10 Ekim 2015 Cumartesi

Kuran’a göre heykel sanatı helal, kimse kafasından haram uydurmasın


Kuran’a göre heykel sanatı helal, kimse kafasından haram uydurmasın
Yobazlar kendilerine göre heykeli, resmi ve müziği Müslümanlara yasaklamışlar.

Bildiğiniz gibi yobazlara göre heykel haram. Ne evinizin bahçesine heykel koyabilirsiniz, ne de bir insanın heykelini yapabilirsiniz. Peki neye göre belirleniyor heykelin haram olduğu? Kur'an’da yazıyor mu “heykel yapmak ya da bir yere heykel koymak haramdır” diye?
Daha önce de yazdığım gibi Kur'an’a göre birkaç haram var. Allah bazılarının kendi kafalarından yeni yeni haramlar uyduracağını söyleyerek müminleri bu konuda uyarmıştır:
Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. (Nahl Suresi, 116)
Ku'ran dışı kaynakları kendisine referans edinen zihniyet Kur'an’da olmayan hükümlerle Allah ve Resulü adına bir takım yalan, uydurma hadislerle heykel sanatına yasaklar getirmişlerdir. Oysa Kur'an’da heykelin haram olduğuna dair tek bir ayet bile yoktur.
Bu zihniyet tarafından heykel sanatının özellikle hedef alınması aslında sadece geçmişten gelen bir gelenek nedeniyledir. Bu zihniyetin aksine, Allah ise Kur'an`da heykeli gücün, estetiğin bir göstergesi olarak gösteriyor. Hz. Süleyman’ın emrinde çalıştırdığı cinlere heykeller, kaleler yaptırdığı ayette şöyle bildirilir:
“Ona dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanaklar ve yerinden sökülmeyen kazanlar yaparlardı. "Ey Davud ailesi, şükrederek çalışın." Kullarımdan şükredenler azdır. “ (Sebe Suresi,13)
Kur'an`da heykel sanatının yasak olduğuna dair hiçbir hüküm bulunmazken iken Allah`ın (Haşa) bazı şeyleri unuttuğunu zannederek dine ilave yapan karanlık zihniyete bu ayeti hatırlatmak gerekmektedir.
…Senin Rabbin kesinlikle unutkan değildir.. (Meryem Suresi,64)
Sonuç olarak Mecusiler ateşe, Hindular ineğe, bazı topluluklar güneşe tapıyor diye, inekleri öldürüp, ateş veya güneşten uzak bir hayat süremeyeceğimize göre, puta tapan putperestler var diye tüm heykelleri yasaklamanın olağanüstü derecede ilkel bir düşünce tarzı olduğu ortadadır. Burada anormal olan nesneleri ve varlıkları ilahlaştırmaktır ve harama girenler bunu yapan insanlardır, nesnelerin kendileri değildir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme