13 Temmuz 2015 Pazartesi

Kuran’da kadına hitap yok mu? Kadın ikinci sınıf olarak mı görülüyor?


Kuran’da kadına hitap yok mu? Kadın ikinci sınıf olarak mı görülüyor?
Kuran'da kadın hep övülüp yüceltiliyor.

Ateistlerin klasik eleştirilerinden biridir bu. “Kuran’da hep erkeğe hitap ediliyor” derler. Daha da ileri gidip “Kuran’da kadın ikinci sınıf olarak görülüyor, kadın insan yerine konmuyor” derler. Bütün bu iddialar aslında ateistlerin Kuran’ı iyi bilmemelerinden veuydurma hadislerden etkilenmelerinden kaynaklanır.
Kadını aşağılayan, onu ikinci sınıf gören, hatta köpekten, eşekten aşağı görenyobazlardır. Yobazların kadını aşağılamak için uydurdukları yüzlerce hadis Kuran’ı bilmeyen insanların Kuran’da da kadının aşağı görüldüğü inancının yerleşmesine neden olmuştur. Hâlbuki tam tersine Kuran kadını daima yüceltmiş, kadınların hakları daima korunmuştur.
Kuran’da ateistlerin öne sürdüğü gibi yalnızca erkeğe hitap da yoktur. Kuran’da hitap, “Ey imanedenler”, “Ey insanlar”, “Mümin kadınlara ve mümin erkeklere söyle” şeklinde eşitlikçidir. “Ey iman edenler” hitabı yaklaşık 90 ayette, “Ey insanlar” hitabı yaklaşık 20 ayette geçmektedir. Kadınları ilgilendiren konuda sadece kadına, erkeği ilgilendiren konuda da sadece erkeğe hitap vardır.
Şüphesiz, Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mü’min erkekler ve mü’min kadınlar, gönülden (Allah’a) itaat eden erkekler ve gönülden (Allah’a) itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla (Allah’tan) korkan erkekler ve saygıyla (Allah’tan) korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah’ı çokça zikreden erkekler ve (Allah’ı çokça) zikreden kadınlar; (işte) bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır. (Ahzab Suresi, 35)
Ayetten de anlaşıldığı gibi hitap ve sonuç her iki cins için de adaletli ve eşitlikçidir. Erkek ve kadın amel bakımından tam eşittir.
Kadının zayıf yaratıldığını, aklının yarım olduğunu iddia eden bağnaz zihniyettir. Allah cinsiyet belirtmeden ”İnsan zayıf olarak yaratılmıştır.” (Nisa Suresi, 28) der. Yani hem kadın, hem erkek zayıf olarak yaratılmıştır, acizdir, ölümlüdür.
Ayrıca Allah üstünlüğün yalnızca takva ile olduğunu da bize bildirir. Hz. Meryem takvaca çok üstündü ve tüm âlemlerin kadınlarına üstün kılındı. Kadın ve erkek Allah’ın huzurunda durduklarında üstünlükleri cinsiyetlerine göre değil, takvalarına göre belirlenecektir.
Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah Katında sizin en üstün (kerim) olanınız, (ırk ya da soyca değil) takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır. (Hucurat Suresi, 13)
İşte ahiret yurdu; Biz onu, yeryüzünde büyüklenmeyenlere ve bozgunculuk yapmak istemeyenlere (armağan) kılarız. (Güzel) Sonuç takva sahiplerinindir. (Kasas Suresi, 83)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder