2 Mayıs 2016 Pazartesi

Hz. Ali: Mehdi bulutların üzerinden Amerik diyarına inecektir...


Hz. Ali: Mehdi bulutların üzerinden Amerik diyarına inecektir...
Peygamberimizin gerçekleşen hadisleri özenle insanlardan gizleniyor.

Bakın Hz. Ali 50 eyaletten oluşanAmerika’yı adıyla ve siyasi yapısıyla hadiste nasıl detaylı anlatıyor ve Hz. Mehdi’ninuçakla Amerika’ya gideceğini nasıl bildiriyor:
Emirel Müminin Ali  şöyle dedi: 50 şehir birbirine bağlanacak... Oraya  “Amerik diyarı”(Amerika) diyecekler. Liderleri  İshak ve İsrailin çocuklarından olacak... Amerik diyarı fitneyi tamamlayacaktır. Bolluk ve nimetleri arttığında, dünya onlara lezzetlerini verdiğinde, İblis şehirlerinde ve yollarında yürüdüğünde Şeytanın dini onların arasında çıkacaktır. Arzular, kibir ve dünya hayatına susuzluk. Rahatlıkta boğulacaklar dünya geçimini iyiliğinde zevk alacaklar ve ilimleriyle mutlu olacaklar... Onlar dünyanın sonlarındaki yöneticilerdir. Onlar orada, gerçekleşen herşeyi bilirler.
Onların bulutların arkasını gözleyecekleri gözleri ve denizde bayraklar gibi içlerinde toz şeklinde ateşi sakladıkları şeyleri olacakO, dünyadaki gayri müslim ve gerçek müslüman olan mazlumlara öfkelenir. Allah Amerik diyarının üzerine Hüccetini kılacak. Onları isyan ettikleri ve günah işledikleri şeyle lanetleyecektir. Mehdi bulutların üzerinden Amerik diyarına inecektir, günışığından bazı kubbelerle. Onun (Mehdinin) karanlık içinde nuru vardır, AY VE YILDIZLAR gibi. Allah Amerik diyarını helak edecek ve topraklarını yıkacaktır, yeryüzü  derinliklerini yiyip bitirecek ve dalgaları ülkeleri ve insanları yiyip bitirecektir. ...(Hz. Ali (a.s)’ın “Cifr’u Cami’id-Dünya ve’l- Ahire” isimli eseri)
Peygamberimiz’in hadisi gerçekten de çok şaşırtıcı, ahir zamanla ilgili çok fazla detay veriliyor. “Mehdi bulutların üzerinden Amerik diyarına inecektir.” diyor peygamberimiz. Bu ne demek? Amerika’ya uçakla inecektir. “Gün ışıdığından bazı kubbelerde onun Mehdi’nin karanlık içinde nuru vardır.” Karanlıkta bile nuru vardır, etkisi olur diyor. “Ay ve yıldızlar gibi” bak bu da çok manidar, Peygamberimiz bir işaret veriyor yani bir anlam veriyor, “Allah Amerik diyarını helak edecek.”Ayaklanmalar olabilir, savaşlar olabilir, her şey olabilir. “Ve topraklarını yıkacaktır.” Yani binalar, evler yıkılacaktır. “Yeryüzü derinliklerini yiyip bitirecek” yani Amerik diyarının olayları bunlar. “Ve dalgaları ülkeleri ve insanları yiyip bitirecektir.” Yani tayfunlar kasırgalarla oralara deniz taşacak, o dalgalar, o seller oraları yıkıp bitirecektir diyor.
“Liderleri İshak ve İsrail’in çocuklarından olacak” diyor. Musevi kökenli ve Hz. İshak kökeninden olacak. Yani derin devletleri, asıl yöneticileri. Amerik diyarı fitneyi tamamlayacaktır. “Bolluk ve nimetleri arttığında, dünya onlara lezzetlerini verdiğinde, iblis şehirlerinde ve yollarında yürüdüğünde şeytanın dini onların arasından çıkacaktır. Arzular, kibir ve dünya hayatına susuzluk, rahatlıkta boğulacaklar. Dünya geçiminin iyiliğinden zevk alacaklar ve ilimleriyle mutlu olacaklar. Onlar dünyanın sonlarındaki yöneticilerdir” dünya yöneticileridir.
Uzun bir hadisle anlatıyor Hz. Ali. “Onlar dünyada gerçekleşen her şeyi bilirler. Onların bulutların arkasını gözetleyecekleri gözleri vardır.” Bu radarla, internetle yahut uzaydan izliyorlar ya her şeyi görüyorlar, onlara işaret ediyor.“Denizde bayraklar gibi olacaklar” diyor. Yani her yerde o Amerikan bayraklı donanmalar oluyor ya, ona işaret ediliyor. “İçlerinde toz şeklinde ateşi sakladıkları şeyler olacak.” O topların içinde toz şeklindeki barut, pamuk barutu ateşi saklayan şey, altta da fünyesi oluyor, merminin fünyesi oluyor ki binlerce mermi oluyor. Bakın diyor ki: “İçlerinde toz şeklinde ateşi sakladıkları şeyler olacak.” O fünyeye dokunduklarında ateş ortaya çıkıyor, barut da zaten toz şeklinde. O dünyadaki” Amerik yani “gayrimüslim” yani Müslüman olmayan “ve gerçek Müslüman olan mazlumlara öfkelenir” Amerik. “Allah Amerik diyarının üzerine hüccetini kılacak.” Hz. Mehdi’yi gönderecek. “Onları isyan ettikleri ve günah işledikleri şeyle lanetleyecektir. Mehdi bulutların üzerinden Amerik diyarına inecektir.”
Hz. Ali (r.a)’ın Cefr-ül Cami-üd Dünya Vel-Ahire isimli kitabında bu. 1300 yıllık kitap. Bilad Amerik diye geçiyor Arapça’sında. Beldelerden oluşan Amerika yani. Devletlerden oluşan Amerika, görüyor musunuz? 50 parçadan oluşacağını söylüyor. 50 devletten oluşuyor Amerika da. İmam-ı Gazali bu Hz. Ali (r.a)’ın kitabı için şöyle diyor: “Hz. Ali (a.s), Cefr-ül Cami-üd Dünya Vel-Ahire adında bir kitabı vardı. Bu kitapta bütün ilimler, apaçık gerçekler, sırlar, gaib bilgileri, eşyanın özellikleri, alemdeki tesirler, isimlerin ve harflerin hususiyetleri yazılıdır” diyor. Bak, “Bilad-ı Amerik” diye geçiyor; Amerika Birleşik Devletleri. Buna benzer mesela Yahudi lobisi Amerika’da çok güçlü, onu da söylüyor hadiste. Yahudi lobisinin hakim olacağını da söylüyor.
Bütün bu hadisler peygamberimizin ahir zaman müjdeleridir. Yaşadığımız bu dönemde peygamberimizin hadislerini ve Hz. Mehdi’nin zuhurunun gizleyenler Hz. Mehdi zuhur ettiğinde çok pişman olacaklardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme