10 Ekim 2015 Cumartesi

Hz. Mehdi’nin zuhur alameti olan Betlehem Yıldızı 2015 Haziran'da görüldü!

Hz. Mehdi’nin zuhur alameti olan Betlehem Yıldızı 2015 Haziran'da görüldü!
Betlehem yıldızı 2000 yıl sonra Jupiter ve Venüs'ün birleşmesiyle tekrar göründü!

2015 Haziran ayında peygamberimizin 1400 yıl önce haber verdiği bir olay gerçekleşti.Jupiter ve Venüs tek bir parlak yıldız olarak birleşti veBetlehem Yıldızı görüldü! Bakın gerçekleşen bu olay da Hz. Mehdi’nin zuhur alametidir.Hadiste peygamberimiz şöyle bildiriyor:
(Hz. Mehdi geldiğinde) Doğudan bir yıldız doğar ve ayın ışık verdiği gibi ışık verir. Daha sonra iki ucu neredeyse birleşinceye kadar sarkar. Gökte bir renk oluşur ve ışık her iki ufkuna da yayılır.(Nuaym Bin Hammad, Kitab-ül Fiten, Mehdi ve Ahir zaman Bölümü)
Betlehem yıldızı olarak görülen yıldız aslında bir yıldız değil, Venüs ve Jüpiter’in dünyadan görülebilecek gibi yakınlaşması sonucunda tek bir yıldız olarak görülüyor. Önce iki ayrı küçük parça gibi gözüküyor, sonra birleşiyor ve tek nokta halinde gözüküyor. Bu linkten seyredebilirsiniz:
Hadiste “doğudan bir yıldız (Betlehem yıldızı) doğar ve ayın ışık verdiği gibi ışık verir” diye bildiriliyor. Ayın kendi ışığı yoktur. Güneşin ışığını yansıtır. Gezegenler de tıpkı ay gibidir. Işıkları yoktur, ışığı yansıtırlar. Demek ki hadiste bahsedilen bir yıldız değil, gezegendir.
Yine hadiste “daha sonra iki ucu neredeyse birleşinceye kadar sarkar” ifadesi geçmektedir. Hadiste bu iki gök cisminin neredeyse birleştiği bildirilmiş ve iki uç, yani iki ufuktan bahsedilmiştir.
Betlehem Yıldızı tek bir gök cismi gibi telaffuz edilir. Fakat bu gök cismi Venüs ve Jupiter gezegenlerinin dünyadan görülebilecek şekilde birbirlerine yakınlaşması ile oluşur. Bu iki gezegen dünyadan giderek birbirlerine yaklaşan iki yıldız gibi gözükür.
Yine hadiste “… Gökte bir renk oluşur ve ışık her iki ufkuna da yayılır” ifadesi geçmektedir. Yıldızlar kendi ışığını ürettiği için ufuk çizgileri yoktur. Gezegenlerin ufuk çizgileri vardır.
Hadiste bildirilen tüm bu özellikler Betlehem yıldızını anlatmaktadır. Betlehem Yıldızı Hz. İsa’nın doğumunda da görülmüş, İsa Mesih’in doğumunun müjdesi olarak İncil’de yer almıştır. Hz. İsa’nın Kral Hirodes devrinde, Yahudiye’nin Betlehem kentinde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler DOĞUDAN YERÜŞALİM (Kudüs)’e gelip şöyle dediler: Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk (Hz. İsa) nerede? Doğuda onun yıldızını (Betlehem Yıldızını gördük… (Matta, 1)
Yıldızbilimciler kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız (Betlehem yıldızı) onlara yol gösteriyordu,  çocuğun (Hz. İsa’nın) bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. (Matta, 9)
İsa Mesih’in doğumunun müjdesi olan Betlehem Yıldızı Roma dönemine ait Tunç sikkelerinde ve duvar resimlerinde ve tarihi tablolarda da sıkça görülmektedir.
Açıkça görüldüğü gibi peygamberimiz bundan 1400 yıl önce Betlehem yıldızının vasıflarını tüm detaylarıyla anlatmış, Betlehem Yıldızının çıkışının Hz. Mehdi’nin gelişini haber verdiğini söylemiştir. Peygamberimizin söylediği yüzlerce alametin arka arkaya gerçekleşmesi çok büyük bir mucizedir. Betlehem yıldızı 2000 yılda bir çıkan bir yıldızdır. Peygamberimizin söylediği gibi Hz. Mehdi’nin zuhur alameti olarak 2000 yıl sonra tekrar çıkmıştır. Hem Hz. Mehdi’nin hem de Hz. İsa’nın zuhuru çok yakındır.
Betlehem Yıldızının 2000 yıl sonra tekrar çıktığı yurt dışı basında çokça yer aldı, bunlardan bazıları:
Betlehem Yıldızı Hıristiyanların Noelde kurdukları çam ağaçlarının tepesine konuyor, ayrıca tarihi tablolarda ve sikkelerde görülüyor:


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme