13 Temmuz 2015 Pazartesi

Bağnazların iğrençliği, pisliği ve uydurdukları hadisler -2


Bağnazların iğrençliği, pisliği ve uydurdukları hadisler -2
İnsanları dinimzden soğutan yobazların korkunç, sevgisiz, nefret dolu zihniyetidir.
Yazımın ilk bölümünde çok detaylı olarak bağnazların nasıl kendi pisliklerini uydurma hadislerle yansıttıklarını sizlere anlatmıştım. Yazımın ilk bölümünü bu linkten okuyabilirsiniz:
Allah’ın ayetinde bildirdiği “Allah akıl erdirmeyenlerin üzerine iğrenç bir pislik kılar” gerçeğiyobazlarda çok güzel tecelli eder.
Oysa Kuran’a göre Müslüman tertemizdir, kusursuz bir temizlik anlayışına sahiptir. Allah’ın temizliğe dikkat çektiği ayetlerden bazıları şunlardır:
Ey insanlar, yeryüzünde olan şeyleri helal ve temiz olarak yiyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Gerçekte o, sizin için apaçık bir düşmandır.  (Bakara Suresi, 168)
...Daha ilk gününden takva temeli üzerine kurulan mescid, senin bunda (namaza ve diğer işlere) durmana daha uygundur. Onda, maddi ve manevi temizlenmeyi içten-arzulayan adamlar vardır.Allah temizlenip arınanları sever.  (Tevbe Suresi, 108)
Ey iman edenler size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin ve yalnızca O'na kulluk ediyorsanız, (yine yalnızca) Allah'a şükredin.  (Bakara Suresi, 172)
İman edip salih amellerde bulunanları, altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız. Onda onlar için tertemiz kılınmış eşler vardır...  (Nisa Suresi, 57)
Müslümanlara temizliğin emredildiği ayetler Kuran’da çok fazladır. Burada sadece birkaç tanesine yer verdik. Araf Suresi 32. ayette ise özellikle dikkat çekilen önemli bir nokta vardır, o da Müslümanlara ziynetleri haram kılanlar olduğu gibi, temiz rızıkları da haram kılanların var olduğudur. Gerçekten de bağnazların yaşam tarzına dikkatli baktığımızda, temizliği Müslümanlara haram kılanların yine bağnaz zihniyetteki bu insanlar olduğunu görürüz.
Kuran’a göre bir Müslüman en temizdir, en bakımlıdır, en temiz ve modern giyinen olmalı, temiz yiyecek yemeli, yaşadığı yeri temiz tutmalıdır. Yani her anında tertemiz olmalıdır. Peygamberimiz (sav) olağanüstü titizdi. Böylesine titiz olan Peygamberimiz’e uydurma hadislerle iftira atılmaya çalışılması Allah’ın Katında kuşkusuz ki büyük bir suçtur. Fakat bağnazlar, bu gerçekten habersiz gibi davranırlar.
Mevzu hadislerin yanlışlığını göstermek için Peygamberimiz’in gerçek uygulamalarına bakalım. Peygamberimiz’in temizliği ve temizliğe titizliği konusundaki bazı sahih hadisler şöyledir. (Bu hadisler Kuran ile mutabık oldukları için sahih kabul edilmektedir):
"Müslümanlık temizdir, kirsizdir. Siz de temiz olun, temizlenin, Zira cennete temizler girer."  (G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1. Cilt, / Deylemi)
Mümin pis olmaz. (Buhari, Gusul/276)
Herşeyi iyi temizleyin! Temizlik imana, iman da cennete götürür. (Taberani)
Temizlik imanın yarısıdır.  (Müslim)
Hz. Selmân R.A. anlatıyor: "Tevrat'ta okudum; "Yemeğin bereketi, yemekten sonra (el ve ağzı) yıkamadadır" diyordu. Bunu Resûlullah (s.a.v.)’e söyledim: "Yemeğin bereketi yemekten önce ve sonraki yıkamalardadır!" buyurdular."  (Ebu Davud, Et'ime 12, (3761); Tirmizi, Et'ime 39, 1847)
Elbiselerinizi yıkayın, fazla kıllarınızı temizleyin, dişlerinizi temizleyin, temiz, güzel giyinin! Nezafet sahibi olun!  (İbni Asakir)
Sarımsak veya soğan yiyen kimse bizden ve mescitlerimizden uzak dursun, evinde otursun.”(Buharî, Edeb, 76)
Namazın anahtarı temizliktir. (Tirmizi)
Güzel giyinin ki, Allah’ın size verdiği nimetlerin eseri görülsün!  (Taberânî)
(Bahr-ür-raık)da buyuruluyor ki: Cemal, çirkinliği gidermek vakar sahibi olmak ve şükretmek için nimeti göstermek demektir. Allahü Teâlâ cemal sahibi olmayı övmektedir. Cemal için temiz, güzel giyinmek mubahtır. (Oruç bahsi)
Allah bir kuluna nimet verdiğinde, o nimetin eserinin o kulun üzerinde görülmesini sever. [Taberânî]
Ebu Süfyan radıyAllahu anh anlatıyor: "Bana Ebu Eyyûb el-Ensâri, Câbir İbnu Abdillah, Enes İbnu Mâlik haber verdiler ki, Tevbe suresinin 108. ayeti -ki meal-i şerifi şöyledir: "Orada maddi ve manevi pisliklerden temizlenmeyi seven kimseler vardır. Allah da çokça temizlenenleri sever" nazil olduğu vakit Resûlullah: "Ey Ensar cemaati! Allah sizi temizlik hususunda övmektedir, (bu övgüye sebep olan) temizliğiniz nedir?" diye sordular. Onlar da: "Biz namaz için abdest alırız, cünüblüğe karşı yıkanırız" dediler. Aleyhissalâtu vesselâm: "Övgü işte bunun için! Buna devam edin!" buyurdular." (Kütüb-i Sitte, 6066)
Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Bana kadın ve güzel koku sevdirildi, gözümün nuru namazda kılındı."  (Nesâî, İşretu'n-Nisâ 1, (7, 61))
Yobazların uydurduğu sahte din ile Kuran’ın taban tabana zıt olduğunu sizlere anlatmaya devam edeceğim. Müminlerin sadece Kuran’ın tertemiz ve hak olan yolunu izlemeleri temennisiyle…

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder