10 Ekim 2015 Cumartesi

İncil’de kader nasıl anlatılıyor?


İncil’de kader nasıl anlatılıyor?
Hz. İsa, Hz. Mehdi'nin veziri olarak gelecek, Peygamberimiz öyle söylüyor.

“Hiç şüphesiz, Biz herşeyi kader ile yarattık”diyor Allah Kuran’da Kamer Suresi’nin 49. ayetinde. Müslüman kadere iman ediyor, Allah’a tevekkülediyor. Her görüntüyü, hayatımızdaki her anı Allah’ın bir hikmetle yarattığını biliyor. Ve kaderi izlemenin konforunu yaşıyor.
İncil’de de kadere iman var. Bugün dilerseniz İncil’de kaderden nasıl bahsedildiğine bakalım:
Öyle ki, geriye kalan insanlar… bütün uluslar Rab’bi arasınlar. Bunları ta başlangıçtan bildiren Rab, işte böyle diyor.  (Elçilerin İşleri, 15:18)
 Allah nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha O’ndan dilemeden önce bilir.(Matta, 6:8)
… Ona İsa adı verildi. Bu, onun anne rahmine düşmesinden önce [Allah’ın izniyle] meleğin kendisine verdiği isimdi.  (Luka, 2:21)
Allah’ım, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını… istiyorum.
Çünkü dünyanın kuruluşundan önce Sen beni sevdin. Adil Allah, dünya Seni tanımıyor, ama ben Seni tanıyorum. Bunlar da beni Senin gönderdiğini biliyorlar. (Yuhanna, 17:24-25)
Dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih, çağların sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı… [Allah’a] iman ediyorsunuz. Böylece imanınız ve umudunuz Allah’tadır. (Petrus’un 1. Mektubu, 1:20-21)
O’na… iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır… (Yuhanna, 3:18)
Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, Rab’bin Katı’nda bir gün bin yıl ve bin yıl bir gün gibidir.  (Petrus’un 2. Mektubu, 3:8)
O [Allah] Kendi huzurunda sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi… seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca…Kendisi’ne… [kul] olalım diye bizi önceden belirledi.  (Pavlus’tan Efeslilere Mektup, 1:4-5)
Allah bizi yaptıklarımıza göre değil, Kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. Bu lütuf bize zamanın başlangıcından önce Mesih İsa’da [Hz. İsa (as)’a Allah rızası için uymamızla] bağışlanmış, şimdi de onun gelişiyle açığa çıkarılmıştır…  (Pavlus’tan Timoteos’a Mektup, 1:9-10)
Bazı kişilerin günahları bellidir, yargı kürsüsüne kendilerinden önce ulaşır… iyi işler de bellidir… (Pavlus’tan Timoteos’a 1. Mektup, 5:24-25)
Allah’ın sevdiği kardeşlerim, sizleri O’nun [iman eden kullar olarak] seçtiğini biliyoruz. (Pavlus’un Selaniklilere 1. Mektubu, 1:4)
Kader asla değişmez. Kadere karşı direnmenin adı aslında şirktir; gücün, kuvvetin Allah’ın dışında bazı varlıklarda olduğuna inanmaktır. Bu yüzden müminler hayatlarının her anında kaderlerini yaşadıklarını çok iyi bilirler.
Kaderde ikinci kez Hz. İsa’nın dünyaya dönüşü de yazılmıştır. Ahir zamanda hem Müslümanlar, hem de Hıristiyanlar bu büyük mucizeye tanık olacaklar ve Hz. İsa’nın o nurlu yüzünü Allah’ın izniyle görecekler. Bakın Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne döneceği hadislerde nasıl bildiriliyor:
Benliğime hakim olan zata yemin ederim ki, Meryem'in oğlunun adaletli bir hakem olarak size inmesi pek yakındır. O, Haç'ı kıracak (haça tapınmayı kaldıracak), domuzu öldürecek (domuz eti yemenin haram olduğunu bildirecek), cizyeyi kaldıracak; mal çoğalacak ki, kimse onu kabul etmeyecektir. (Sünen-i Tirmizi, 4/93)
İsa bin Meryem benim ümmetim içinde;
1- Adaletli bir hakim ve (yönetimde) adil bir imam olacak,
2- Haçı kırıp ezecek (haça tapınmayı kaldıracak) ve domuzu (domuz eti yemenin haram olduğunu bildirecek)öldürecektir.
3- (Zimmilerden) Cizyeyi kaldıracak,
4- Zekatı terk edecektir. Artık ne koyun, keçi, sığır sürüsü, ne de deve sürüsü üzerine zekat memuru çalıştırılmayacaktır.
5- Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır.
6- Din birliği de olacak, artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. (Sünen-i İbni Mace, 10/334)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme