13 Temmuz 2015 Pazartesi

Hz. Mehdi, Hz. İsa’ya nasıl namaz kıldıracak?


Hz. Mehdi, Hz. İsa’ya nasıl namaz kıldıracak?
Hz. İsa gizli olacak, Hz. Mehdi ise zahir olacak.

Peygamberimizin hadislerinden Hz. İsa’nın dünyaya döndükten sonra Hz. Mehdi’ye biat edeceğini, ona tabi olacağını biliyoruz. Ve yine hadislerden Hıristiyan ve Musevi âleminin Hz. İsa vesilesiyle ahir zamanda tekrar Müslümanlığa döneceklerini ve İslam’ın son kez dünyaya hâkim olacağını da biliyoruz. Hz. İsa yeryüzüne geldikten sonra kuşkusuz yaşanacak olan en muhteşem olaylardan biri Hz. İsa’nın Hz. Mehdi’nin arkasında namaz kılacak olmasıdır. Peygamberimiz hadislerde bu muhteşem olayı çok detaylı tarif etmiştir. Şimdi o hadisleri inceleyelim:
Hz. Mehdi ümmetin ortasındadır:
9.5--- Ebu Naim, İbni Abbas’dan tahric etti, dedi ki: Resullullah buyurdu: Nasıl helak olur bir ümmet ki, evvelinde Ben, sonunda Meryem oğlu İsa ve ortasında da Ehli Beytimden Mehdi vardır.
Hazreti Mehdi’nin vasat (ortada) olacağından kasıt, ahire yakın olmasını izah için olup, Mehdi’nin bu ümmetin ahiri olacağını bildiren sahih rivayetlerle zıtlık teşkil etmez. Vasat tabiri, Mehdi’nin Hz. İsa’dan çok az bir süre önce (Yedi sene iki ay birkaç gün) geleceğini ifade etmek için kullanılmış ve Hz. İsa O’ndan kısa bir zaman sonra gökten ineceği içinde ahir olarak vasıflandırılmıştır. (İbni Hacer-i Mekki)
Hz. Mehdi Hz. İsa’ya imamlık yapacak:
Naim Ebu Said’den tahric etti, dedi Resulullah buyurur: İsa b. Meryem’in arkasında namaz kılacağı kişi bizdendir.
İbn Ebi Şeybe, Musannef’inde, İbni Şirin’den tahric etti. Dedi ki: Mehdi bu ümmettendir ve Hz. İsa’ya imam olacaktır.
Naim b. Hammad, Abdullah b. Amr’dan tahric etti, Dedi ki: Mehdi, İsa İbni Meryem’in üzerine ineceği ve arkasında namaz kılacağı kimsedir.
Buhari ve Muslim, Ebu Hureyre’den tahric etti, Buyurdu: Meryem  oğlu İsa aranıza indiğinde ve imamınız sizden olduğunda, bakalım ne yaparsınız?
Hz. Mehdi gökten inince, Hz. Mehdi’ye namaz kıldırmasını teklif edecek:
Ebu Naim, Cabir’den tahric etti, Dedi Resulullah buyurdu: İsa b. Meryem gökten iner, onların (mü’minleri) Emiri olan Mehdi, kendisine “Gel bize namaz kıldır” der. O (Hz. İsa) ise, şu ümmete Allah’ın bir ikramı olarak, “Hayır, sizin bazınız bazılarınızın Emiridir” der.
Hz. İsa nasıl Hz. Mehdi’nin arkasında namaz kılacak:
“Ya Resullullah o gün Arablar nerede?” dedi. Buyurdu: Onlar o gün az olurlar, imamları salih bir insan olan Mehdi olduğu halde, Beytül Makdis’e sığınırlar. Orada imamları kendilerine sabah namazını kıldırmak için öne geçtiği sırada, birde bakarlar ki İsa İbni Meryem sabah vaktinde inmiştir. Bu imam (Mehdi) Hz. İsa’yı öne geçirmek için arka arka çekilir. Hz. İsa onun omuzlarına eline koyar ve O’na der ki: “Geç öne  namazı kıldır. Zira kamet senin için getirilmiştir” bunun üzerine imamları (Mehdi) onlara namazı kıldırır.
Ebu Amr ve Dani Sünen’inde Huzeyfe’dan tahric ettiler, dedi Resulüllah buyurdu:Mehdi bakar ki Hz. İsa İbni Meryem inmiştir, sanki saçlarından sular damlıyor haldedir. Ve Mehdi O’na derki, “Geç öne insanlara namazı kıldır.” Hz. İsa ise der ki, “Namaz ancak senin için ikame olundu.” Bunun üzerine, O, Benim evladımdan bir Reculün arkasında namazı kılar.
Hz. Mehdi ilk namazdan sonra imamlığı Hz. İsa’ya verir:
Naim, Kaab’dan tahric etti. Dedi ki: Deccal, Beytül Makdis’de müminleri muhasara altına alır ve onlara (mü’minlere) öylesine şiddetli bir açlık icabet ederki açlıktan yaylarının kirişini bile yemek zorunda kalırlar. Onlar bu halde iken, aniden karanlığın içinden bir ses işitirler ve “Bu tok adamın sesidir” derler. Bir de bakarlar ki O, İsa İbni Meryem’dir. Namaza kalkarlar, Müslümanların imamı Mehdi geri çekilir. Bunun üzerine Hz. İsa der ki: “Geç öne Namaz senin için ikame olundu.” Hz. Mehdi de onlara namaz kıldırır ve bundan sonra Hz. İsa İmam olur.
Na. b. Hammad, İbni Abbas’dan tahric etti, Dedi ki: Mehdi bizdendir. İmamlığı Hz. İsa İbni Meryem’e verir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder