2 Mayıs 2016 Pazartesi

Hz. Mehdi Musevilerle çok yakın bağlantı içinde olacak...


Hz. Mehdi Musevilerle çok yakın bağlantı içinde olacak...
Hz. Mehdi bağnazlığı da bitirecek, Musevilere olan düşmanlığı da...

Hz. Mehdi Müslümanların yüzyıllardır beklediği liderdir, aynı zamandaMusevilerin de beklediği Kral Mesih’tir. Hz. Mehdi sadece Müslümanları içinde bulundukları zulümden kurtarmaya gelmeyecek, aynı zamanda Hıristiyanlar ve Museviler için de gelecek ve üç dini birleştirerek hepsini hak din olan İslam’a döndürecektir. Peygamberimizhadislerinde Hz. Mehdi’nin diğer dinlerden insanlarla çok yakın bağlantıda olacağını bildiriyor:
Hz. Mehdi Musevilerin beklediği kral Mesihtir:
Hz. Ali b. Ebu Talib şöyle buyuruyor: "Vaat edilmiş Mehdi bizden olacaktır ve ahir zamanda zuhur edecektir. HİÇBİR MİLLET ARASINDA ONDAN BAŞKA BEKLENİLEN BİR MEHDİ YOKTUR." 1
Ebu Abdullah (İmam Cafer-i Sadık), güldü ve şöyle dedi: "Ey Hişam! Bunları sana kim öğretti?" Dedim ki: "Bunları senden öğrenerek bir araya getirdim." İmam buyurdu ki: "ALLAH'A YEMİN EDERİM Kİ BU (HZ. MEHDİ), İBRAHİM VE MUSA'NIN SUHUFLARINDA YER ALAN GERÇEKLERDİR." 2
Hz. Mehdi Tevrat’ı ve İncil’i tahrif olunmuş kısımlarından arındıracak:
İmam-ı Zaman (Hz. Mehdi)'nin adil hükümetinde, BÜTÜN İLAHİ KİTAPLAR İNSANLARIN ÖNÜNE ORİJİNAL BİÇİMLERİYLE, HİÇBİR BOZULMA OLMAKSIZIN SUNULACAKTIR. İmam Mehdi Tevrat ehline Tevrat ile, İncil ehline İncil ile, Zebur ehline Zebur ile, Kuran ehline Kuran ile hükmedecektir. 3
Hz. Mehdi Musevilerle ortak çalışma yapacak:
Ahmad ibn Muhammed ibn Said el Ukdeh dedi ki: Ali ibn el-Hasan et-Taymali dediğini aktardı: Ali ibnu Yusuf oğlu el-Hasan ve Muhammed, Sa'daan ibnu Müslim'den, recalden, el-Mufezeel ibn Ömar'den dedi ki: Ebu Abdullah bildirdi: "İMAM MEHDİ ÇAĞRIDA BULUNDUĞUNDA, ALLAH'TAN İBRANİ DİLİNDE YARDIM DİLEYECEKTİR." 4
Hz. Mehdi Musevilere Tevrat’ın aslıyla hükmedecek:
Ona Hz. Mehdi denilmesinin nedeni, Şam'da bulunan dağlardan birine yönelmesidir. Oradan(GERÇEK) TEVRAT KİTAPLARINI ÇIKARACAK, YAHUDİLERE KARŞI DELİL GETİRECEKTİR. 5
Cabir b. Yezid el-Co'fi, İmam Muhammed Bakır'dan rivayet ediyor: "...Hz. Mehdi’nin Hz. Mehdi diye isimlendirilmesinin sebebi şudur ki; gizli bir işe doğru yönlendirilecek, TEVRAT VE DİĞER SEMAVİ KİTAPLARI ANTAKYA'DA BİR MAĞARADAN ÇIKARTACAK VE YAHUDİLER ARASINDA TEVRAT'LA HÜKMEDECEKTİR."6
Hz. Mehdi gerçek Tevrat’ı bulur, Musevilerden bir grup onun vesilesiyle Müslüman olur:
Ona Mehdi denilmesinin sebebi şudur. O, Yahudilerin hac yaptığı Şam dağlarından bir dağın içindeki TEVRAT'A DAİR KİTAPLARI ÇIKARIR ve YAHUDİLERDEN BİR CEMAAT ONUN ELİNDE MÜSLÜMAN OLUR. 7
Kaynaklar:
1.(Isbat-ül Hüdat, cilt 7, s.148)
2.(Usul-i Kafi, Yakub bin İshak El Kuleyni, Cilt 1, s. 229)
3.(Bihar-ül Envar, Cilt 52, Sayfa 351)
4.(El-Gaybet-i Numani, s.326)
5.(Suyuti, el-Havi li'l Feteva, II. 81)
6.(El-Mehdiyy-il Mev'ud,cilt 1, s. 254-255)
7.(İmam-ı Suyuti)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder