31 Ağustos 2014 Pazar

Hz. Mehdi beraberinde kutsal emanetlerle çıkacak…


Hz. Mehdi beraberinde kutsal emanetlerle çıkacak…
Hz.Mehdi kutsal emanetlerle İstanbul'dan çıkacak.

Peygamberimiz Hz. Mehdi’nin zuhur ettiğindekutsal emanetlerle ortaya çıkacağını bildirmiştir. Hz. Mehdi Hz. Musa’nın kutsal sandığını bulacak ve getirip Hz. Süleyman’ın mescidinin önüne koyacaktır. Allah kutsal emanetleri yüzlerce yıl öncesinden Hz. Mehdi için hazırlamıştır. İstanbul 1453’te Hz. Mehdi için fethedilmiştir. Ve Hz. Mehdi zuhur ettiğindepeygamberimizin hırkasını giyip kılıcını kuşanacaktır. İşte o zaman tüm Müslüman âleminde görülmemiş bir sevinç ve mutluluk yaşanacaktır. Peygamberimiz Hz. Mehdi’nin kutsal emanetlerle çıkacağını hadislerde şöyle bildiriyor:
1.Hz. Mehdi peygamberlerin nişaneleriyle çıkacak:
Hz. Mehdi Allah'ın kendisi için belirlediği zaman geldiğinde peygamberlerden günümüze gelmiş olan çeşitli nişanelerle zuhur edecektir. Bu nişanelerden biri de Hz. Mehdi’nin Peygamberimiz'in Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Hırka-ı Şerifi ve Sancak-ı Şerif'idir.
Salih b. Ukbe'den, o babasından, o da İmam Muhammed Bâkır'dan, o ise babalarından nakleder ki, Resulullah salla'llâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: "Mehdi benim evlatlarımdandır, Onun gaybet dönemi olacaktır. Bu dönemde ümmetten birçoğu dalalete düşecektir. O peygamberlerin nişaneleriyle gelecek. 1
2. Peygamberimizin sancağı Hz. Mehdi’nin yanında olacak:
Allah’ın elçisi Hz. Cebrail tarafından Bedir Savaşı sırasında getirilen sancak İMAM-I ZAMAN (HZ. MEHDİ) tarafından yükseltilecektir. Bu sancağın özel niteliği dört bir yanda bir aylık mesafedeki düşmanların kalplerine korku salıyor olmasıdır. Buna eşdeğer olarak, inananların kalplerinde memnuniyeti ve sağlamlığı arttıracaktır. 2
3. Hz. Musa’nın asası ve Hz. Süleyman’ın yüzüğü Hz. Mehdi’de olacak:
"Musa'nın asası cennet ağaçlarından birinin dalı idi ve o Medyen şehrine doğru gitmek isterken Cebrail aleyhisselam onu Musa'ya verdi. O asa, Adem’in tabutu ile birlikte Taberiye gölündedir. Ne çürürler, ne de değişirler. Sonunda kaim aleyhisselam Hz. Mehdi kıyam ettiğinde o ikisini ortaya çıkaracaktır." 3
4. Hz. Mehdi Tabut-u Sekine’yi çıkaracaktır:
Antakya denilen bir yerden Tabut'u (kutsal emanetler sandığını) ortaya çıkaracaktır.4
5. Hz. Mehdi kutsal emanetlerle çıkacak:
Hz. Mehdi, Peygamberimiz'in sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar. 5
Beytül Mukaddes'in hazinelerini, Tabut-u Sekine'yi, Beni İsrail sofrası ile levhaların madenlerini, Hz. Adem’in cübbesini, Hz. Süleyman'ın minberinin asasını ve Allah'ın Beni İsrail'e gönderdiği süt kadar beyaz olan eldivenleri çıkaracaktır. 6
6. Hz. Mehdi peygamberimizin bayrağı ile çıkacak:
Peygamber’in softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi siyahtır. Onda bir hicr (hale) bulunur.O Resullah’ın vefatından beri açılmamış olup Hz. Mehdi çıkınca açılacaktır. 7
Hadislerde Hz. Mehdi’nin bayrağıyla birlikte manen fethedeceği şehre de dikkat çekilmiştir. Bayrağını, Konstantiniyye yani İstanbul'a dikeceği şöyle haber verilmiştir:
Hz. Mehdi Konstantiniyye'nin (manen) fethi sırasında sabah namazı için abdest alırken bir bayrak dikecek, deniz ikiye ayrılarak su kendiliğinden uzaklaşacak ve açılan yolu takib eden Hz. Mehdi karşı kıyıya geçecektir. 
7. Hz. Mehdi peygamberimizin mührünü kullanacak:
Hadiste verilen bilgiden Hz. Mehdi’nin her hayırlı, güzel ve faydalı işinde Peygamber Efendimiz'in mührünü kullanacağı anlaşılmaktadır.
Cafer Sadık (as) şöyle buyuruyor: "Adeta Kaim'i (Hz. Mehdi’yi) görür gibiyim ki, ... Peygamberin altın mühürle mühürlenmiş  sözleşmesini cebinden çıkarıyor. Mührünü açarak onu insanlara okuyor..."
Kaynaklar:
1.       (Kemal-ud Din, c. 1, s. 287 ve Bihar-ul Envar, c. 51, s. 72)
2.       (Bihar-ül Envar, Cilt. 51, Sayfa 135; Cilt 52, Sayfa 328; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, s. 241)
3.       (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 278)
4.       (Suyuti, el- Havi li'l Feteva, II. 82)
5.       (Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi, "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi")
6.       (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 33)
7.       (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 22)
8.      (Kıyamet Alametleri, sf. 181)(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 57)
9.       (Bihar, c. 52, s. 326)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder