10 Ekim 2015 Cumartesi

Hz. Mehdi hakkında “o öldü” diye yalan haber yayılacak!


Hz. Mehdi hakkında “o öldü” diye yalan haber yayılacak!
“Mehdi gelmeyecek” diyen bir insan bununla Mehdi'nin gelişi için zemin hazırladığının farkında olmuyor.
Hz. Mehdihakkında peygamberimizin bu kadar detay vermesi gerçekten çok şaşırtıcıdır. Bakın peygamberimiz Hz. Mehdi hakkında 1400 yıl önce ne söylemiş:
İsa bin Abdullah, babasından, o da ceddinden nakleder ki emirülmüminin aleyhisselam şöyle buyurdu: “Bu işin sahibi (mehdi as) benim evlatlarımdandır. Onun hakkında diyecekler ki: O ÖLDÜ, HELAK OLDU...” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 198) 2- el Kafi 1. cild, sayfa :340)
Peygamberimizin bildirdiği gibi Hz. Mehdi’nin yaşadığı bu dönemde onun hakkına “o öldü” diye dünya çapında yalan haber yayılacak, hâlbuki Hz. Mehdi o sırada büyük bir hızla faaliyetlerine devam edecek ve İslam’ı tüm dünyaya yayacak. Bakın insanlar bir “Mehdi gelmeyecek” diyorlar, bir “o öldü” diyorlar. Bunların hepsini diyeceklerini, Hz. Mehdi’yi inkâr edeceklerini, onun hakkında olumsuz propaganda yapacaklarını ve hakkında yazışacaklarını peygamberimiz hadislerinde söylüyor:
Mümin şahıs (Hz. Mehdi) deccali görünce: "Ey insanlar! Resulullah (sav)'in zikrettiği deccal işte budur" der. DECCAL HEMEN ONUNLA İLGİLİ EMRİNİ VERİR de o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından: "Onu alın da yaralayın" der. ARTIK O ZATIN SIRT VE KARNI DÖVE DÖVE GENİŞLETİLİR... (Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, s. 40)
Eyyüb b. Nuh şöyle rivayet etmiştir: … BİZ EHLİ BEYT'TEN HİÇBİR İMAM YOKTUR Kİ, ONUN HAKKINDA YAZIŞMALAR OLMASIN, İNSANLAR ONU PARMAKLARIYLA GÖSTERMESİN. ONA SORULAR SORULMASIN VE SUİKAST DÜZENLENMESİN. (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1, s. 502)
Peygamberimizin bildirdiği Hz. Mehdi’nin zuhur alametleri arka arkaya gerçekleşti. 2015 yılında Betlehem yıldızı gözüktü. Bu yıldız 2000 yılda bir gözüküyor, Bir Hz. İsa’nın doğumunda gözüktü, bir de Hz. Mehdi’nin zuhurunda gözüküyor. Şimdi artık Hz. Mehdi’nin zuhuru çok yakın. Samimi Müslümanlar birbirlerine müjde versin ve hiçbir şey onları Hz. Mehdi’ye tabi olmaktan alıkoymasın.
Hiçbir şey seni ona biat etmekten (onun talebesi olmaktan, ona tabi olmaktan) alıkoymasın, seni engelleyenler her zaman fitneye sığınanlardır. Eğer konuşurlarsa şerr konuşurlar, eğer susarlarsa fasit ve fasıktırlar." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 252)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme