1 Mayıs 2016 Pazar

Hz. Mehdi’ye insanlar gelip “biatımızı kabul etmezsen boynunu vururuz” diyecekler!


Hz. Mehdi’ye insanlar gelip “biatımızı kabul etmezsen boynunu vururuz” diyecekler!
Mehdi tutuklanacak, baskı altına alınacak, hapsedilecek ama asla zaferi engellenemeyecek.

Hz. Mehdi’nin en önemli özelliklerinden biri Mehdi olduğunu bilmemesi (Allah’tan vahiy almadığı için) ve “ben Mehdi’yim” dememesidir. Bu yüzden yaşadığımız bu dönemde “Ben Mehdi’yim” diye ortaya çıkanların doğru söylemediklerini, kesinlikle sahte Mehdi olduklarını hadislerden biliyoruz.
Peygamberimizin hadislerine göre Hz. Mehdi sevgiyle, merhametle insanları dine yönlendiriyor ve sürekli tebliğ yapıyor. Hz. Mehdi’nin iktidar isteği yok, siyasete de girmiyor, peygamberimiz bu yüzden Mehdi’nin evinde oturarak tebliğ yapacağını hadislerde söylüyor. Yine hadislere göre insanlar yavaş yavaş büyük bir sevgiyle Hz. Mehdi’nin çevresinde toplanıyorlar. Fakat öyle bir an geliyor ki, Müslümanlara yapılan zulüm öyle korkunç bir hal alıyor ki, o zaman insanlar Hz. Mehdi’ye gelip zorla onu başa geçiriyorlar. Yoksa Hz. Mehdi kendiliğinden Müslümanların başına geçmiyor. Bakın peygamberimiz bu durumu hadislerde nasıl anlatıyor:
Ben onun gözyaşlarını adeta görür gibiyim. Mehdi’ye  “Gel sana biat edelim” derler. O ise, “Yazık size, ne kadar söz bozdunuz, ne kadar çok kan döktünüz.” der...”
(İmam-ı Suyûtî)
İnsanlar nihayet Mehdi'ye gelirler ve Rükun ile Makam arasında, kendisi istemediği halde ona biat ederler. "Eğer biatı kabul etmezsen, boynunu vururuz" derler. Yer ve gök ehli ondan razı olur. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 31)
Fitne içindeki insanlar kan akıtıldığı bir zamanda evinde oturmakta olan Mehdi’ye gelirler ve “Bizim için kalk artık” der. O ise kabul etmez, ancak ölümle tehdit edildikten sonra onlar için kalkar ve biatı kabul eder. Ondan sonra artık kan dökülmez.
(İbn Ebi Şeybe, c. VII, sf. 531; Abdurrezzak H. 20771, c. XI, sf. 372; Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 52-53)
Halk her yerde kurtarıcı aramaya koyulur. Mehdiden başkasını bulamayınca yine ona doğru koşarlar.  (Bihar, c.52, s.326.)
Hepimizin içinde olduğu bu filmin sonu Hz. Mehdi’nin ve Hz. İsa’nın son kez birlikte İslam’ı dünyaya hâkim etmesi ile bitiyor, kaderde böyle. Kaderi kimsenin değiştirmeye gücü yetmez, filmin sonu da Allah’ın dilemesiyle bu şekilde bitiyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme