1 Mayıs 2016 Pazar


İncil’de insanı hayran bırakan güzel ahlak sözleri…


İncil’de insanı hayran bırakan güzel ahlak sözleri…
Hz. İsa ahir zamanda olduğumuz bu dönemde Hz. Mehdi'ye yardım etmek üzere dünyaya gelecek.


İncil’in en güzel yönü sevgiden, muhabbetten, dostluktan, affetmekten ve kardeşlikten çok bahsedilmesidir. Allah dünyayı yaratırken insanlara bu dünyayı nasıl kullanacaklarını, burada nasıl davranacaklarını kutsal kitaplarla gösterir. İncil’de bu kutsal kitaplardan biri. İncil’in ve Tevrat’ın değiştirildiğini hepimiz biliyoruz. Ama bir Müslüman olarak İncil’deki ve Tevrat’taki Kuran’la mutabık olan sözleri bilmekle hepimiz yükümlüyüz. Tevrat’ın ve İncil’in hak olan kısımlarından istifade etmemiz gerek. Hz. İsaahir zamanda olduğumuz bu dönemde tekrar geldiğinde İncil’in ve Tevrat’ın aslıyla hem Hıristiyanları, hem de Musevileri hak din olan İslam’a döndürecektir.
Şimdi İncil’de okuduğumuzda bizleri hayran bırakan güzel ahlakın tavsiye edildiği sözlere bakalım:
Ey gençler... hepiniz birbirinize karşı alçakgönüllülüğü kuşanın. Çünkü, "Allah kibirlilere karşıdır, ama alçakgönüllülere lütfeder." (Petrus'un 1. Mektubu, 5:5)
Her bakımdan alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun, sevgiyle birbirinize sabredin. (Pavlus'tan Efeslilere Mektup, 4:2)
Aranızda en üstün olan, ötekilerin hizmetkarı olsun. Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir. (Matta, 23:11-12)
Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçakgönüllülükle diğerini kendinden üstün saysın. (Pavlus'tan Filipililere Mektup, 2:3)
İsa onlara, "Ulusların kralları, kendi uluslarına egemen kesilirler. İleri gelenleri de kendilerine iyiliksever unvanını yakıştırırlar" dedi. "Ama siz böyle olmayacaksınız. Aranızda en büyük olan, en küçük gibi olsun; yöneten, hizmet eden gibi olsun. Hangisi daha büyük, sofrada oturan mı, hizmet eden mi? Sofrada oturan değil mi? Oysa ben aranızda hizmet eden biri gibi oldum. Denendiğim zamanlar benimle birlikte dayanmış olanlar sizlersiniz..." (Luka, 22:25-28; Matta, 20:25-26)
... [Hz. İsa (as):] onlara şöyle dedi: "Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun, herkesin hizmetkarı olsun." (Markos, 9:35)
Öğrenciler, aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmaya başladılar. Akıllarından geçeni bilen İsa... onlara şöyle dedi: "... Aranızda en küçük kim ise, işte en büyük odur." (Luka, 9:46-48)
Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin; tersine, hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın. Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Mümkünse, elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 12:16-18)
... "Allah kibirlilere karşıdır, ama alçakgönüllülere lütfeder." Bunun için Allah'a tabi olun. İblise karşı direnin, o da sizden kaçacaktır. (Yakup'un Mektubu, 4:6-8)
Bilgi insanı böbürlendirir, sevgiyse geliştirir. Bir şey bildiğini sanan, henüz bilmesi gerektiği gibi bilmiyordur...  (Pavlus'tan Korintlilere 1. Mektup, 8:1-3)
Sonuç olarak hepiniz aynı düşüncede birleşin. Başkalarının duygularını paylaşın. Birbirinizi kardeşçe sevin. Şefkatli, alçakgönüllü olun. Kötülüğe kötülükle, sövgüye sövgüyle değil, tersine, kutsal sayarak karşılık verin. Çünkü kutsanmayı [mübarek kılınmayı] miras almak için çağrıldınız. (Petrus'un 1. Mektubu, 3:8-9)
Övünmeniz yersizdir. Azıcık mayanın bütün hamuru kabarttığını bilmiyor musunuz? Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin... Bunun için eski mayayla -kin ve kötülük mayasıyla- değil, içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeğiyle bayram edelim. (Pavlus'tan Korintlilere 1. Mektup, 5:6-8)
Uygun zamanda sizi yüceltmesi için, kendinizi Allah'ın kudretli eli altında [Allah'ın kudreti, gücü huzurunda] alçaltın.  (Petrus'un 1. Mektubu 5:6)
O da onlara şöyle dedi: "Siz insanlar önünde kendinizi temize çıkarıyorsunuz, ama Allah yüreğinizi biliyor. İnsanların gururlandıkları ne varsa, Allah Katında beğenilmez." (Luka, 16:15)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme