1 Mayıs 2016 Pazar

Hz. Muhammed kavmine neler söyledi…


Hz. Muhammed kavmine neler söyledi…
Peygamberimiz yobazların aksine kadınlara çok değer veriyordu.

Hz. Muhammed Allah tarafından insanlığa gönderilen son peygamberdir. Ondan sonra hiçbir peygamber gelmeyecektir. Peygamberimizin hadislerine göre dünyanın kapanışı Hz. Mehdi ve Hz. İsa ile olacaktır. Hz. İsa Allah tarafından tekrar yeryüzüne gönderilecektir, fakat daha önce gelmiş bir peygamber olduğu için söylediğim gibi son peygamber Hz. Muhammed’dir. Mehdi peygamber değil kıyametten önce tüm insanlara gönderilen bir elçidir, bir uyarıcıdır.
Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; ancak o, Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir. (Ahzab Suresi, 40)
Peygamberimiz kavmini Kuran’la eğitmiş, onlara doğru yolu Kuran’la göstermiştir. Peygamberimizin kavmine verdiği öğütlere uyanlar kurtuluşa ermişler, inkâr edenler ise büyüklenmelerinin bedelini sonsuza kadar pişmanlık duyarak çekmişlerdir. Şimdi peygamberimizin Kuran’la kavmini nasıl eğittiğine bakalım:
Peygamberimiz kavmine mucize bekleyenlerin mucize görseler de inanmayacaklarını söylemiştir:
Olanca yeminleriyle, eğer kendilerine bir ayet gelse, kesin olarak ona inanacaklarına dair Allah'a yemin ettiler. De ki: "Ayetler, ancak Allah Katı'ndadır; onlara (mucizeler) gelse de kuşkusuz inanmayacaklarının şuurunda değil misiniz? (Enam Suresi, 109)
Peygamberimiz kavmine yalnızca bir insan olduğunu hatırlatmıştır:
De ki: "Şüphesiz ben, ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim; yalnızca bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, artık salih bir amelde bulunsun ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak tutmasın." (Kehf Suresi, 110)
Peygamberimiz kavmine Allah’a şirk koşmamalarını söylemiştir:
Ya da halkı sürekli yaratmakta olan, sonra onu iade edecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? De ki: "Eğer doğru söylüyor iseniz, kesin-kanıt (burhan)ınızı getiriniz." (Neml Suresi, 64)
Peygamberimiz kavmine Allah’a ortak koştukları ortakların hiçbir gücü olmadığını söylemiştir:
De ki: "Siz, Allah'ın dışında taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana haber verin; yerden neyi yaratmışlardır? Ya da onların göklerde bir ortaklığı mı var? Yoksa Biz onlara bir kitap vermişiz de onlar bundan (dolayı) apaçık bir belge üzerinde midirler? Hayır, zulmedenler, birbirlerine aldatmadan başkasını vadetmiyorlar. (Fatır Suresi, 40)
Peygamberimiz kavmine Allah’ın çizdiği kadere tevekkül etmeyi hatırlatmıştır:
De ki: "Allah'ın bizim için yazdıkları dışında, bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim mevlamızdır. Ve mü'minler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler." (Tevbe Suresi, 51)
Peygamberimiz gaybı yalnızca Allah’ın bildiğini söylemiştir:
De ki: "Göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Onlar ne zaman dirileceklerinin şuuruna varmıyorlar." (Neml Suresi, 65)
Peygamberimiz kimsenin kimseye fayda ve zarar veremeyeceğini söylemiştir:
De ki: "Size bir kötülük isteyecek olsa sizi Allah'tan koruyacak, veya size bir rahmet isteyecek olsa (buna engel olacak) kimdir?" Onlar, kendileri için Allah'ın dışında ne bir veli, ne bir yardımcı bulamazlar. (Ahzab Suresi, 17)
Peygamberimiz tövbe edenlerin bağışlanacağını müjdelemiştir:
... De ki: "Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyendir." (Zümer Suresi, 53)
Peygamberimiz kavmine Kuran’ın bir müjde ve hidayet rehberi olduğunu söylemiştir:
De ki: "İman edenleri sağlamlaştırmak, Müslümanlara bir müjde ve hidayet olmak üzere, onu (Kuran'ı) hak olarak Rabbinden Ruhu'l-Kudüs indirmiştir." (Nahl Suresi, 102)
Peygamberimiz hesap günü kimsenin başkasının günahını yüklenemeyeceğini bildirmiştir:
De ki: "O, herşeyin Rabbi iken, ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis, kendisinden başkasının aleyhine (günah) kazanmaz. Günahkâr olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O, size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir." (Enam Suresi, 164)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme