1 Mayıs 2016 Pazar

İncil’deki güzel sevgi anlayışını herkesin bilmesi gerek...


İncil’deki güzel sevgi anlayışını herkesin bilmesi gerek...
İncil ve Tevrat'ı okuyan Kuran ile birlikte okuyup anlamalı, yoksa saf hükümleri ayırt edemezler.

Dünyanın tek bir yaratılış amacı var: Sevgi... Allah sevgiyi sever, tüm kainatta Allah’ı sever. Tüm yaratılmışlar da Allah’a olan sevgilerini O’nu sürekli tesbih ederek gösterirler. Tüm yaratılmışlara can bağışlayan, onları sürekli rızıklandıran, onlara bakan, onları koruyup kollayan Allah unutulmayı hiç sevmez, Kendisinin bırakılıp sevginin kullara yöneltilmesini istemez. Çünkü tüm sevginin gerçek sahibi Allah’tır. Bütün mesele Allah’ı çok sevmekte ve kalbi Allah sevgisi ile dopdolu olmaktır.
İncil’de tüm inananlara örnek olacak çok güzel bir sevgi tarif ediliyor. Bu sözler Kuran’la mutabık olduğu için Allah’ın izniyle değişmediğini anlıyoruz. Şimdi kalplerimizin sevgiyle dolmasına vesile olması için İncil’deki güzel sevgi sözlerinden örnekler vermek istiyorum:
Sevgi, Allah'ın buyruklarına uygun yaşamamız demektir. Başlangıçtan beri işittiğiniz gibi, O'nun buyruğu, sevgi yolunda yürümenizdir. (Yuhanna'nın 2. Mektubu, 1:6)
Herşeyden önce birbirinizi candan sevin. Çünkü sevgi birçok kötülüğü örter.  (Petrus'un 1. Mektubu, 4:8)
Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 12:10)
Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Allah'tandır. Seven herkes... Allah'ı tanır. Sevmeyen kişi Allah'ı tanımaz. Çünkü Allah sevgidir... Sevgili kardeşlerim, Allah bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz. (Yuhanna'nın 1. Mektubu, 4:7-11)
Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi herşeye katlanır, herşeye inanır, herşeyi umut eder, herşeye dayanır. Sevgi [Allah'ın sevgisi] asla son bulmaz... (Pavlus'tan Korintlilere 1. Mektup, 13:4-8)
Ama Allah'ı seveni Allah bilir. (Pavlus'tan Korintlilere 1. Mektup, 8:3)
Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz, fazladan ne yapmış olursunuz?... (Matta, 5:46-47)
'Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin' dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, 'düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.' (Matta, 5:43-44)
Beni seviyorsanız, [Allah rızası için] buyruklarımı yerine getirirsiniz... Kim [Allah rızası için] buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Allah sevecektir. Ben de onu seveceğim...  (Yuhanna, 14:15, 21)
İsa ona şu karşılığı verdi: "Beni seven sözüme uyar, Allah da onu sever... Beni sevmeyen, sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil; beni gönderen Allah'ındır." (Yuhanna, 14:23-24)
[Hz. İsa (as):] "Allah'ın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer [Allah rızası için] buyruklarımı yerine getirirseniz, sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de Allah'ın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi... Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hiç kimsede, insanın, [Allah rızası için] dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Size [Allah için] buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım olursunuz." (Yuhanna, 15:9-14)
Allah’ın bizleri Hz. Mehdi vesilesiyle gerçek Tevrat ve gerçek İncil ile buluşturması dileğiyle...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme