1 Mayıs 2016 Pazar

Hz. Mehdi hiç kimsenin bilmediği ilimlere vakıf olacak...


Hz. Mehdi hiç kimsenin bilmediği ilimlere vakıf olacak...
Hz. Mehdi'de geldi, Hz. İsa'da geldi, ama zahiren gözükmüyorlar, vaktini bekliyorlar.

Hz. Mehdi hem ahlakı, hem de fiziksel özellikleri nedeniylepeygamberlerin özetidir.
Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “BU GAYBETİN SAHİBİNDE (HZ. MEHDİ’DE) DÖRT PEYGAMBERİN SÜNNETİ VARDIR. MUSA (A.S.)’DAN BİR SÜNNET, İSA (A.S.)’DAN BİR SÜNNET, YUSUF (A.S.)’DAN BİR SÜNNET VE MUHAMMED (S.A.V.)’DEN BİR SÜNNET, Allahın selamı hepsinin üzerine olsun.
DEDİM Kİ: MUSA (A.S.)’IN SÜNNETİ NEDİR? BUYURDU Kİ: ÇEKİNİP DİKKATLE GİZLENMEK. DEDİM Kİ: İSA (A.S.)’IN SÜNNETİ NEDİR? BUYURDU Kİ: İSA (A.S.)’IN HAKKINDA SÖYLE-NENLER, ONUN HAKKINDA DA SÖYLENECEK. DEDİM Kİ: YUSUF (A.S.)’IN SÜNNETİ NEDİR? BUYURDU Kİ: ZİNDAN VE GAYBET. DEDİM Kİ: MUHAMMED’İN -SALLALLAHU ALEYHİ VE ALİH- SÜNNETİ NEDİR? BUYURDU Kİ: KIYAM ETTİĞİNDE RESULULLAH (S.A.V.)’İN YOLUNDAN GİDECEKTİR. Yalnız o Resulullah’in eserlerini açıklayacaktır… Dedim ki: Allah’ın rızasını nereden bilecektir? Buyurdu ki: “Allah onun kalbine rahmetini nazil edecektir.”  (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 191)
Açıkça görülüyor ki ahir zamanda olduğumuz bu dönemde zuhur edecek Hz. Mehdi tüm peygamberlerin özelliklerini üzerinde barındıracak ve Allah tarafından kendisine çok özel ilimler verilecektir.
Peygamberimiz Hz. Muhammed, Hz. Mehdi’nin ilmi gücünü hadislerinde detaylı olarak tarif etmiştir. Hadislerde Hz. Mehdi’nin Allah’ın kendisine verdiği özel bir güce sahip olduğu bildirilmektedir:
“Keza (N.b. Hammad) Kaab’dan tahric etti, O dedi ki: O kimsenin bilmediği gizli bir duruma kılavuzlandığı için kendisine “Mehdi” denilmiştir….” (Ahir zaman Mehdi’sinin alametleri, Ali Bin Hüsameddin el Muttaki, sf.77)
Sahip olduğu bu üstün hikmet, feraset, basiret, olayları yorumlayabilme ve sonuç çıkarabilme yeteneği sebebiyle, insanlar Hz. Mehdi’ye yönelttikleri her soruda, çözüm aradıkları her konuda, benzersiz bir akılla karşılaşacaklardır. Daha önce hiç düşünemedikleri yolları, hiç göremedikleri çözümleri, hiç akledemedikleri bakış açılarını Hz. Mehdi vesilesiyle öğrenecek ve uygulayacaklardır.
Peygamberimiz Hz. Mehdi’nin benzersiz ilmini hadislerinde şöyle tarif ediyor:
Hâkim sahihtir kaydiyle Ebu Hüreyre’den şu haberi nakletmiştir: Peygamber (s.a.v.) buyurdu: “İnsanların MEDİNE ÂLİMİNE (HZ. MEHDİ) ulaşmak için develerini sürerek yollara çıkacağı günler yakındır. İşte o zaman ONLAR, MEDİNE ÂLİMİNDEN DAHA BİLGİLİ BİRİSİNİ BULAMAYACAKLARDIR.” (Celaleddin es-Suyuti, Peygamberimizin Mucizeleri ve Büyük Özellikleri, Uysal Kitabevi: 2/265)
“HZ. MEHDİ’NİN İLİM VE HİLMİ HERKESTEN DAHA ÇOKTUR. Hz. Mehdi (a.s.), Peygamber (s.a.v.)’in adını taşımaktadır ve ahlakı da Muhammedi (s.a.v.) ahlaktır.” (El-Mehdiyy-il Mev’ud,cilt 1, s. 281-282 ve 266 ve 300)
Abdulaziz b. Müslim şöyle rivayet etmiştir: “(İMAM MEHDİ’NİN) İLMİ GELİŞMİŞ VE HİLMİ EKSİKSİZDİR. İMAMETTE GÜÇLÜ, SİYASETTE BİLGEDİR. Ona (İmam Mehdi’ye) itaat etmek farzdır. Allah Azze ve Celle’nin emriyle bu göreve gelmiştir. Allah’ın kullarına nasihat eder. Allah’ın dininin koruyucusudur.” (İman ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1)
Ebu Basir şöyle rivayet etmiştir: Ebul Hasan (Musa b.Cafer aleyhisselam)’a dedim ki: “Seni yaratan Allah’a kurban olayım! İmam Mehdi hangi işaretiyle bilinir?” Buyurdu ki: “İmam Mehdi’nin bilinmesini sağlayan birkaç özelliği vardır. İNSANLAR ONA SORU SORDUKLARINDA DERHAL CEVAP VERİR; EĞER HUZURUNDA SUSSALAR, O KENDİLİĞİNDEN KONUŞMAYA BAŞLAR VE YARIN OLACAKLARI ANLATIR. İNSANLARLA HER DİLDEN KONUŞUR.” (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1S. 402)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme