1 Mayıs 2016 Pazar

Mehdi zuhur ettiğinde biz “sen Mehdi’sin” demeyeceğiz…


Mehdi zuhur ettiğinde biz “sen Mehdi’sin” demeyeceğiz…
Hz. Mehdi'yi öldürmeye, hapsetmeye, engellemeye çalışacaklar, ama hiçbir şekilde başaramayacaklar...

Hz. İsa ve Hz. Mehdi’nin ortak bir özelliği var. Hz. Mehdi kendisinin Hz. Mehdi olduğunu bilmiyor. Hz. İsa’da tekrar dünyaya döndüğünde kendisinin Hz. İsa olduğunu bilmiyor. Bediüzzaman şöyle açıklıyor:
Hazret-i Îsâ Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakikî Îsâ olduğunu bilmek lâzım değildir. Onun mukarreb ve havassı (derin imanlı yakın talebeleri), nur-u iman (imanın ışığı) ile onu tanır. Yoksa bedahet derecesinde (birdenbire ve açıkça) herkes onu tanımayacaktır.1
Said Nursi bir başka sözünde ise Hz. İsa'nın toplumun büyük kesimi tarafından tanınamayacağını da şöyle açıklıyor:
"Hatta Hazret-i İsa Aleyhisselam'ın nuzulü (inişi) dahi ve kendisi İsa Aleyhisselam olduğu, nur-u imanın (iman ışığının) dikkatiyle bilinir; herkes bilemez."2
Hz. İsa 2000 yıl sonra tekrar dünyaya döndüğünde kendisini bir evin bir odasında buluyor, annesi yok, babası yok, kimliği yok. Yavaş yavaş onun da çevresinde talebeleri toplanıyor.
Hz. Mehdi’de dünyanın son kapanış döneminde son kez İslam’ı hâkim etmek için gönderiliyor. Fakat Allah’tan vahiy almadığı için o da kendisinin Hz. Mehdi olduğunu bilmiyor. Talebeleri de ona hüsnü zan ile yaklaşıyorlar, fakat aleni olarak “sen Mehdisin” demiyorlar. Hz. Mehdi’de dini yayarken çok fazla zorluk çekmesine rağmen, peygamberimizin hadislerindeki tariflere tamamen uymasına rağmen hiçbir şekilde Mehdilik iddia etmiyor. Zaten evinde otururken geliyorlar ve kendisini ölümle tehdit ederek zorla başa geçiriyorlar. Peygamberimiz hadiste şöyle bildiriyor:
Fitne içindeki insanlar kan akıtıldığı bir zamanda evinde oturmakta olan Hz. Mehdi’ye gelir ve "Bizim için kalk artık" der. O ise kabul etmez, ancak ölümle tehdit edildikten sonra onlar için kalkar. Ondan sonra artık kan dökülmez. 3
Dolayısıyla Hz. Mehdi zuhur ettiğinde Müslümanlar olayların gidişatını izleyecekler. İslam âlemini kim birleştirirse, İslam’ı kim son kez dünyaya hâkim ederse, kim Hz. İsa ile birlikte namaz kılıp ona namazda imamlık ederse Hz. Mehdi odur. Bizler de o şekilde bileceğiz ve Allah’ın izniyle göreceğiz. Yoksa Hz. Mehdi’de hayatı boyunda korku ve umut arasında olacak, hiçbir zaman cennetlik olduğuna baştan kani olmayacak, tam tersine cehenneme gitmekten, Allah’ın razı olmayacağı bir işi yapmaktan çok korkacak…
Mehdi, gerges kuşunun kanadı ile TİTREMESİ GİBİ ALLAH’TAN ÇOK KORKAN bir kimsedir. 4
Kaynaklar:
1. Mektubat, s. 60
2. Şualar, s.487
3.(İbn Ebi Şeybe, c. VII, s. 531; Abdurrezzak H. 20771, c. XI, s. 372; Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 52,53)
4.(Nuaym b. Hammad, vr 91a)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder