2 Mayıs 2016 Pazartesi

Belgelerle İngiliz Derin Devletinin faaliyetleri -1


Belgelerle İngiliz Derin Devletinin faaliyetleri -1
İngiliz derin devleti hiç kendini belli etmeden devletleri parçalar, yıkar, ya da dilediği gibi yönetir.

Atatürk Nutuk’ta İngiliz derin devletinin oyununu şöyle anlatıyor: “Türklerle Kürtler arasında bir kardeş harbine sebebiyet vermek için, Kürtleri İngiliz himayesi altında müstakil bir Kürdistan kurma planına iştirak etmek üzere tahrik ettiler. Bu teşebbüslerini tahakkuk ettirmek için büyük paralar harcadılar, her türlü casusluğa başvurdular… Bu suretle Noel isimli bir İngiliz subayı uzun bir zaman Diyarbakır’da gayretler sarfetti ve faaliyetlerinde her türlü aldatma ve sahtekarlığa başvurdu.”
Yaşadığı yüzyılın en güçlü ve ileri görüşlü liderlerinden biri olan Atatürk Türkiye için İngiliz derin devleti tarafından kurgulanan sinsi planları önceden fark etmişti. İngiliz derin devleti hem Osmanlı’yı yıkan, bugün de Türkiye’nin parçalanması için PKK’yı kuran devletti. Kendisini çok iyi gizleyip hiç bir zaman ortada olmadı ve arka planda her zaman faaliyetlerini sürdürdü. Şimdi İngiliz derin devletinin tarihteki faaliyetlerine bakalım.
Günümüzde Beyoğlu Öğretmenevi olan bu aşağıda resmi görülen bina İngilizler’in İstanbul’u işgal ettiği yıllarda Grand Hotel Kroeger’dı. İngilizler, Grand Hotel Kroeger’ı işgal edip, İngiliz polisinin ve istihbaratının genel merkezi yapmıştı. Otelin bodrumundaki odalar işkence odaları olarak kullanılmış, işgale karşı gelen yüzlerce Kuva-yı Milliyeciye bu odalarda işkence yapılmıştı. Kroeger Otel, işgal döneminde İngiliz istihbaratının sorgulama merkezi olarak kullanılan, Pera Palas`ın biraz ilerisinde bulunan oteldi.
İngiliz İşgal Kuvvetleri’nin John Godolphin Bennett isimli istihbaratçı subayı işgal günlerinde Beyoğlu’nda şehre hâkim konumdaki Kroeger Oteli’ni karargâh haline getirmişti. Buranın alt katında işkencehaneler bulunuyordu. İşkencesi Bennet ismiyle ün yapan Yüzbaşı Bennet elinde kamçısıyla, gece yarısı aşağıdaki işkencehanede kişileri sorguluyordu.
İngiliz İşgal Kuvvetleri’nin işkenceci istihbaratçı subayı John Bennett, Mevlevi tekkesinin müdavimlerinden olan bir ajandı ve İngiltere’ye döndüğünde İngiltere’de ilk Mevlevi tekkesini açtı.
İşgal yıllarında yüzlerce Türk’e işkence yapan, Osmanlı Mebuslarını Malta’ya süren, Mevlevi tekkesinden çıkmayan istihbaratçı İngiliz ajanı John Bennett, savaş sonrasında Osmanlı hanedanlarına yanaştı. Vekaletlerini alarak onların adına miras işleriyle uğraştı. Aldığı vekaletler nedeniyle birçok eski Osmanlı coğrafyasında bulundu. Vekalet işlerini bahane ederek hanedan adına her yerde faaliyet yaptı. Yunanistan’da hanedan miraslarıyla ilgili olarak uğraşırken tapularda tahrifat yaptığı iddiasıyla hapse atıldı.
İstanbul’un işgal altında olduğu yıllarda İngiltere, Türk basınına çok sıkı sansür uyguladı. Bu yüzden İngilizlerin yaptığı zulümlerin bir çoğu hakkında rakamlarıyla kayıt tutulamadı. Gazeteler yayınlanmadan önce sansür memurlarının kontrolünden geçirildi. İngilizlerin uygun görmedikleri yazı ve fotoğrafların gazete, dergi ve kitaplarda yayımlanmasına asla izin verilmezdi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Doğu Masası şefi W. S. Edmonds, “Türklerin akıllarını başlarına getirmek için tek çare İstanbul’un işgal edilmesiydi” demiştir. 13 Kasım 1918’de işgal kuvvetlerinin gemileri İstanbul Boğazına demirledi.
18 Mart 1920’de İngilizler, meclisin etrafını makineli tüfeklerle sararak, toplantı halinde bulunan milletvekillerinden bazılarını tutuklayıp, sürükleyerek götürdüler. Böylece, son Osmanlı Meclis-i Mebusanı düşman süngüsü altında zorla kapatıldı.
İngiliz işgal ordusunun 16 Mart 1920 sabahı İstanbul Şehzadebaşı Mızıka Karakolu baskınında, uykudayken şehit ettiği Türk askeri. İngilizler işgal ettikleri İstanbul’da yataklarında uyuyan askerlerimizi bile kurşunlayıp öldürdü.16 Mart 1920’deki işgal sırasında 50-60 kişilik bir İngiliz birliği, sabahın erken saatlerinde Şehzadebaşı Karakolu’na gelerek zorla içeri girip henüz yataklarında bulunan 61 Türk askerini şehit etmişti. Aynı gün İşgal kuvvetleri Letafet Apartmanında 8 Türk’ü şehit etti.
1911 yılında Osmanlı vilayeti olan Yemen’de karışıklıklar çıkmaya başladığı sırada İngiltere, asıl ismi Arthur John Byng Wavell olan Hacı Ali kod adlı ajanını Yemen’e gönderir. Görevi Yemen’deki isyancıları Osmanlı aleyhine kışkırtmaktı.
Osmanlı devletini yıkan ve Türkiye’yi de PKK’yı kullanarak parçalara ayırmaya çalışan İngiliz derin devletinin faaliyetlerini anlatmaya devam edeceğim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder