31 Ağustos 2014 Pazar

Hz. Mehdi’nin çıkışını haber veren büyük savaşlar


Hz. Mehdi’nin çıkışını haber veren büyük savaşlar, Resimler
Dünya çapında akan kanı dururacak tek kişi Hz. Mehdi'dir.

Peygamberimiz hadislerinde Hz. Mehdi zuhur etmeden önce büyük savaşlar yaşanacağını bildiriyor. Dünya öyle bir karışıklığa boğulacak, Deccal öyle azgınlaşıp etrafı kana bulayacak ki, insanlar müthiş bir çaresizlik içinde kalacak. Kardeş kardeşi hiç acımadan kırıp geçirecek ve onları bu belanın içinden yalnızca Hz. Mehdi kurtarabilecek. Peygamberimiz Hz. Mehdi’nin zuhurundan önce büyük savaşlar olacağını şöyle bildiriyor:
Yeryüzünden barış kalkacak:
Bütün kalplerin içine fesat düştüğü için bir kısım halk diğeriyle konuşarak barış ve ittifak gösterileri yaparlar. Fakat kalplerinde barış ve ittifaka muhalif bir durum olduğu bir devir gelmedikçe kıyamet kopmaz. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 382, no.701)
Afganistan işgal edilecek:
Talikan’a (Afganistan’a) yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala’nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır… (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59)
Hadiste Afganistan’ın Hz. Mehdi zamanında işgal edileceğine işaret edilmektedir. Rusların Afganistan’ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına, diğer bir ifadeyle Hicri 14. yüzyılın başlangıcına denk gelmektedir. Bilindiği gibi hadislerde Hz. Mehdi’nin yüzyıl başlarında çıkacağı haber verilmiştir. Hz. Mehdi’yle ilgili diğer pek çok alametin de Hicri 1400 ve Hicri 14. yy başlarına denk gelmesi bu tarihlerin Hz. Mehdi’nin çıkışı hakkında önemli bir işaret taşıdığını göstermektedir.
Orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır…
Rivayetin bu bölümünde Afganistan’ın maddi zenginlik kaynaklarına dikkat çekiliyor olabilir. Bugün Afganistan’da çeşitli sebeplerle işletilmeye açılmamış büyük petrol yatakları, demir havzaları ve kömür madenleri tespit edilmiştir.
İran- Irak savaşı yaşanacak:
Faris yönünden gelecek olan bir kavimdir ki, şöyle diyecekler: “Ey Araplar! Siz fazla taassuba kaçtınız! Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız, sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır… Bir gün, onlara ve bir gün de sizlere verilsin, ve karşılıklı sözler tutulsun…” Onlar Mutıka çıkacaklar, Müslümanlar oradan aşağı yazıya inecekler… Müşrikler öbür yandaki (Rakabe) denilen bir simsiyah olan nehrin kenarında duracaklar… ARALARINDA SAVAŞ OLACAK: Her iki ordudan, Allah, zaferi kaldıracak… (Kıyamet Alametleri, El Berzenci, s. 179)
- Faris yönünden gelecek olan : İran tarafından gelecek olan
- Faris : İran – İranlı (Büyük Lugat)
- Yazıya inecekler: Ovalık-Irak Ovası
- Mutık : Yöredeki bir dağın adı.
- Rakabe : Petrol kuyularının çok olduğu bölge.
“Ey Araplar! Siz fazla taassuba kaçtınız! Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız, sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır…”
Hadisin bu bölümünde iki taraf arasında, aşırı milliyetçilikten kaynaklanan bir anlaşmazlığın olacağına dikkat çekiliyor. Bu anlaşmazlık sebebiyle, “Yazı”ya inilecek ve savaş başlayacak. (Yazı: Irak Ovası)
Allah, her iki ordudan zaferi kaldıracak…
Bu hadisin de işaret ettiği gibi, İran-Irak Savaşı 8 yıl sürmüş ve binlerce kayıp verilmesine rağmen bir netice alınamamıştır. İki taraf da kesin bir üstünlük sağlayamamıştır.
Şevval ayında ayaklanma Zilkade’de harb konuşmaları, Zilhicce’de ise harb vaki olacak.(Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 166)
Hadiste belirtilen Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları İran-Irak Savaşının gelişim aşamalarıyla aynı tarihlere denk gelmektedir: Şevval ayında ayaklanma:İran Şahı’na karşı olan ilk ayaklanma bilindiği gibi hadiste belirtilen 5 Şevval 1398 (8 Eylül 1976)’de olmuştur.Zilkade’de harp konuşmaları ve Zilhicce’de ise harp vaki olacak…Hicri 1400 Zilhicce (1980 Ekim) ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı.
Şimdi Hz. Mehdi’nin zuhurundan önce dünyanın nasıl kargaşaya boğulacağını ve savaşlar yaşanacağını gösteren resimlerimize bakalım.
Hz Mehdi 1 Hz Mehdi 2 Hz Mehdi 3 Hz Mehdi 4 Hz Mehdi 5

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder