10 Ekim 2015 Cumartesi

Hz. Mehdi hangi yönlerden hangi peygamberlere benzer?


Hz. Mehdi hangi yönlerden hangi peygamberlere benzer?
Hz. Mehdi'nin zuhurunu gizleyen hocalar o çıktığında bakalım ne yapacaklar?

Biliyorsunuz değil mi, imam Mehdi’nin zuhuru olmasa çoktan kıyamet kopmuştu. Taş taş üzerinde kalmamış, dünya yerle bir olmuştu. Ama kıyamet tek bir nedenle bekletiliyor. Yüzyıllardır beklenen o kutlu şahısın çıkışı için, Hz. Mehdi’nin zuhuru için Allah kıyameti erteliyor. Yoksa dünya şu anda imansızlıkla kavruluyor, Deccal’in pis nefesi her yerde hissediliyor, Müslümanlar birbirine düşman olmuş, birbirini kırıp geçiriyor, insanlar Allah’ı unutmuş, her yere sapkınlık hakim olmuş. Milyonlarca insan iman etmiyor, şeytanın peşinden gidiyor.
Dünya böyle bir durumdayken ve kan gövdeyi götürürken aslında kıyameti hak ediyor. Fakat Allah son kez Hz. Mehdi’yi zuhur ettirip dünyaya son kez İslam’ı hakim etmek istiyor. Bu yüzden de her ne olursa olsun, ne kadar engellemeye çalışırlarsa çalışsınlar, ne kadar inkar ederlerse etsinler Hz. Mehdi’nin zuhurunu kimse engelleyemez. Tüm kainatın sahibi olan Allah bu tümpeygamberlerin özelliklerini üzerinde toplayan, müthiş akıllı, derin imanlı, çok güçlü, sarsılmaz bir imana sahip Mehdi’sini çok kısa bir süre içinde zuhur ettirecek.
Hz. Mehdi’nin hangi yönlerden diğer peygamberlere benzediği hadiste şöyle bildirilir:
İmam Zeyn-ul Abidin aleyhi's-selâm şöyle buyurmuştur: "Bizim Kaim'imiz (Mehdi) ile Allah'ın resulleri arasında bir takım benzerlikler vardır. Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Eyyub ve Muhammed (sav) peygamberlerin her biri ile bir benzerliği vardır. Nuh ile uzun ömürlü olmasında, İbrahim ile, doğumunun gizli olması (doğumunun evde olmasında) ve halktan uzak durmasında;  korku hali; İsa ile halkın onun hakkındaki ihtilafa düşmesi; Eyyub ile, beladan sonra kurtuluşun yetişmesinde; Muhammed sallâ'llâhu aleyhi ve alih ile de kılıçla kıyam etmesinde, benzerliği vardır.(Kemal'ud-Din s. 322, 31. babin 3. hadis)
Hz. Musa ile korku hali nedeniyle benzer diyor peygamberimiz. Firavun ve orduları Hz. Musa’nın peşinde düşüyorlar, onu öldürmek için. Ahir zamanın Deccalleri de Hz. Mehdi’nin peşine düşecekler, onu öldürmeye, tutuklamaya, göz altına almaya, sürgün etmeye çalışacaklar, türlü türlü tuzaklar kuracaklar ama hiçbirinde başarılı olamayacaklar.
Hz. Nuh ile uzun ömürlü olması yönüyle benzer diyor peygamberimiz. Hz. Mehdi’de uzun ömürlü olacak ve hadislere göre Mehdi arabasında aniden vefaat edecek.
Hz. İbrahim ile doğumunun gizli olması ve halktan uzak durması ile benzer diyor peygamberimiz.
Hz. Mehdi, Hz. Yusuf’a haksız yere hapse atılması yönüyle benzer.
Bir hadiste peygamberimiz “Hz. Mehdi, Hz. İsa’ya ölmediği halde öldü denmesiyle benzer”diye bildiriyor. Ayrıca Hz. İsa ile halkın ihtilafa düşmesi yönüyle benzer diyor peygamberimiz. Bir kısım insanların, Hz. Mehdi gelecek', bir kısımının da 'gelmeyecek' demesi yönüyle Hz. Mehdi Hz. İsa’ya benziyor. Şu anda da günümüzde hem Hz. İsa’nın hem de Hz. Mehdi’nin zuhuru yüzünden insanlar ikiye ayrılmış durumdalar. Ayrıca ölmediği halde Hz. Mehdi hakkında “öldü” diye dedikodu yayıyorlar.
Hz. Eyüp ile beladan sonra kurtuluşun yetişmesi yönüyle benzer diyor peygamberimiz. Hz. Mehdi’de tıpkı Hz. Eyüp gibi birçok beladan sıkıntıdan kurtulacak ve tüm dünya emrine verilecek.
Hz. Muhammed ile de kılıçla kıyam etmesinde benzerlik vardır diyor hadiste. Hz. Mehdi bildiğiniz gibi İstanbul’dan kutsal emanetlerle çıkacak. Peygamberimizin hırkasını giyip kılıcını kuşanacak. Hz. Mehdi peygamberimizin kılıcını kuşanmasıyla da peygamberimize benziyor.
Bir başka hadiste “Hz. Mehdi çıktığında üzerinde Hz. Yusuf’un gömleği, yanında Hz. Musa’nın asası ve Hz. Süleyman’ın mührü bulunur” diye bildiriliyor. Bu hadiste de Kutsal sandığın Hz. Mehdi döneminde bulunacağına işaret ediliyor. Hz. Mehdi’nin gelmiş geçmiş en büyük Hateme Veli olması, bütün peygamberlerin özelliklerini üzerinde barındırmasından ve Hz. İsa’nın da kendisine vezir olarak gönderilmesinden anlaşılıyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme