13 Temmuz 2015 Pazartesi

Hz. Mehdi’nin eserleri olacak…


Hz. Mehdi’nin eserleri olacak…
Çok fazla insan Hz. Mehdi'nin eserleriyle gerçek, samimi imana kavuşacak...

Bakın peygamberimiz Hz. Mehdi için bir hadisinde nasıl buyuruyor:
Gaybet-i Numani: ..Abdullah bin Hammad’dan, İbni Bukair’den, Aban bin Talib’den şöyle dediği rivayet edildi:ONLARIN ÜZERİNDE BİN KELİME YAZILMIŞ OLAN KILIÇLARI OLACAK. HER BİR KELİME, BİN KELİME İÇİN İPUCU OLACAK. Ve sonra Allah her vadiden rüzgarları gönderecek ve şöyle diyecekler: “Bu Mehdi’dir. Davut Peygamber ve Süleyman Peygamber gibi hükmeder. Hükmünde delil istemez.”(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Anwar İngilizce Tercümesi, Cilt 13 (Eski Baskı) / Cilt 51-52-53 (Yeni Baskı); Gaybet Kitabı, İmam Mehdi – On İkinci İmam, Bölüm II, Tercüme eden, Seyyid Athar)
Burada peygamberimizin bahsettiği üzerinde bin kelime yazılmış kılıç kitaptır, Hz. Mehdi’nin kendisine ait eserleri olacaktır. Hz. Mehdi’nin her konuda bilgili olacağını, her konuyu delillerle ispatlayacağını peygamberimiz hadislerinde şöyle bildiriyor:
Hz. Mehdi her konuda çok bilgilidir:
Hâkim sahihtir kaydiyle Ebu Hüreyre'den şu haberi nakletmiştir: Peygamber (sav) buyurdu: "İnsanların MEDİNE ÂLİMİNE (HZ. MEHDİ) ulaşmak için develerini sürerek yollara çıkacağı günler yakındır. İşte o zaman ONLAR, MEDİNE ÂLİMİNDEN (HZ. MEHDİ 'DEN) DAHA BİLGİLİ BİRİSİNİ BULAMAYACAKLARDIR." (Celaleddin es-Suyuti, Peygamberimizin Mucizeleri ve Büyük Özellikleri, Uysal Kitabevi: 2/265)
HZ. MEHDİ’NİN İLİM VE HİLMİ HERKESTEN DAHA ÇOKTUR.Hz. Mehdi, Peygamber'in adını taşımaktadır ve ahlakı da Muhammedi ahlaktır. (El-Mehdiyy-il Mev'ud,cilt 1, s. 281-282 ve 266 ve 300)
Hz. Mehdi her konuyu delillerle ispatlar:
Şeyh Tusi'nin Gaybet'i: "HZ. MEHDİ’NİN HAKİMİYETİ (manevi liderliği) ALLAH'IN TÜM YARATTIKLARI HAKKINDAKİ DELİLLERİNDEDİR; bunlar öyle çoktur ki, ONUN (HZ. MEHDİ’NİN) DELİLLERİ BÜTÜN İNSANLAR ÜZERİNDE GALİP GELECEK (ETKİLİ OLACAK, HAKİM OLACAK) VE KİMSENİN ONA KARŞI GETİRECEK BİR GEREKÇESİ (NEDENİ) OLMAYACAKTIR." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 70)
Hz. Mehdi dini meseleler hakkında yüksek ilim sahibidir:
... HZ. MEHDİ, DİNİ MESELELERDE ZAMANINDAKİ MÜÇTEHİTLERİN EN FAZİLETLİSİ VE EN MÜKEMMELİDİR. Bu da onun büyüklüğünü, mertebesinin yüksekliğini, makamının yüceliğini gösterir. (Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi, "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi)
Onun (Hz. Mehdi’nin) döneminde DİN TAMAMEN REY'DEN ARINMIŞ OLARAK ESKİ HÜVİYETİNİ KAZANACAKTIR. (Muhyiddin Arabi, "Futuhat-El Mekkiye", 66. bab,cilt 3, s. 327- 328)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder