1 Mayıs 2016 Pazar

Kuran’da kadınlar için bu hükümler yok!


Kuran’da kadınlar için bu hükümler yok!
Yobazlar kadına hiç değer vermez, yobaz tam bir kadın düşmanıdır.

Sanki kadınlar için Kuran’da binbir yasak konmuş gibi gösteren yobazlar var. Bunlar kendi kafalarından yüzlerce hurafeuydurup, bunlar Kuran’da sanki hükümmüş gibi göstermişler. Yobazların uydurma hadislere göre verdikleri hükümlere örnekler verirsek;
Kadınların çoğunun cehennemlik olması
Kadınların şerli olması
Kadınların eksik akıllı olması
Kadının tek başına seyahat edememesi
Başörtüsü takmak, peçe takmak
Kadınları çarşaf, pardesü gibi üniformalarla örtmek (Peygamberimiz döneminde kadınlar göğüsleri açık geziyorlardı, bu yüzden kadınların sadece göğsünü örtmesi ile ilgili ayet indi, bunun dışında Kuran’da başörtüsü kelimesi geçmez, cilbab kelimesi geçer. Kadın eğer riskli bir ortamdaysa, savaş gibi hayati tehlikesi varsa, o zaman cilbab (çarşaf) giyerek kendisini korur. Onun dışında kadının başörtüsü takma zorunluluğu yoktur.)
Kadının kocasının cinsel çağrısına her seferinde cevap vermesinin mecburi olması
Kadının yönetici, devlet başkanı olamayacağı
Kadınla erkeğin el sıkışma yasağı
Kadının aybaşı halinde namaz kılmaması, oruç tutmaması, Kuran okumaması, camiye girememsi (Kuran’da kadın aybaşı halindeyken bunları yapmaz diye bir ayet yoktur. Kadınların hayatının büyük bölümünü kapsayan aybaşı halinde kadınların ibadetlerini yapması yasak olsa bu mutlaka Kuran’da ayet olarak bildirilirdi.)
Kadının yöneticileri seçme hakkının olmadığı
Kadının kapalı bir yerde erkekle başbaşa kalmasının haram olması
Kadınların kaş aldırmasının veya makyaj yapmasının haram olması
Kadının sesinin erkek tarafından duyulmaması gerektiği
Kadınlara evde hapis hayatı yaşatmak, kadınları çalıştırmamak, evde köle yapmak
Kadının ailesinden izin almadan evlenememesi
Kendilerince kadını bir tür aşağı varlık olarak gören bağnazlar, ortaya attıkları sayısız hurafeyle kadınları toplumun dışına iten, hatta sokakta görmeye dahi tahammül edemeyen bir zihniyete sahiptirler. Bunu da uydurdukları hadislerle ortaya çok net bir şekilde koymuşlar.
Çok lanet ediyor ve kocalarınıza karşı nankörlük ediyorsunuz. Aklı başında bir erkeğin aklını sizin kadar çelebilen aklı ve dini eksik başka bir varlık görmedim. (Müslim, İman, 34/132; İbni Mace, Fiten 19/4003)
Allah: “…Ben onu mükemmel ve akıllı olarak yaratmıştım. Şimdi hafif akıllı yapacağım; o iğrenerek ve istemeyerek yüklü olacak yavrusunu zorlukla dünyaya getirecektir” dedi. (et-Taberi Tefsir I 235 v.d.; Vffl143-44; Tarih 1/1 146-148; es-Salebi Arais&.21; İbnu’1-Esir el-KâmilI 34; tbn Kuteybe Te’vîlü Muhteüfi’l-Hadiss. 139)
Yobazlar kadınları sürekli aşağılarken Kuran’a göre kadın üstün tutulmuştur, saygındır, adeta çiçek gibidir. Kadının tüm hakları ayetlerle korunmuştur. Kuran’a göre kadın ve erkek eşittir, üstünlük cinsiyete göre değil, ırka göre değil, yalnızca takvaya göredir:
Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah Katında sizin en üstün (kerim) olanınız, (ırk ya da soyca değil) takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır. (Hucurat Suresi, 13)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme