31 Ağustos 2014 Pazar

Hz. İsa, Hz. Mehdi’nin arkasında namaz mı kılacak?


Hz. İsa, Hz. Mehdi’nin arkasında namaz mı kılacak?
Hz. İsa (as) gizli olacaktır, Mehdi (as) daha zahirdir.

Ahir zaman çok ihtişamlı bir dönem. Şimdi bütün Hıristiyan âlemi ve bütün Müslüman âlemi Hz. Mehdi ve Hz. İsa’yı karşılamaya hazırlanıyor. Günler geçtikçe insanların içlerindeki heyecan da katlanarak büyüyor. Hz. Mehdi ve Hz. İsa ise zuhur vakitlerini bekliyorlar, kaderde belirlenen vakit geldiğinde ortaya çıkacaklar. Bu zuhur döneminde Hz. Mehdi ile talebeleri ve faaliyetleri zahir (görünen, ortada) olacak. Hz. İsa ve talebeleri ise gizli olacak. Açıkçası Hz. İsa çok dikkat çekeceği için ortaya çıkana kadar aleni tebliğ ve faaliyet yapmayacak, geri planda gizli ve siyasi faaliyetlerde bulunacak.
Allah dünyayı çok güzel dizayn ediyor. Çok hareketli günlerin arifesindeyiz. Tüm insanlar hep birlikte Mehdiyete sarılacağız ve tek kurtuluşun, adaletin, sevginin orada olduğunu göreceğiz. Unutmayın ki Hz. İsa Mesih’in var olduğu bir dünyada, Hz. Mehdi’nin var olduğu bir dünyada, Hz. Hızır’ın kol gezdiği bir dünyada olağanüstülükler peş peşe birbirini kovalar. 
Bediüzzaman sözlerinde dünyaya geldikten sonra Hz. İsa’nın Hz. Mehdi’ye biat edeceğini ve ona tabi olacağını şöyle bildiriyor.
Hattâ, “Hz. İsa aleyhisselam gelir, Hz. Mehdi (a.s)’ye namazda iktida eder (uyar), tabi olur.” Diye rivayeti bu ittifaka (birleşmeye) ve hakikat-ı Kuraniye’nin metbuiyetine ve hakimiyetine (Kuran hakikatlerine uyulmasına ve tabi olunmasına) işaret eder. (Şualar, s. 493)
Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şerifinde Hz. İsa'nın, Hz. Mehdi'nin arkasında namaz kılacağını şöyle bildiriyor:
İmamları salih bir insan olan Mehdi olduğu halde, Beytü'l Makdis'e sığınırlar. Orada imamları kendilerine sabah namazını kıldırmak için öne geçtiği bir sırada, bir de bakarlar ki, Meryem oğlu İsa sabah vaktinde inmiştir. Mehdi, Hz. İsa'yı öne geçirmek için arkaya çekilir. Hz. İsa onun omuzlarına elini koyar ve ona der ki, "Geç öne namazı kıldır. Zira kamet (farz namazı kılmak için okunan ezan; namaza başlama işareti) senin için getirilmiştir."... (Ebu Rafi'den rivayet edilmiştir; İmam Şarani, Ölüm, Kıyamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yayınevi, s. 495-496) 
Bediüzzaman da, Peygamberimiz'in bu yöndeki bir hadisine dikkat çekmekte, bu olayın Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin çıkışının önemli alametlerinden biri olduğunu hatırlatmaktadır. Bediüzzaman sözlerinde ayrıca Hz. İsa ve Hz. Mehdi döneminde Allah'ın izniyle, İslam ahlakının tüm dünyaya hâkim olacağını ifade etmektedir. Bu hâkimiyete, Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin ittifakıyla yürütülecek büyük fikri mücadelenin vesile olacağını belirtmektedir.

Bediüzzaman bu sözünde Peygamberimiz'in sahih hadisleri doğrultusunda " Hz. İsa’nın, Hz. Mehdi ile birlikte namaz kılacağını” belirtmiştir. Namaz, Rabbimiz'in insanlar için farz kıldığı bir ibadettir. Şahsı manevilerin birlikte namaz kılması, namazda imamlık yapmaları mümkün değildir. Bediüzzaman da bu gerçeğin kuşkusuz ki çok iyi bilincindedir ve bu sözleriyle, Hz. İsa'nın ve Hz. Mehdi'nin "BİRER ŞAHIS" olarak ortaya çıkacaklarını haber vermektedir. Hz. İsa, yeryüzüne önceki gelişinde namaz ibadetini yerine getirdiği gibi ikinci kez gelişinde de Allah'ın izniyle bu ibadetine devam edecektir. Kuran'da bu konu şöyle bildirilmektedir:
(İsa) Dedi ki: "Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. (Allah) Bana Kitabı verdi ve beni peygamber kıldı. Nerede olursam (olayım,) beni kutlu kıldı ve hayat sürdüğüm müddetçe, bana namazı ve zekatı vasiyet (emr) etti” (Meryem Suresi, 30-31)
Ahir zamanda Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin mübarek şahısları ortaya çıkacak, Hz. İsa, Hz. Mehdi'nin imamlığında namaz kılacak, bu iki mübarek zatın yapacakları büyük fikri mücadele neticesinde İslam ahlakı yeryüzüne hâkim olacaktır. Bediüzzaman pek çok sahih hadiste yer alan bu konuyu hatırlatarak, Hz. İsa ile Hz. Mehdi'nin geldiklerinde istişare içerisinde olacaklarını bildirmektedir. Bunun için her iki kutlu şahsın da aynı dönemde ortaya çıkmaları ve bir araya gelmeleri gerekmektedir. Ancak Bediüzzaman hayattayken böyle bir olay gerçekleşmiş değildir. 
Bediüzzaman, Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin Kuran ahlakının tüm yeryüzüne hâkim olması için ittifak edeceklerini bildirmiştir. İki dinin birleşmesinin İslamiyet üzerine olacağını hadislerle açıklayan Bediüzzaman, Kuran'ın tabi olunan kitap olacağını, onun hükümlerinin geçerli ve hâkim olacağını bildirmiştir. Bu ittifak ve bu büyük gelişmeler henüz gerçekleşmemiştir ve Hz. İsa'nın gelişi ve Hz. Mehdi'yle birlikte namaz kılmaları gibi, bu tarihi olay da tüm dünya Müslümanları tarafından büyük bir heyecanla beklenmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder