13 Temmuz 2015 Pazartesi

İnsan dedikodunun karşılığını bilse acaba yapar mı?


İnsan dedikodunun karşılığını bilse acaba yapar mı?
Dedikodunun Allah katında karşılığı büyüktür.

İnsanlar ne kadar kolay dedikodu yapıp, ne kadar kolay birbirlerini çekiştiriyorlar öyle değil mi... Sanki o birbirlerinin ardınca söyledikleri sözler amel defterlerine yazılmıyor, sanki hiç bir gün gelip de karşılarına çıkmayacak gibi ne kadar da rahatlar. Oysa insanın işlediği her sevap amel defterine yazıldığı gibi, her günah ta, her kötü söz de, her kötü tavır da bir bir aynı deftere yazılır. Allah ayetinde bu durumu şöyle bildiriyor:
(Önlerine) Kitap konulmuştur; artık suçlu-günahkarların, onda olanlardan dolayı dehşetle-korkuya kapıldıklarını görürsün. Derler ki: "Eyvahlar bize, bu kitaba ne oluyor ki, küçük büyük bırakmayıp herşeyi sayıp-döküyor?" Yapıp-ettiklerini (önlerinde) hazır bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. (Kehf Suresi, 49)
İnsanlar dedikoduyu önemsiz görüyorlar, umursamıyorlar. Oysa insanın küçük zannettiği günah Allah katında çok büyük olabilir. İnsanın kendinden bu kadar emin olarak bu günahı kolayca işlemesi gerçekten çok şaşırtıcıdır. Allah Kuran’da dedikodu yapmanın karşılığını şöyle bildirir:
Ey iman edenler, zandan çok kaçının; çünkü zannın bir kısmı günahtır. Tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın). Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın (arkasından çekiştirmesin.) Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte, bundan tiksindiniz. Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir, çok esirgeyendir. (Hucurat Suresi, 12)
Allah dünya hayatında insanların şuursuzca dedikoduya daldığını şu ayetle bildiriyor:
Eğer Allah'ın dünyada ve ahirette sizin üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı, içine daldığınız dedikodudan dolayı size büyük bir azap dokunurdu. (Nur Suresi, 14)
Tevrat’ta da dedikodudan inananlar şöyle sakındırılıyor:
Huysuz kişi çekişmeyi körükler, dedikoducu can dostları ayırır. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 16:28)
Odun bitince ateş söner, dedikoducu yok olunca kavga diner. Kor için kömür, ateş için odun neyse, çekişmeyi alevlendirmek için kavgacı da öyledir… (Süleyman'ın Özdeyişleri, 26:20-22)
Dedikoducu sır saklayamaz, bu nedenle ağzı gevşek olanla arkadaşlık etme. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 20:19)
Dedikoducu sır saklayamaz, oysa güvenilir insan sırdaş olur. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 11:13)
Halkının arasında onu bunu çekiştirerek dolaşmayacaksın. Komşunun canına zarar vermeyeceksin. Rab Benim. (Levililer, 19:16)
Hepsi de çok dikbaşlı, onu bunu çekiştirerek dolaşan insanlardır, tunç kadar, demir kadar katıdırlar. Hepsi baştan çıkmıştır… Rab onları reddetti. (Yeremya, 6:28, 30)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder