11 Ekim 2015 Pazar

Bin yıldan daha eski iskelet kemikleri Mehdi ile konuşacak…


Bin yıldan daha eski iskelet kemikleri Mehdi ile konuşacak…
Hz. Mehdi, aradan milyonlarca yıl geçmesine rağmen değişmeyen fosillerle yaratılışı ispat edecek.

Bakın ne diyor peygamberimiz bir hadisinde:
BİN YILDAN DAHA ESKİ İSKELET KEMİKLERİ, İMAM MEHDİ (A.S.) İLE KONUŞACAKLAR.(Mikyaal al-Makaarem, c. 1, s. 223-224)
Bu hadis gerçekten de çok anlamlı ve çok özel bir hadis. Çünkü tam olarak ahir zamanda yaşadığımız bu dönemde yaşanacak bir olaya dikkat çekiyor peygamberimiz.
Hadiste verilen bilgiye göre Hz. Mehdi'nin fosillerle ilgileneceğini, Yaratılış gerçeğini fosillerle ispat edeceğini, bu eski fosillerle inkârı ve dalaleti; dinsiz, materyalist ve Darwinist sistemi ortadan kaldıracağını görüyoruz.  
Hz. Mehdi’nin, materyalizmin ve Darwinizm'in geçersizliğini ispat ederken bin yıldan eski, yani milyonlarca yıllık fosilleri kullanacağı açıkça anlaşılmaktadır. Hadis, fosillerin adeta lisan-ı hal ile, “Hüccet Mehdi, biz Allah'tan bir deliliz; bizlerin evrim geçirmediğimizi, ilk yaratılıştan itibaren değişmeden aynısıyla kaldığımızı bizleri delil göstererek insanlara anlatabilirsin” diyeceklerine ve Hz. Mehdi'nin de, yer altından çıkan fosiller yoluyla bu gerçeği resim, yazı, kitap, video film ve belgelerle insanlara anlatacağına işaret etmektedir. 
Bildiğiniz gibi Hz. Mehdi'nin bir ismi de, “delil getiren” yani “Hüccet”tir. Hüccet Mehdi ahir zamanda hüccet (delil) ile konuşacaktır. Allah ona bu imkânı verecek ve canlılara ait kemikler de Hz. Mehdi için birer delil (hüccet) olacaktır. 
Hz. Mehdi bu fosilleri, o devrin ateist, materyalist ve evrimcilerine karşı, reddi mümkün olmayan kesin birer delil olarak kullanacak ve bu yolla evrimcileri mağlup edip materyalist sistemi tamamen ortadan kaldıracaktır.
Bediüzaman Said Nursi de eserlerinde, Hz. Mehdi’nin birinci vazifesinin, “maddiyyun ve tabiyyun taunu”nu, yani Allah’ı inkâr üzerine kurulmuş materyalizm ve Darwinizm fikrini yerle bir ederek tam olarak etkisiz hale getirmek olacağını şöyle bildirmiştir:
Ve onun (Hz. Mehdi (a.s.)’nin) üç büyük vazifesi olacak: Birincisi: Fen ve felsefenin tasallutiyle (tesiriyle) ve MADDİYUN (materyalizm) VE TABİİYYUN (Darwinizm) TAUNU(salgınının), BEŞER İÇİNE İNTİŞAR ETMESİYLE (insanlar arasında yayılmasıyla),HERŞEYDEN EVVEL FELSEFEYİ VE MADDİYUN FİKRİNİ (Darwinist materyalist felsefeyi) TAM SUSTURACAK BİR TARZDA İMANI KURTARMAKTIR... (Emirdağ Lahikası, s. 259)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme