13 Temmuz 2015 Pazartesi

Allah’a güveneni kimse sarsamaz, kimse yıkamaz!


Allah’a güveneni kimse sarsamaz, kimse yıkamaz!
Eğer mümin tam tevekkül ederse, dünyada onun için korku ve üzüntü yoktur.

Müminin sarsılmaz gücünün, kuvvetinin, her daim imanıyla, aklıyla hareket etmesinin anahtarıtevekküldür.  Müminde gerçek manada tevekkül olduğunda, kadere teslimiyet olduğunda onu kimse yıkamaz, kimse üzemez, kimsesıkıntıya sokamaz. Başına hangi imtihan gelirse gelsin, mümin bunu güzellikle karşılar. Her zaman yüzünü Allah’a döner ve “Rabbim sana şükürler olsun, Sen ne yaratırsan en güzelini yaratırsın” der.
Tevrat’da tevekkül ile ilgili Kuran’a mutabık çok güzel sözler var. Şimdi bu sözlerden birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum:
Rab benim gücüm, kalkanımdır, O'na yürekten güveniyor ve yardım görüyorum… (Mezmurlar, 28:7)
İnsandan korkmak tuzaktır, ama Rab'be güvenen güvenlikte olur. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 29:25)
Rab benim ışığım, kurtuluşumdur, kimseden korkmam. Rab yaşamımın kalesidir, kimseden yılmam. Hasımlarım, düşmanlarım olan kötüler, beni yutmak için üzerime gelirken tökezleyip düşerler. Karşımda bir ordu konaklasa, kılım kıpırdamaz, bana karşı savaş açılsa, yine güvenimi yitirmem. (Mezmurlar, 27:1-3)
Sen Rab'be güven… O senin içindeki istekleri yerine getirecektir. Herşeyi Rab'be bırak, O'na güven, O gerekeni yapar. (Mezmurlar, 37:3-5)
Rab'be umut bağla, O'nun yolunu tut… kötülerin kökünün kazındığını göreceksin. Doğruların kurtuluşu Rab'den gelir, sıkıntılı günde onlara kale olur. Rab onlara yardım eder, kurtarır onları, kötülerin elinden alıp özgür kılar, çünkü Kendisi'ne sığınırlar. (Mezmurlar, 37:34, 39-40)
Öğüde kulak veren başarıya ulaşır, Rab'be güvenen mutlu olur. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 16:20)
Açgözlü kavga çıkarır, Rab'be güvenense bolluk içinde yaşar. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 28:25)
Seni seviyorum, gücüm Sensin, ya Rab! Rab benim gücüm, sığınağım, kurtarıcımdır, Allah'ım, gücüm, sığınacak yerimdir, kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır! Övgüye değer Rab'be seslenir, kurtulurum düşmanlarımdan. (Mezmurlar, 18:1-3)
Sıkıntı içinde Rab'be yakardım, yardıma çağırdım Allah'ımı. Rab… çıkardı beni derin sulardan. Beni zorlu düşmanımdan, benden nefret edenlerden kurtardı, çünkü onlar benden güçlüydü. Felaket günümde karşıma dikildiler, ama Rab bana destek oldu. Beni huzura kavuşturdu, kurtardı; çünkü benden hoşnut kaldı. (Mezmurlar, 18:6, 16-19)
… O Kendisi'ne sığınan herkesin kalkanıdır. Var mı Rab'den başka Allah? Allah'ımızdan başka güç var mı? Allah beni güçle donatır, yolumu kusursuz kılar. Bana zafer kalkanını bağışlarsın. Bastığım yerleri genişletirsin, burkulmaz bileklerim. (Mezmurlar, 18:30-32, 35-36)
Canım yalnız Allah'da huzur bulur, kurtuluşum O'ndan gelir. Tek dayanağım, kurtuluşum, kalem O'dur, asla sarsılmam… Ey canım, yalnız Allah'da huzur bul, çünkü umudum O'ndadır. Tek dayanağım, kurtuluşum, kalem O'dur, sarsılmam. Kurtuluşum ve onurum Allah'a bağlıdır… Sığınağım O'dur. Ey halkım, her zaman O'na güven, içini dök O'na, çünkü Allah sığınağımızdır. (Mezmurlar, 62:1-2, 5-8)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder