2 Mayıs 2016 Pazartesi

Depremlerin artması Hz. Mehdi’nin çıkış alameti!


Depremlerin artması Hz. Mehdi’nin çıkış alameti!
Peygamberimizin bildirdiği ahir zaman alametleri tek tek gerçekleşiyor.

İlim kalkmadıkça,depremler çoğalmadıkçazaman kısalmadıkça, fitneler zahir olmadıkça, cinayetler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. (Buhari, İbni Mace, Kıyamet Alametleri, s.108)
Anlaşmazlıklar ve SIK SIK DEPREMLER VAKİ OLACAK... (Kıyamet Alametleri, s.166)
Mehdi’nin çıkış tarihi olan 1979’lardan itibaren tam hadislerde bildirildiği şekilde tüm dünyada depremlerde müthiş bir artış olmuştur. Yakın geçmişe bakıldığında deprem sayısının çok az olduğu görülür.
Örneğin ABD Jeolojik Araştırma Kurumu'nun raporlarına göre 1556-1975 yılları arasındaki yaklaşık 400 yılda meydana gelen 5.0 ve daha büyük şiddetteki depremlerin sayısı sadece 110'dur.
Mehdi’nin çıkış tarihi olan Hicri 1400 yılının başından itibaren ise depremler dünya tarihinde görülmemiş şekilde armıştır. Amerikan Ulusal Deprem Enformasyon Merkezi verilerine göre sadece 1999 yılında, yeryüzünde küçük veya büyük şiddette 20.832 deprem meydana gelmiştir.
Bu grafikte 1900 ile 2008 yılları arasında yeryüzündeki 6-8 arası şiddette depremlerde izlenen artış görülmektedir. Son yıllarda depremlerde ani bir artış yaşandığı da çok açıktır.
Embedded image permalink
BU GRAKİFTE DE 1970'LERDEN  İTİBAREN DEPREMLERİN ARTIŞI NET OLARAK GÖRÜLÜYOR.

Embedded image permalink
Embedded image permalink
Aynı şekilde bu grafikte de 1979’dan itibaren yani Hz.Mehdi’nin zuhur zamanından itibaren önceki yıllara göre 7 şiddetinden büyük depremlerdeki artışı hemen görebiliyoruz.
Allah’ın güzel bir mucizesi olarak Hicri 1400, Miladi 1979’dan itibaren depremlerin sayısında bu kadar önemli bir artış olması Mehdi devrinde olduğumuzun en önemli delillerinden biridir. Tüm Müslümanların bu olaylardaki mucizevi ve metafizik yönleri görebilmeleri ve birbirlerine Hz. Mehdi’nin zuhurunun çok yakın olduğunu müjdelemeleri gerekir.  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder