerde birbirlerini kırıp geçiriyorlar. Mısır’da, Irak’da, Suriye’de,Afganistan’da yaşanan bu felaketlerin nedeni buradaki insanların Kuran’ı terk etmeleridir. Kurtuluş ancak Mehdiyet ile mümkün olacaktır.
Allah şu anda Mehdiyete göre dünyayı dizayn ediyor. Bütün dünya Hz. İsa’nın ve Hz. Mehdi’nin  gelişi için hazırlanıyor. Bu arada peygamberimizin bizlere yüzyıllar önce bildirdiği hadisler arka arkaya bir mucize olarak gerçekleşiyor. Şimdi peygamberimizin Irak ile ilgili gerçekleşen hadislerine bakalım:
Irak’a Ambargo Uygulanacak:
Irak’a, hadiste haber verildiği gibi, on yılı aşkın bir süre ambargo uygulanmıştır. Bununla birlikte, Suriye’ye de ambargo uygulanması ihtimali sıkça gündeme gelmektedir.
Ebu Nadre (R.A.) dedi ki; Cabir (R.A.)’ın yanında idik, şöyle dedi: “Öyle bir zaman yaklaşıyor ki, Irak ahalisine bir kafiz (kile), bir dirhem sevk olunmayacak”.
Dedik ki: “Bu kimden dolayı olur?” Dedi ki: “Acemler (Arab’ın gayrısı) bunu men’ ederler.” Sonra dedi: “Şamahalisine bir dinar, bir müdy (kile) sevk olunmayacak”. “Bu kimden dolayı olur” dedik. “Rumlar’dan dolayı” dedi. (Sahih Muslim, 6961)
Irak yeniden yapılanacak:
Önce İran-Irak Savaşı, daha sonra Körfez Savaşı, son olarak da 2003'teki Irak Savaşı’nın ardından, Irak’ta pek çok şehir yerle bir olmuştur. Bu savaşın sonrasında yaşanan yağma olaylarının da etkisiyle büyük bir harabeye dönüşen Irak’ın yeniden inşa edilmesi mecburi hale gelmiştir. Bu durum gazete haberlerinde de çok geniş olarak yer almıştır.
Irak Halkı Şam’a, Kuzeye Kaçacak:
2003 senesinde Irak Savaşı başlamadan hemen önce on binlerce Iraklı’nın, Suriye başta olmak üzere çeşitli ülkelere göç etme çabaları bu hadisteki olayla büyük bir benzerlik göstermektedir. Bu konuyla ilgili de çeşitli haber ve resimlere medyada yer verilmiştir.
Irak’a saldırmadıkça kıyamet kopmaz. (işte o zaman)
Masum ve temiz Irak halkı Şam’a kaçar. (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, sf. 210)
Irak Halkı Üç Fırkaya Ayrılacak:
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Musul’un düşmesi ile birlikte Irak haritası da değişti. Irak yönetiminin elinde bir tek ülkenin kalbi Bağdat kaldı. Kürtler ise Kerkük başta olmak üzere ‘tartışmalı’ tüm bölgeleri ele geçirmiş durumdalar. Son durumda en büyük toprak parçasına ise IŞİD hakim olmuş görünüyor. Irak haritasında şu anda Şii, Kürt ve Sünni Arap olmak üzere etnik ve mezhep temelli 3 devlet ortaya çıkmış görünüyor.
Ahir zaman alametlerinden biri de Irak halkının üçe ayrılmasıdır. Hadiste haber verildiğine göre, halkın bir grubu “çapulculara” katılacaktır. Savaş sonrasında otorite boşluğundan faydalanarak, Irak’ta büyük yağmalama olayları yaşanmıştır. Gerçekten de halkın bir kısmı, hırsızlık, gasp, yağmalama gibi “çapulculuk” olarak nitelendirilebilecek faaliyetleri yapanlara dahil olmuşlardır.
Resulullah (sav)’in bildirdiğine göre, Irak halkı üç fırkaya ayrılır. Bir kısmı çapulculara katılır. Bir kısmı ailelerini geride bırakıp kaçarlar. Bir kısmı savaşır ve öldürülürler.Siz bunları gördüğünüz vakit kıyamete hazırlanın. (Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar)
Irak’ın para değeri kalmayacak:
“Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alış-veriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak.” (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 45)
İran – Irak savaşı’nda Allah iki tarafa da zafer vermeyecek:
“Faris yönünden gelecek olan bir kavimdir ki, şöyle diyecekler: “Ey Araplar! Siz fazla taassuba kaçtınız! Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız, sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır… Bir gün, onlara ve bir gün de sizlere verilsin, ve karşılıklı sözler tutulsun…” Onlar Mutıka çıkacaklar, Müslümanlar oradan aşağı yazıya inecekler… Müşrikler öbür yandaki (Rakabe) denilen bir simsiyah olan nehrin kenarında duracaklar… Aralarında savaş olacak: Her iki ordudan, Allah, zaferi kaldıracak.” (Kıyamet Alametleri, El Berzenci, s. 179)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder