2 Mayıs 2016 Pazartesi

Yobazlar hangi akla hizmet, kadınları böyle aşağılamışlar!


Yobazlar hangi akla hizmet, kadınları böyle aşağılamışlar!
Bağnazların elinden gelse kadınları tamamen eve kapatıp onları kendilerine köle yapacaklar!

Bağnazlar uydurma hadislerle kadınlara her türlü güzelliği, estetiği, güzel giyinmeyi, bakımlı olmayı, çalışmayı yasaklamışlar, uydurma hadislerle kadınları sürekli aşağılamışlar ve erkeğin kölesi haline getirmişler. Bakın dövmeyi yasaklayan, yüzdeki tüyleri almayı, kaş inceltmeyi yasaklayan uydurma hadisler şöyle:
Dövme yapan ve yaptırana, yüzdeki tüyleri aldıran ve estetik için dişlerini seyrelttiren kadınlara Allah lanet etsin.  (Sahih-i Buhari)
Takma saç takan, taktıran, kaşları incelten, kaşlarını incelttiren, dövme yapan ve dövme yaptıran lanetlenmiştir.  (Ebu Davut, Tereccul, 5)
Bağnazlar hangi mantıkla kadınlara güzel elbiseyle evden çıkmalarını da yasaklamışlar, anlaşılır gibi değil. Kadını daima erkeğe ihanet etmeye hazır, şeytana uymaya hazır bir varlık olarak görüyorlar da ondan. Bakın yine nasıl hadisler uydurmuşlar:
Resul-i Ekrem kızı Hz. Fatıma’ya hitaben şöyle buyurmuştur: “Ey Fatıma, herhangi bir kadın güzel bir şekilde süslenir ve güzel bir elbiseyle evinden çıkarak insanların dikkatini üzerinde toplar ve kendisine bakmalarını sağlarsa, yedi göğün ve yerlerin melekleri ona lanet eder ve ölüp de cehenneme girinceye kadar, Allah’ın gazabına mazhar olur. (Elbette tevbe edip dönüş yapar ve bir daha tekrarlamazsa o başka.)” (Şehab-ül Ahbar)
İmam Sadık: “Bir insanın alçalıp rezil olması için, onu meşhur edecek (yani başkalarının dikkatini üzerinde yoğunlaştırıp, parmakla gösterilecek duruma getirecek) bir elbise giymesi yeterlidir.” (Bihar-ül Envar, C.78, S.252)
Hz. Ali şöyle buyurmaktadır: “Kalın olan (vücudu göstermeyen) elbiseler giyin; zira elbisesi ince olanın dini de ince (gevşek) olur.”  (Bihar-ül Envar, C.79, S. 298)
Bir hadiste şöyle geçmektedir: “Allah Resulü, kadınları dışarıya çıkarken başkalarının dikkatini üzerinde toplayacak elbiseler giymekten ve ses çıkaracak takılar takmaktan nehyetmiştir.” (Müstedrek-ül Vesail, C.14, S.280)
Yobazlar yine verdikleri vaazlarda cehennemin çoğunun kadınlardan oluştuğunu söylüyorlar ve yine bu yönde de hadisler uydurarak peygamberimize şöyle iftira atıyorlar:
Cennete baktım, gördüm ki cennet ahalisinin en azını kadınlar teşkil ederler. Bu durum karşısında sordum: Kadınlar nerede? Cennetin hazini bana şu cevabı verdi: ”Onları iki kırmızı yani altın ve boyalı elbiseler cennetten meşgul etti.”
Yobazlar kadınları böyle aşağılayadursunlar, kişiliksiz ve önemsiz görsünler, Kuran kadınları sürekli yüceltir. Kuran’ın hiçbir yerinde yobazların uydurdukları bu hadislerden eser yoktur. Allah Kuran’da süsü ve güzel rızıkları haram kılanlardan şöyle bahseder:
De ki: “Allah’ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır?” De ki: “Bunlar, dünya hayatında iman edenler içindir, kıyamet günü ise yalnızca onlarındır.” Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız. (Araf Suresi, 32)
Kuran’a göre kadın süstür, değerlidir; kadın güzelliği çok büyük bir nimettir, kadın aklı çok geniş ufuklara toplumları yönlendirir. Allah hem bu güzel özellikleri kadına vermiş, onu ihtimamla korumuş ve onu övmüştür. Yukarıda mevzu hadislerde geçen bu uydurma ifadeler Kuran tarafından reddedilmiştir. Kuran’a uyan müminlerin kadınlara çok değer vermesi, onlara şefkat, merhamet ve sevgi yöneltmesi gerekir, aksini yapan ve kadınlara hayatı zindan eden mutlaka bu yaptığının karşılığını ödeyecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme