13 Temmuz 2015 Pazartesi

Hz. Mehdi'nin çıkış alametlerinin gerçekleştiğini gizliyorlar!


Hz. Mehdi'nin çıkış alametlerinin gerçekleştiğini gizliyorlar!
Peygamberimizin Hz. Mehdi'nin çıkışı ile ilgili bildirdiği hadisler arka arkaya gerçekleşmiştir.İslam alimleripeygamberimizin Hz. Mehdi’nin zuhur alameti olarak bildirdiği hadislerin son 30 yılda arka arkaya gerçekleştiğini özenle halktan gizliyorlar. Hadisler tam peygamberimizin tarif ettiği şekilde gerçekleşmesine rağmen ısrarla “bunlar sahih hadis değil” diye diretiyorlar. Oysa bir hadis tam peygamberimizin tarif ettiği şekilde gerçekleştiyse o zaman o hadis sahih hadistir. Peygamberimiz Hz. Mehdi’nin zuhur alameti olan olayları birçok detayıyla, şüpheye meal vermeyecek şekilde tarif etmiştir.
Peygamberimizin Hz. Mehdi’nin çıkış alameti olarak bildirdiği olayları sayarsak;
1.İran- Irak Savaşı yaşanacak: Ekim 1980 tarihinde İran-İrak arasında bir savaş başlamıştır. Hadiste bu savaştan şu şekilde bahsedilmektedir:
“Şevval ayında ayaklanma Zilkade’de harb konuşmaları, Zilhicce’de ise harb vaki olacak.” (Kıyamet Alametleri, s. 166)
2- Afganistan işgal edilecek: Rusların Afganistan’ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına, diğer bir ifadeyle Hicri 14. yüzyılın başlangıcına denk gelmektedir. Hadiste Peygamberimiz (s.a.v.) bu işgali şöyle haber vermiştir:
“Talikan’a (Afganistan’a) yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala’nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah’ı hakkıyla bilen insanlar vardır. Onlar ahir zamanMehdi’sinin yardımcılarıdır.” (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59)
3- Fırat Nehri’nin suyu kesilecek: Fırat Nehri’nin suyunun kesilerek akmaz hale gelmesi Hz. Mehdi’nin çıkış alametlerindendir. Bugün Fırat Nehri’nin; üzerine barajlar kurularak suyu kesilmiş ve bu hadis gerçekleşmiştir.
“Fırat Nehri’nin suyu çekilerek altın hazinesini açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim, o zaman orada bulunursa o hazineden bir şey almasın.” (Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir.) (Riyazü’s Salihin, 3/332)
4- Arka arkaya ay ve güneş tutulması olacak: 1981 ve 1982 yıllarının Ramazan ayında, 15 gün arayla ve iki yıl üst üste Ay ve Güneş tutulmaları olmuştur.
“Hz. Mehdi için 2 alamet vardır ki… Bunun birincisi, Ramazan’ın birinci gecesi Ay’ın, ikincisi de ortasında Güneş’in tutulmasıdır.”(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)
5- Bir ordu çölde kaybolacak: Hadislerde Peygamberimiz Hz. Mehdi’nin çıkış alametlerinden birinin “BİR ORDUNUN ÇÖLDE KUMLARA BATMASI” olduğunu bildirmiştir. Hadislerde bu ordunun savaş sırasında çölde kumlara batacağı çok açık bir şekilde şöyle ifade edilmiştir.
“…Kendisine bir ordu gönderilecek. Bunlar yerin bir çölünde iken yere batırılacaklardır.” (Müslim’den; Geleceğin Tarihi 4, s.31)
Amerika’nın 2003 yılında Irak’ı işgal etmesinin ardından Irak ordusunun Cumhuriyet Muhafızları olarak bilinen 60 bin kişilik bölümü ve Fedailer olarak bilinen yaklaşık 15 bin kişilik askeri kaybolmuştur.
6- Halley kuyruklu yıldız çıkacak: Hareket yönü, hadiste belirtildiği şekilde “doğudan batıya doğru olan” Halley kuyruklu yıldızı 1986 yılında yani Hicri 1406’da Dünyamız’ın yakınından geçmiştir.
O gelmeden önce, doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir.” (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 53)
Ancak 76 yılda bir dünyamızın yakınından geçen Halley Kuyruklu yıldızı -bu sabit geçiş süresini bozarak-, “Ramazan ayında Güneş ve Ay tutulmalarının olması”, “bir ordunun çölde kaybolması”, “Afganistan’ın işgali” ve “Fırat’ın suyunun kesilmesi” gibi ahir zaman alametleriyle birlikte başka bir yüzyılda yeniden dünyanın yakınından geçemeyeceğine göre Hz. Mehdi’nin başka bir yüzyılda geleceğini iddia etmek yersizdir.
7- Kabe’de kan akıtılacak: 1979 yılında (Hicri 1 Muharrem 1400’de) Hac sırasında Kabe’de büyük bir katliam olmuştur. (1 Muharrem 1400) Olayın meydana geliş tarihi Hicri 1400 yılının ilk günüdür. Bu sırada 30 kişi hayatını kaybetmiştir. Peygamberimiz hadiste; “Hz. Mehdi’nin çıkacağı yıl” Kabe’de böyle önemli bir olayın olacağından bahsetmektedir.
“Onun çıkacağı yıl, insanlar hacca, başlarında bir emir bulunmadan gidecekler… Hep birlikte Beyt-i Şerif’i tavaf edecekler, sonra Mina’ya indiklerinde, köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresinin üzerine akacak.” (Kıyamet Alametleri, s. 168-169)
Çıkacağı yıl” ifadesi bu açıdan son derece önemlidir. Çünkü hem bu olay hem de Hz. Mehdi’nin çıkış tarihi (faaliyete başladığı tarih)  1979 yılını göstermektedir. 1979 yılında gerçekleşen bu olayın ardından 7 yıl sonra hac sırasında çok daha kanlı bir olay daha meydana gelmiştir. Bu sefer de 402 kişi öldürülmüştür. Ancak bu olayın ilkinden farkı son olayın Kabe’nin içinde değil yanında gerçekleşmiş olmasıdır. Bu 2 olay da hadislerde Hz. Mehdi’nin çıkış alameti olarak anlatılan “Kabe baskını ve Kabe’de kan akıtılması” olaylarıyla tam olarak aynı şekilde olmuştur.
Hicri 1400 yılı geçmiş olduğuna göre, Hz. Mehdi’nin başka bir yüzyılda geleceği iddiasında olan kişiler, bu hadislerin ve Hz. Mehdi’nin çıkış alameti olarak bildirilen diğer tüm hadislerin ardı ardına yeniden gerçekleşeceğini asla iddia edemezler. Peygamberimizin bildirdiği zuhur alametleri gerçekleşmiştir. Bunu reddedenler çok fazla olduğu için ve Müslümanları yanılttıkları için özellikle bugünlerde bu konuları sizlere anlatmaya devam edeceğim. İkinci yazımda gerçekleşen alametlere devam edeceğim. Şu anda tüm dünyada Müslümanlar acı içinde. Ama hepsini kurtaracak olan mübarek insan Hz. Mehdi’dir ve çok yakında zuhur edecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder