31 Ağustos 2014 Pazar

Tevrat’ta tüm Yahudilere alçakgönüllü olmaları tavsiye ediliyor


Tevrat’ta tüm Yahudilere alçakgönüllü olmaları tavsiye ediliyor
Tevrat'ta geleceğe yönelik bilgiler ve şahısların isimleriyle ilgili muazzam bir kod-şifre sistemi var.

Tevrat, İncil ve Kuran peygamberlere indirilmiş kutsal kitaplardır. Her kavmin peygamberi kendi topluluklarına bu kutsal kitaplarla öğüt vermiş, onları hak yola çağırmışlardır. İnsanlar ancak bu kutsal kitaplar sayesinde doğruyu yanlıştan ayırt edebilmişlerdir.
Gerçek şu ki, Biz Tevrat’ı, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmederlerdi. Bilgin-yöneticiler (Rabbaniyun) ve yüksek bilginler de (Ahbar), Allah’ın kitabını korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahidler olduklarından (onunla hükmederlerdi.)… (Maide Suresi, 44)
Tevrat’ın değiştirilmiş olduğunu biliyoruz ama yine de içinde Kuran’a ve peygamberimizin izahlarına uygun ifadeler yer alır. Filistin ve İsrail’in yok yere savaş içinde olduğu bu günlerde tüm Yahudilere örnek olması dileğiyle Tevrat’ta yer alan güzel ahlak tavsiyelerinden birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum.
Tevrat’ta alçakgönüllü olmak, gurur ve kibirden sakınmak:
Allah’ı Rab’bin gözünde kötü olanı yaptı. Rab’bin sözünü bildiren Peygamber Yeremya’nın karşısında alçakgönüllü davranmadı. (2. Tarihler, 36:12)
Tevrat 1
Yakında kötünün sonu gelecek, yerini arasan da bulunmayacak. Ama alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak, derin bir huzurun zevkini tadacak. (Mezmurlar, 37:10-11)
Küstahlığın ardından utanç gelir, ama bilgelik alçakgönüllülerdedir. (Süleyman’ın Özdeyişleri, 11:2)
Gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından da düşüş gelir. (Süleyman’ın Özdeyişleri, 16:18)
Ey insanlar, Rab iyi olanı size bildirdi; adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Allah’ınız Rab sizden ne istedi? (Mika, 6:8)
… Rab onların alçakgönüllü bir tutum takındıklarını görünce… şöyle dedi: “Madem alçakgönüllü bir tutum takındılar, onları yok etmeyeceğim…” (2. Tarihler, 12:7)
Ne var ki… kendisine yapılan bu iyiliğe yaraşır biçimde davranmayıp büyüklendi… Gururu bırakıp alçakgönüllü davranmaya başladılar. Bu sayede… Rab’bin öfkesine uğramadılar. (2. Tarihler, 32:25-26)
Tevrat 2
… Allah’ı önünde son derece alçakgönüllü davrandı. (2. Tarihler, 33:12)
… Rab’bin önünde alçakgönüllülüğü takınan babası… (2. Tarihler, 33:23)
Allah’ımızın önünde alçakgönüllü davranmak, O’ndan kendimiz, çocuklarımız, mallarımız için güvenli bir yolculuk dilemek üzere orada… oruç ilan ettim. (Ezra 8:21)
İnsanlar seni alçaltınca, güvenini yitirme, çünkü Allah alçakgönüllüleri kurtarır. (Eyüp, 22:29)
Oysa onlar hastalanınca ben çula sarınır, oruç tutup alçakgönüllü olurdum… (Mezmurlar, 35:13-14)
Tevrat 3
Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Allah. (Mezmurlar, 51:17)
Mazlumlar arasında alçakgönüllü biri olmak, kibirlilerle çapul malı paylaşmaktan iyidir. Öğüde kulak veren başarıya ulaşır,Rab’be güvenen mutlu olur. (Süleyman’ın Özdeyişleri, 16:19-20)
Yürekteki gururu düşüş, alçakgönüllülüğü ise onur izler. (Süleyman’ın Özdeyişleri, 18:12)
Öfkeli kişi çekişme yaratır, huysuz kişinin başkaldırısı eksik olmaz. Kibir insanı küçük düşürür, alçakgönüllülükse onur kazandırır. (Süleyman’ın Özdeyişleri, 29:22-23)
Yüce ve görkemli olan, sonsuzlukta yaşayan, adı kutsal olan diyor ki, “… Alçakgönüllülerle, ezilenlerle birlikteyim. Yüreklerini sevindirmek için ezilenlerin yanındayım.” (Yeşaya, 57:15)
Tevrat 4
… “Giysisinin üstüne bir de zorbalığı kuşanan kişiden de nefret ederim.” böyle diyor herşeye egemen Rab. Bunun için kendinize dikkat edin ve ihanet etmeyin. (Malaki, 2:16)
Rab’bin nefret ettiği altı şey, iğrendiği yedi şey vardır: Gururlu gözler, yalancı dil, suçsuz kanı döken eller, düzenbaz yürek, kötülüğe seğirten ayaklar, yalan soluyan yalancı tanık ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi. Gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından da düşüş gelir. Mazlumlar arasında alçakgönüllü biri olmak, kibirlilerle çapul malı paylaşmaktan iyidir. (Süleyman’ın Özdeyişleri, 6:16-19)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder