13 Temmuz 2015 Pazartesi

Kuran’a göre hiçbir ırk üstün değil…


Kuran’a göre hiçbir ırk üstün değil…
Üstünlük Allah katında takva iledir, ırk üstünlüğü diye bir şey yoktur.

Şimdiye kadar dünyada kaç masum insanüstün ırk inancı yüzünden katledildi? Almanlar kendilerinin üstün ırk olduğuna inanıyorlardı, binlerce masum Yahudi’nin dışında, çingeneleri ve Polonyalıları da katlettiler. Yine Amerikalılar beyaz ırkın üstün olduğunu savunup yıllarca siyah ırka olmadık işkenceler, zulümler yaptılar. Onlar kendilerince bir zanna kapıldılar ve çok büyük günah işlediler.
Allah Kuran ile insanlara üstün ırk diye bir inancın olmadığını bildirdi. İslam dininde hiçbir şekilde dil, ırk, renk ayrımı yoktur. Allah'ın ayrı ayrı diller, ırklar, töreler yaratması dünyaya sunduğu bir süs ve güzelliktir.
Allah sınırları birbirine çok yakın ülkelerde dahi farklı diller, her bir millete özgü davranış tarzları, konuşma üslupları ve töreler yaratmıştır. Yüce Allah’ın farklı dilleri, renkleri, ırkları ve milletleri yaratması O’nun çeşitlilik sanatının bir tecellisidir. Allah bu çeşitliliği dünyada bir güzellik ve süs olması için yaratmıştır. Allah dileseydi bütün dilleri, milletleri ve insanların renklerini aynı yaratabilirdi. Fakat adetleri, yemekleri, kıyafetleri, mimarileri farklı kavimler var etmesi insanların birbirleriyle tanışıp kaynaşması için yarattığı bir nimettir. Allah bu gerçeği Kuran’da şöyle bildirmiştir:
“Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin ve renklerinizin ayrı olması, O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, âlimler için gerçekten ayetler vardır.” (Rum Suresi, 22)
Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah Katında sizin en üstün (kerim) olanınız, (ırk ya da soyca değil) takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır. (Hucurat Suresi, 13)
Farklı ırkların varlığı, Allah’ın insanların genlerinde yarattığı zengin çeşitliliğin bir sonucudur.
Irkçılık büyük bir tehlikedir, milletleri parçalamayı esas alır. Irkçılık, vücuda sürekli zarar vererek ilerleyen kanser gibidir. Kanserli hücreler bilindiği gibi dokuları parçalar ve vücudu öldürmeden bırakmaz. Irkçılık da insanları öldürmeden bırakmaz. Tarih bu örneklerle doludur.
Oysa Yüce Rabbimiz bizim bütün ve bir olmamızı ister. Ayette şöyle buyrulur:
“Şüphesiz Allah, Kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak mücadele edenleri sever.” (Saff Suresi, 4)
Allah insanları ahirette de bir ve birlik olarak yaratmıştır. Örneğin cehennemde cehennem ehli tek bir ümmettir. Cennet ehli de tek bir ümmettir.
Cennette ırk diye bir kavram olmayacak, hangi kavimden olduğumuzu kimse sormayacaktır. Cennet modeli insanlar için dünyada da esastır. Bu model ırk, mezhep ve dil ayrımı olmadan tüm insanları kucaklayan, herkese sevgi, bereket ve bolluk sunacak olan İslam Birliği modelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder