31 Ağustos 2014 Pazar

Hz. Mehdi’nin yüzü çok güzel ve nurlu olacak...


Hz. Mehdi’nin yüzü çok güzel ve nurlu olacak...
Hz. Mehdi masonların üstünde bir güçtür. Masonluk Mehdi'ye hizmet eder, Mehdi masonluğa hizmet etmez.
Hz. Mehdi son derece şefkat dolu, sevgi dolu bir insan. Tüm dünyanın sevgi öğretmenidir Hz.Mehdi. Sarsılmaz cesareti, derin imanı, Allah’a olan sevgisi ve güzel ahlakı yüzüne yansımıştır. Hz. Mehdi heybeti ve güzelliğiyle çok dikkat çeker. Tüm dünyayı sevgiye ve barışa çağıracak bu güzel insan insanlık için çok büyük nimet olacaktır.  Hz. Mehdi’nin bu görülmemiş güzellikteki sevgisi nedeniyle insanlar akın akın onun çevresinde toplanacaklardır. Peygamberimiz Hz. Mehdi’nin güzel yüzünü hadislerde detaylı bir şekilde tarif etmiştir:
Hz. İmam Hüseyin (a.s)'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

"Hz. Mehdi (a.s) kıyam ettiğinde halk onu tanımayacaktır. Zira o (HZ. MEHDİ (A.S.)) halka güzel simalı biri olarak gelecektir..." 1
Humran bin A'yân der ki: İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam'a:
... Senin sahibin Hz. Mehdi (a.s.) geniş karınlıdır, alnında iz vardır, YÜZÜ GÜZELLERİN EVLADIDIR. (YANİ YÜZÜ GÜZELDİR) (bir kişiye hitaben) Allah rahmet etsin." 2
Yüzü parlayan yıldız gibi nurludur. 3
O (Mehdi) güzel bir delikanlıdır, güzel yüzlüdür. Yüzünün nuru başına ve saçlarının siyahına kadar yükselir. 4
Yüzü parlayan yıldız gibi nurludur. 5
Peygamberimiz "Benim neslimden olan 40 yaşındaki Mehdi'dir. Yüzü gökyüzünde parlayan yıldız gibidir." şeklinde buyurmuştur. 6
Resulullah şöyle buyurmuştur:
"Mehdi benim çocuklarımdandır. Onun yüzü, parlak yıldız gibidir." 7
"Güzel yüzlüdür. Yüzünün nurları ona azamet verir." 8
"O (Mehdi), orta boylu ve güzel yüzlü bir gençtir. Saçları, omuzlarının üzerine sarkar. Yüzünün nuru, saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir." 9
Onun yüzü, parlak yıldız gibidir.10
Kaynaklar:
1.       (Ikd-üd Dürer, s. 41)
2.       (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)
3.       (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 33) (Kitab-ül Burhan Fi Alamatil-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 22)
4.       (Mehdilik ve İmamiye, s. 153/ İkdüd Dürer'den)
5.       (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 33)
6.       (Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi "Risaletül Meşreb Elverdi fi Mezhebil Mehdi")
7.       (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
8.       (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
9.       (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal"
10.   (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder