13 Temmuz 2015 Pazartesi

Yobazlıkla İslam’ın güneşini tüm dünyada söndürmeye çalışanlar var!


Yobazlıkla İslam’ın güneşini tüm dünyada söndürmeye çalışanlar var!
Hz. Mehdi dini hurafelerden tamamen temizleyecek ve kan dökülmesini yasaklayacaktır.

Yobazlıkla, bağnazlıkla, eli kanlı teröristleri Müslüman gibi göstererek İslam’ın güneşini tüm dünyada söndürmeye çalışanlar var. Yobazlar İslam’ı mahvettiler. Her yere ölüm saçtılar. Tüm dünya kan gölüne döndü. Dünya Müslüman’ın Müslüman’ı doğramasını, evinden sürmesini, çocukları yetim bırakmasını seyrediyor. Kadınları aşağılama bunlarda var, asma, kesme, dövme, saldırma bunlarda var, müziği, resmi, sanatı, insanca yaşamayı yasaklama bunlarda var. Kadını kapatacak, dövecek, sövecek, köleleştirecek.Sevgi yok, şefkat yok, merhamet yok! Ortaya çıkan görüntü korkunç! Adeta dünyayı cehenneme çevirdiler.
Yobazlar İslam dinine birçok yasak getirerek kahramanlık peşinde koşturuyorlar, yasak üstüne yasak koyuyorlar. Böylece tüm dünya İslam’dan kaçıyor! Bunların kurdukları korku çemberi yüzünden dünyanın her yerine İslamofobi yayıldı. Kendi elleriyle yaptılar bunu, insanları İslam’dan soğuttular.
Bağnazlar ne kadar İslam’ın tüm dünyaya yayılmasını (kendi sapkın yöntemlerini uyguladıkları için, dünyaya hurafeler yaydıkları için) engellemeye çalışsalar da gelecek olan Mehdi İslam’ı sevgiyle tüm dünyaya yayacaktır. Hz. Mehdi bağnazların oluşturdukları zincirleri kıracak, dini hafifletecek, aslına ve Kuran’a döndürecektir. Müzik haram değil, resim, heykel, sanat haram değil. Kadınların baştan aşağı örtünmesi Kuran’da yok. İşte Mehdi yobazların kendi kafalarından koyduğu tüm bu haramları helale çevirecektir. Kuran’dan da asla taviz vermeyecektir. Kadınların övülmesine, yüceltilmesine, Kuran’a göre onlara şefkat duyulmasına vesile olacaktır. Hz. Mehdi ayrıca tüm mezhepleri de kaldırarak tüm İslam âlemini birleştirecek ve İslam’ı son kez dünyaya hâkim edecektir. Yobazlar bu aşamalarda da Hz. Mehdi’ye engel olmaya çalışacak ama hiçbir şekilde başarılı olamayacaklardır.
"İLİM, ALİMLERİN KALDIRILMASI (VEFAT ETMELERİ, ALLAH KATINA ALINMALARI) İLE ORTADAN KALKAR. ORTALIKTA HİÇBİR ALİM KALMAZ. NİHAYET İNSANLAR CAHİLLERİ REHBER VE ÖNDER EDİNİRLER; MESELELERİNİ ONLARA SORARLAR. ONLAR İLME DAYANMADAN HALKA FETVA VERİR; HEM KENDİSİ SAPAR VE HEM DE HALKI SAPTIRIR." 1
Geleceği vaad edilen Mehdi dinin tervicini (değerini artırmayı), sünnetin ihyasını (yeniden canlandırmasını) murad ettiği (istediği) zaman; bid'at ehl-i ile ameli adet edinen, hasene zannı ile dini karıştıran (dinin aslında, özünde olmayan şeyleri, dinin emri olduğunu zanneden bazı insanlar) hayretle şöyle diyecektir: BU KİMSE (YANİ MEHDİ) DİNİMİZİ KALDIRMAK VE ŞERİATIMIZI İZALE (MAHVETMEK) İSTİYOR. 2
Onun (Hz. Mehdi’nin) döneminde din tamamen rey'den arınmış olarak eski hüviyetini kazanacaktır. VERECEĞİ BİRÇOK HÜKÜMLERDE ULEMANIN MEZHEPLERİNE MUHALEFET EDECEKTİR. BUNDAN DOLAYI ONDAN UZAK DURACAKLARDIR. Zira zanlarına göre, gerçekten Allah imamlarından sonra bir müçtehid bırakmadığını kabulleneceklerdir...3
Kaynaklar:
1. Buhari, nr. 100, 7307; Müslim, İlim 13 (nr. 2673); Tırmizi, İlim 5 (nr. 2652); Nesai, es-Sünenü’l-Kübra, nr. 5907; İbn Mace, Mukaddime 8 (nr. 52); Ahmed, el-Müsned, 2/162, 190; Darimi, es-Sünen, Mukaddime 26; İbn Hibban, es-Sahih, nr. 4571, 6719, 6723. Hadis-i şerif Abdullah b. Ömer’den (r.anhüma) rivayet edilmiştir.
2. (Mektubat-i Rabbani, 1/535)
3. (Muhyiddin Arabi, "Futuhat-El Mekkiye", 66. bab, c. 3, s. 327- 328)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder