13 Temmuz 2015 Pazartesi

Dünyada neredeyse tüm okullarda evrim teorisi bir gerçek olarak okutuluyor!


Dünyada nerdeyse tüm okullarda evrim teorisi bir gerçek olarak okutuluyor!
evrimcilerin hayal ürünü hikayeleri medyada sözde bilimsel bir görünümle sürekli sergilenir.
Evet, hem dünyada, hem de ülkemizde çocuklarımızı gönderdiğimiz okullarda, üniversitelerde evrimteorisi adeta kesin bir gerçek olarak anlatılıyor.Biyoloji kitaplarında yer alan sahte çizimlerle bu teorinin gerçek olduğu öğretim üyeleri tarafından aktarılıyor. Oysa evrim teorisi başlığı altında öğrencilere anlatılanlar tamamen sahte çizimler, sahte deliller, sahte resimler ve sahte fosillere dayanıyor. Öğretmenler hiç durmaksızın çocuklarımızın beyinlerine hiçbir zaman yaşanmamış evrim teorisini sokuşturup duruyorlar.
Ders kitaplarına konu olan, eğitmenlerin her hafta sayısız kez tekrar ettikleri bu masal, o kadar benimsenmiş, o kadar gerçek gibi kabul edilmiştir ki, bu eğitimi alan hemen hiç kimse, evrimin doğruluğundan neredeyse şüphelenmemektedir. Her kişi okul sıralarında, kendisine hayat boyu yardımcı olacak bir eğitim verildiğini düşünmektedir. Dolayısıyla, yaşamın anlamını da içine alan böyle önemli bir konuda, tüm dünya çapında bir yalanın, son derece bilimsel bir üslupla durmaksızın öğretildiği haberinden dolayı büyük bir olasılıkla şaşkınlığa düşecektir.
Ama gerçek şu ki, bu yalan çocuklarımıza ısrarla kabul ettirilmeye çalışılmaktadır. Bahsettiğim bu uygulama dünya çapında gerçekleştirilmektedir. Neredeyse tüm okullarda, kurgulanıp tasarlanmış bir "yalan" anlatılmaktadır. Medyanın büyük bir bölümünde, sahte deliller ve canlı tarihine dair sahte hikayeler üretilmektedir. Konusunda uzman, hatta kimi zaman Nobel ödülü almış bilim adamları, bir yalanı savunmakta, bir aldatmacanın duayenliğini yapmaktadır. Eğitmenlerin senelerce anlattıkları "canlılığın yaşam öyküsü" bir senaryodur. Dünya çapında, bir el birliği ve bir ittifak ile uygulanmakta olan bir aldatmaca vardır. Bu, evrim aldatmacasıdır.Evrim teorisini inkar eden kişi öğreyim üyesi olamayıp okullardan uzaklaştırılmaktadır.
Bu ittifakın güçlenmesinin, okul kitaplarına hâkim olmasının, medyada öncülük etmesinin tek sebebi, materyalizm kaynaklı olmasıdır. Dünyaya şu anda hâkim olan materyalist zihniyet tarafından beslenen Darwinizm, aynı zihniyetin yardımı ile güçlenip ön plana çıkarılmıştır.  Bu materyalist zihniyet, topluma sahte delil sunmaktan çekinmemiş, insanları aldatmakta hiçbir sakınca görmemiştir. Çünkü bu zihniyetin, bu kapsamlı aldatma politikasının amacı bellidir: İnsanları Allah inancından uzaklaştırmak, Allah'ın varlığını inkâr etmek ve maddeyi yegane mutlak varlık olarak göstermek!
Fakat evrimcilerin ihmal ettikleri nokta şudur: Canlılar yaratılmışlardır! Canlı tarihinde evrim diye bir şey yoktur.Allah, tüm varlıkların yaratıcısı ve hakimidir. Maddeyi yaratan da, bir varlığa can veren de O'dur. Allah'tan başka Yaratıcı, Allah'tan başka bir güç yoktur. Dolayısıyla yeryüzünde yalnızca Yaratılış gerçeğinin delilleri vardır. Evrimciler yaptıkları her araştırmada, bu gerçekle karşılaşırlar. Evrimi delillendirmeye çalışır ancak bunu bir türlü başaramazlar. Çünkü doğada, evrimin gerçekleştiğine dair bir delil bulamamaktadırlar. Tek bulabildikleri, ani, kompleks ve üstün bir yaratılıştır. Canlılar tüm kompleks sistemleriyle aniden ortaya çıkmışlardır. Sahte deliller de sahte bir teoriyi desteklememekte, aksine onu daha güvenilmez ve dayanaksız hale getirmektedir. Evrimciler ise, materyalizmi ayakta tutmak adına, büyük bir kısır döngü içinde aldatma yöntemlerine devam ederler. Ama elbette bunun da bir son noktası vardır.
Bu son noktaya artık günümüzde ulaşılmıştır. Evrim, sayısız delil ile çürütülmüştür. Bu delillerin en büyüklerinden biri ise, yeryüzündeki örneklerini her geçen gün daha fazlasıyla veren "yaşayan fosillerdir". Bir canlının 150 milyon yıl boyunca aynı kalması, 300 milyon yıl boyunca değişmemesi, evrim senaryosunu kesin olarak ortadan kaldırmaktadır. Hakkında sayısız senaryo üretilen milyonlarca canlının evrimleşmediğini göstermektedir. Ortada, evrimcilere göre evrim geçirmesi gereken bir canlı vardır. Ama canlı, sergilediği fosil örneği ile aslında hiç evrim geçirmediğini belgelemektedir. Yaşayan fosiller, evrimcilerin tüm iddialarını yerle bir etmektedir.
Yaşayan fosiller, tüm ders kitaplarındaki evrim safsatalarını ortadan kaldıracak, tüm evrim müzelerindeki sahte ara formları yok edecek, tüm evrimcilerin kitap ve makalelerdeki hayali evrim senaryolarının bir yalan olduğunu gösterecek kadar büyük bir delildir. Evrimcilerin bunları görmezden gelmeleri, söz konusu açık delilleri ortadan kaldırmamaktadır. Sayısı her geçen gün artan yaşayan fosil örnekleri, evrim iddiasını çoktan ortadan kaldırmıştır.
Türk milletinin bu gerçeğe karşı uyanık olması gerekmektedir. Okullarda yaratılış gerçeği okutulmalı, öğrencilere tüm kâinatın Allah tarafından yaratıldığı bilimsel gerçeklerle anlatılmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder