1 Mayıs 2016 Pazar

Hz. Mehdi ile ilgili yeni hadisler, yeni bilgiler...


Hz. Mehdi ile ilgili yeni hadisler, yeni bilgiler...
Bütün dünyada Moşiyah Mehdi bekleniyor. Onu Mason düğümünü çözecek kişi olarak bekliyorlar.

1. Hz. Mevlâna bir sözünde Hz. Mehdi’yi şöyle tarif eder:
Şu halde her devirde nebi yerine bir veli vardır, bu sınama kıyamete kadar daimidir. Kimde iyi huy varsa kurtulmuştur; kimin kalbi sırçadansa sınmıştır. İşte diri ve faal imam, o velidir; ister Ömer soyundan olsun, ister Ali soyundan! Ey yol arayan, Mehdî de O’dur, Hadi de O. Hem gizlidir, hem senin karşında oturmakta. O, nura benzer; akıl onun Cebrail’idir. Ondan aşağı olan veli de onun kandilidir. (Mevlâna, beyit II, 815-820).
Mevlana burada Hz. Mehdi için “hem gizlidir, hem de karşında oturmakta” diyerek aslında çok önemli bir bilgi veriyor. Mehdş hem gizli olacak, adı, sanı bilinmeyecek, hem de alametleri ile aleni olarak ortada olacak.
2.      Hz. Ali bir eserinde Amerika’yı adıyla ve siyasi yapısıyla şöyle detaylı tarif ediyor,Hz. Mehdi’nin Amerika’ya gideceğini de hadiste bildiriyor. Kuşkusuz Hz. Ali’nin Amerika’yı tam olarak ismiyle zikretmesi bir mucizedir:
Oraya “Amerik diyarı”(Amerika) diyecekler. Liderleri  İshak ve İsrailin çocuklarından olacak... Amerik diyarı fitneyi tamamlayacaktır. Bolluk ve nimetleri arttığında, dünya onlara lezzetlerini verdiğinde, İblis şehirlerinde ve yollarında yürüdüğünde Şeytanın dini onların arasında çıkacaktır. Arzular, kibir ve dünya hayatına susuzluk. Rahatlıkta boğulacaklar dünya geçimini iyiliğinde zevk alacaklar ve ilimleriyle mutlu olacaklar... Onlar dünyanın sonlarındaki yöneticilerdir. Onlar orada, gerçekleşen herşeyi bilirler. Onların bulutların arkasını gözleyecekleri gözleri ve denizde bayraklar gibi içlerinde toz şeklinde ateşi sakladıkları şeyleri olacak. O, dünyadaki gayri müslim ve gerçek müslüman olan mazlumlara öfkelenir. Allah Amerik diyarının üzerine Hüccetini kılacak. Onları isyan ettikleri ve günah işledikleri şeyle lanetleyecektir. Mehdi bulutların üzerinden Amerik diyarına inecektir, günışığından bazı kubbelerle. Onun (Mehdinin) karanlık içinde nuru vardır, AY VE YILDIZLAR gibi. Allah Amerik diyarını helak edecek ve topraklarını yıkacaktır, yeryüzü  derinliklerini yiyip bitirecek ve dalgaları ülkeleri ve insanları yiyip bitirecektir. ...(Hz. Ali (a.s)’ın “Cifr’u Cami’id-Dünya ve’l- Ahire” isimli eseri)
3.      Hz. Mehdi kalpleri birleştirip uzlaştıracaktır:
İmam Sadık (a.s) İmam Mehdi’nin dönemini anlatırken şöyle buyurmuştur:“ALLAH MEHDİ DÖNEMİNDE DAĞINIK VE PERİŞAN KALPLER ARASINDA BİRLİK VE DOSTLUĞU SAĞLAYACAKTIR." Kemalu’d-din, c.2, bab.55, h.7, s.548
4.      Hz. Mehdi’nin yanında 50 kişilik aktif bir hanım grubu olacak:
Yine İmam Muhammed Bakır (as.)ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Allah’a and olsun ki Mehdi'nin yanına 310 küsür insan gelecek ki onlardan ELLİSİ KADINDIR ve bunlar Mekke’de bir arada toplanacaktır.” Bihar’ul Envar C: 52 S: 223
5.      Hz. Mehdi Deccal tarafından hapsedilmek, bir yerlere kapatılmak suretiyle engellenmeye çalışılacak:
Ebu Said el Hudri radıyallahu anh rivayeti; "… DECCAL O MÜMİN KULU KESMEK İÇİN YAKALAR FAKAT BU SIRADA ONUN BOYNU İLE KÖPRÜCÜK KEMİĞİ ARASI ALLAH TARAFINDAN BİR BAKIR LEVHA HALİNE GETİRİLİR DE ARTIK DECCAL O’NU KESMEYE HİÇBİR YOL BULAMAZ. BU SEFER DECCAL O’NU İKİ ELİ VE İKİ AYAĞI İLE YAKALAYARAK FIRLATIR ATAR. İNSANLAR, DECCAL O’NU BİR ATEŞ İÇİNE ATTI SANIRLAR. HALBUKİ O MÜMİN ZAT BİR CENNET İÇİNE ATILMIŞTIR.(Sahih-i Müslüm Kitabul Fiten. Bab Hadis No:113-İmam Şarani, Kurtubi Tezkire s. 488)
Hz. Mehdi ile ilgili araştırdıkça ve yeni hadisler buldukça bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şunu söylemeliyim ki Mehdiyet asla engelenemeyecek, Allah tarafından korunan, kaderde mutlaka galip olacak olan bir harekettir. Geçmiş dönemlerde peygamberler nasıl yenilmediyse ahir zamanda son kapanışı yapacak olan Hz. Mehdi de asla yenilemez, durdurulamaz, engellenemez. Bu yüzden Mehdi’ye zarar verme hareketiyle atılan her adım tam tersine Mehdiyetin güçlenmesine ve çığ gibi yayılmasına neden olacaktır. Müminler Hz. Mehdi’nin ve Hz. İsa’nın zuhuruyla çok güzel günlerin bizleri beklediği müjdesini birbirlerine versinler. Ortadoğu’da ve tüm Müslüman aleminde yaşananlar bir doğum sancısıdır. Zulmün ardından Mehdiyet çok yakında güneş gibi tüm dünyanın üzerine doğacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme